A A A A A
×

พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

สดุดี ๕๗

ถึง​หัวหน้า​นักร้อง ให้​ร้องเพลง​ด้วย​ทำนอง “อย่าทำลาย” เพลง​มิคทาม ​ของ​ดาวิด เมื่อ​ครั้ง​ที่​ดาวิด​หนี​ซาอูล​ไป​อยู่​ในถ้ำ ข้าแต่​พระเจ้า โปรด​เมตตา​ด้วย โปรด​เมตตา​ด้วยเถิด เพราะ​ข้าพเจ้า​แสวงหา​ที่ลี้ภัย​ใน​พระองค์ และ​แสวงหา​ที่กำบัง​ภายใต้​ปีก​ของ​พระองค์ จนกว่า​เรื่อง​อันตราย​นี้​จะ​ผ่านพ้นไป
ข้าพเจ้า​ร้องเรียก​หา​พระเจ้า​ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด ข้าพเจ้า​อธิษฐาน​ถึง​พระเจ้า​ผู้ที่​แก้แค้น​แทน​ข้าพเจ้า
ขอให้​พระองค์​ส่ง​ความช่วยเหลือ​มา​จาก​สวรรค์​มา​ช่วยกู้​ข้าพเจ้า ขอให้​พระองค์​ทำให้​ศัตรู​ของ​ข้าพเจ้า​อับอาย เซลาห์ ขอให้​พระเจ้า​ส่ง​ความรักมั่นคง​และ​ความซื่อสัตย์​ที่​เชื่อถือได้​ของ​พระองค์​ลงมาให้
ข้าพเจ้า​จะ​ต้อง​นอนลง​ท่ามกลาง​ศัตรู​ที่​เหมือน​สิงโต​กินคน พวกเขา​มี​ฟัน​เหมือน​คมหอก​คมธนู​และ​มี​ลิ้น​เหมือน​ดาบ​ที่​คมกริบ
ข้าแต่​พระเจ้า ขอให้​พระองค์​ขึ้นมา​เหนือ​ฟ้าสวรรค์ ขอให้​รัศมี​ของ​พระองค์​ส่อง​ไป​ทั่วโลก
พวกศัตรู​วาง​ตาข่าย​ดัก​ขาข้าพเจ้า ข้าพเจ้า​รู้สึก​เครียดมาก พวกเขา​ขุด​หลุม​พราง​ให้​ข้าพเจ้า​ตกลงไป แต่​พวกเขา​กลับ​ตกลงไป​ใน​กับดัก​ของเขาเอง เซลาห์
ข้าแต่​พระเจ้า ข้าพเจ้า​พร้อมแล้ว ใจ​ของ​ข้าพเจ้า​เตรียม​พร้อม​แล้ว ข้าพเจ้า​จะ​ร้องเพลง และ​เล่นดนตรี​เพื่อ​สรรเสริญ​พระองค์
จิตวิญญาณ​ของข้า ตื่นเถิด พิณใหญ่ และ​พิณโบราณ ตื่นเถิด แล้ว​ข้าพเจ้า​จะ​ใช้​เพลง​ปลุกอรุณรุ่ง
องค์​เจ้า​ชีวิต ข้าพเจ้า​จะ​สรรเสริญ​พระองค์​ท่ามกลาง​ชนชาติ​ทั้งหลาย และ​จะ​ร้องเพลง​เกี่ยวกับ​พระองค์​ให้​ทุกคนฟัง
๑๐
เพราะ​ความรัก​มั่นคง​ของ​พระองค์​นั้น​สูง​เทียม​ฟ้าสวรรค์ ความสัตย์ซื่อ​ของ​พระองค์​นั้น​ขึ้น​สูง​เสียดเมฆ
๑๑
ข้าแต่​พระเจ้า ขอให้​พระองค์​ขึ้นมา​เหนือ​ฟ้าสวรรค์ ขอให้​รัศมี​ของ​พระองค์​ส่อง​ไป​ทั่วโลก
สดุดี ๕๗:1
สดุดี ๕๗:2
สดุดี ๕๗:3
สดุดี ๕๗:4
สดุดี ๕๗:5
สดุดี ๕๗:6
สดุดี ๕๗:7
สดุดี ๕๗:8
สดุดี ๕๗:9
สดุดี ๕๗:10
สดุดี ๕๗:11
สดุดี 1 / สดุดี 1
สดุดี 2 / สดุดี 2
สดุดี 3 / สดุดี 3
สดุดี 4 / สดุดี 4
สดุดี 5 / สดุดี 5
สดุดี 6 / สดุดี 6
สดุดี 7 / สดุดี 7
สดุดี 8 / สดุดี 8
สดุดี 9 / สดุดี 9
สดุดี 10 / สดุดี 10
สดุดี 11 / สดุดี 11
สดุดี 12 / สดุดี 12
สดุดี 13 / สดุดี 13
สดุดี 14 / สดุดี 14
สดุดี 15 / สดุดี 15
สดุดี 16 / สดุดี 16
สดุดี 17 / สดุดี 17
สดุดี 18 / สดุดี 18
สดุดี 19 / สดุดี 19
สดุดี 20 / สดุดี 20
สดุดี 21 / สดุดี 21
สดุดี 22 / สดุดี 22
สดุดี 23 / สดุดี 23
สดุดี 24 / สดุดี 24
สดุดี 25 / สดุดี 25
สดุดี 26 / สดุดี 26
สดุดี 27 / สดุดี 27
สดุดี 28 / สดุดี 28
สดุดี 29 / สดุดี 29
สดุดี 30 / สดุดี 30
สดุดี 31 / สดุดี 31
สดุดี 32 / สดุดี 32
สดุดี 33 / สดุดี 33
สดุดี 34 / สดุดี 34
สดุดี 35 / สดุดี 35
สดุดี 36 / สดุดี 36
สดุดี 37 / สดุดี 37
สดุดี 38 / สดุดี 38
สดุดี 39 / สดุดี 39
สดุดี 40 / สดุดี 40
สดุดี 41 / สดุดี 41
สดุดี 42 / สดุดี 42
สดุดี 43 / สดุดี 43
สดุดี 44 / สดุดี 44
สดุดี 45 / สดุดี 45
สดุดี 46 / สดุดี 46
สดุดี 47 / สดุดี 47
สดุดี 48 / สดุดี 48
สดุดี 49 / สดุดี 49
สดุดี 50 / สดุดี 50
สดุดี 51 / สดุดี 51
สดุดี 52 / สดุดี 52
สดุดี 53 / สดุดี 53
สดุดี 54 / สดุดี 54
สดุดี 55 / สดุดี 55
สดุดี 56 / สดุดี 56
สดุดี 57 / สดุดี 57
สดุดี 58 / สดุดี 58
สดุดี 59 / สดุดี 59
สดุดี 60 / สดุดี 60
สดุดี 61 / สดุดี 61
สดุดี 62 / สดุดี 62
สดุดี 63 / สดุดี 63
สดุดี 64 / สดุดี 64
สดุดี 65 / สดุดี 65
สดุดี 66 / สดุดี 66
สดุดี 67 / สดุดี 67
สดุดี 68 / สดุดี 68
สดุดี 69 / สดุดี 69
สดุดี 70 / สดุดี 70
สดุดี 71 / สดุดี 71
สดุดี 72 / สดุดี 72
สดุดี 73 / สดุดี 73
สดุดี 74 / สดุดี 74
สดุดี 75 / สดุดี 75
สดุดี 76 / สดุดี 76
สดุดี 77 / สดุดี 77
สดุดี 78 / สดุดี 78
สดุดี 79 / สดุดี 79
สดุดี 80 / สดุดี 80
สดุดี 81 / สดุดี 81
สดุดี 82 / สดุดี 82
สดุดี 83 / สดุดี 83
สดุดี 84 / สดุดี 84
สดุดี 85 / สดุดี 85
สดุดี 86 / สดุดี 86
สดุดี 87 / สดุดี 87
สดุดี 88 / สดุดี 88
สดุดี 89 / สดุดี 89
สดุดี 90 / สดุดี 90
สดุดี 91 / สดุดี 91
สดุดี 92 / สดุดี 92
สดุดี 93 / สดุดี 93
สดุดี 94 / สดุดี 94
สดุดี 95 / สดุดี 95
สดุดี 96 / สดุดี 96
สดุดี 97 / สดุดี 97
สดุดี 98 / สดุดี 98
สดุดี 99 / สดุดี 99
สดุดี 100 / สดุดี 100
สดุดี 101 / สดุดี 101
สดุดี 102 / สดุดี 102
สดุดี 103 / สดุดี 103
สดุดี 104 / สดุดี 104
สดุดี 105 / สดุดี 105
สดุดี 106 / สดุดี 106
สดุดี 107 / สดุดี 107
สดุดี 108 / สดุดี 108
สดุดี 109 / สดุดี 109
สดุดี 110 / สดุดี 110
สดุดี 111 / สดุดี 111
สดุดี 112 / สดุดี 112
สดุดี 113 / สดุดี 113
สดุดี 114 / สดุดี 114
สดุดี 115 / สดุดี 115
สดุดี 116 / สดุดี 116
สดุดี 117 / สดุดี 117
สดุดี 118 / สดุดี 118
สดุดี 119 / สดุดี 119
สดุดี 120 / สดุดี 120
สดุดี 121 / สดุดี 121
สดุดี 122 / สดุดี 122
สดุดี 123 / สดุดี 123
สดุดี 124 / สดุดี 124
สดุดี 125 / สดุดี 125
สดุดี 126 / สดุดี 126
สดุดี 127 / สดุดี 127
สดุดี 128 / สดุดี 128
สดุดี 129 / สดุดี 129
สดุดี 130 / สดุดี 130
สดุดี 131 / สดุดี 131
สดุดี 132 / สดุดี 132
สดุดี 133 / สดุดี 133
สดุดี 134 / สดุดี 134
สดุดี 135 / สดุดี 135
สดุดี 136 / สดุดี 136
สดุดี 137 / สดุดี 137
สดุดี 138 / สดุดี 138
สดุดี 139 / สดุดี 139
สดุดี 140 / สดุดี 140
สดุดี 141 / สดุดี 141
สดุดี 142 / สดุดี 142
สดุดี 143 / สดุดี 143
สดุดี 144 / สดุดี 144
สดุดี 145 / สดุดี 145
สดุดี 146 / สดุดี 146
สดุดี 147 / สดุดี 147
สดุดี 148 / สดุดี 148
สดุดี 149 / สดุดี 149
สดุดี 150 / สดุดี 150