A A A A A
×

พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

สดุดี ๕

ถึง​หัวหน้า​นักร้อง ให้​ใช้​ขลุ่ย​ประกอบ​การร้อง​ด้วย เพลง​สดุดี​ของ​ดาวิด ข้าแต่​พระยาห์เวห์ ขอโปรด​รับฟัง​คำพูด​ต่างๆ​ของข้าพเจ้า ขอโปรด​เข้าใจ​เสียง​ถอนใจ​ของข้าพเจ้า
ข้าแต่​พระเจ้า กษัตริย์​ของ​ข้าพเจ้า โปรด​รับฟัง​เสียง​ร้องเรียก​ของข้าพเจ้า เพราะ​พระองค์​เป็น​ผู้เดียว​ที่​ข้าพเจ้า​อธิษฐานถึง
ข้าแต่​พระยาห์เวห์ ทุกเช้า​พระองค์​จะ​ได้ยินเสียง​ของข้าพเจ้า ทุกเช้า​ข้าพเจ้า​จะ​วาง​คำร้องขอ​ของข้าพเจ้า​ต่อหน้า​พระองค์ และ​ข้าพเจ้า​เฝ้าคอย​คำตอบ​ของ​พระองค์​อย่างใจจดจ่อ
พระองค์​ไม่ใช่​พระเจ้า​ที่​ชอบใจ​ความชั่วร้าย พระองค์​ไม่ต้อนรับ​คนชั่ว​ในบ้าน​ของพระองค์ พวกหยิ่งยโส​ไม่สามารถ​ยืนอยู่​ต่อหน้า​พระองค์ได้ พระองค์​เกลียด​ทุกคน​ที่ทำชั่ว
***
พระองค์​จะ​ทำลาย​คนที่​พูดโกหก พระยาห์เวห์​ขยะแขยง​คนกระหายเลือด​ที่​คดโกง
แต่ ด้วย​ความรักมั่นคง​เหลือล้น​ของพระองค์ ข้าพเจ้า​ก็​เข้าบ้าน​ของพระองค์ได้ ข้าพเจ้า​ก้มกราบลง​ด้วย​ความยำเกรง​ในวิหาร​อันศักดิ์สิทธิ์​ของพระองค์
ข้าแต่​พระยาห์เวห์ ขอ​ช่วยนำ​ข้าพเจ้า​ไปในทาง​ที่​พระองค์​ชอบใจ เพราะ​มี​พวกศัตรู​คอย​จ้อง​ข้าพเจ้า​อยู่​ทุกฝีก้าว โปรดช่วย​ทำ​ทาง​ที่​พระองค์​ต้องการ​ให้​ข้าพเจ้า​ไปนั้น​ราบรื่น​ด้วยเถิด
ปาก​ของ​ศัตรู​ข้าพเจ้า​ไม่มี​ความจริง​อยู่เลย ใจ​พวกเขา​มี​แต่​แผน​ทำลายคน ลำคอ​ของ​พวกเขา​นั้น​เหมือน​หลุม​ฝังศพ​ที่เปิดอยู่ ลิ้น​ของเขา​ประจบสอพลอ
๑๐
ข้าแต่​พระเจ้า โปรด​ลงโทษ​พวกเขา​ด้วยเถิด ขอให้​แผนร้าย​ของ​พวกเขา ทำลาย​พวกเขาเอง โปรด​ขับไล่​พวกเขา​ออกไป​ด้วยเถิด​เพราะ​ความผิดบาป​มากมาย​ของพวกเขา เพราะ​พวกเขา​กบฏ​ต่อ​พระองค์
๑๑
แต่​ขอให้​คน​เหล่านั้น​ที่ลี้ภัย​ใน​พระองค์​มีความสุข ขอให้​พวกเขา​โห่ร้อง​ด้วย​ความยินดีเสมอ ขอให้​พระองค์​คุ้มครอง​พวกเขา ขอให้​คน​เหล่านั้น​ที่รัก​ชื่อ​ของ​พระองค์​รื่นเริง​ในพระองค์
๑๒
ข้าแต่​พระยาห์เวห์ พระองค์​อวยพร​คนที่​ทำตามใจ​พระองค์ พระองค์​ปกป้อง​พวกเขา​เหมือน​โล่กำบัง เพราะ​ความเมตตา​ของพระองค์
สดุดี ๕:1
สดุดี ๕:2
สดุดี ๕:3
สดุดี ๕:4
สดุดี ๕:5
สดุดี ๕:6
สดุดี ๕:7
สดุดี ๕:8
สดุดี ๕:9
สดุดี ๕:10
สดุดี ๕:11
สดุดี ๕:12
สดุดี 1 / สดุดี 1
สดุดี 2 / สดุดี 2
สดุดี 3 / สดุดี 3
สดุดี 4 / สดุดี 4
สดุดี 5 / สดุดี 5
สดุดี 6 / สดุดี 6
สดุดี 7 / สดุดี 7
สดุดี 8 / สดุดี 8
สดุดี 9 / สดุดี 9
สดุดี 10 / สดุดี 10
สดุดี 11 / สดุดี 11
สดุดี 12 / สดุดี 12
สดุดี 13 / สดุดี 13
สดุดี 14 / สดุดี 14
สดุดี 15 / สดุดี 15
สดุดี 16 / สดุดี 16
สดุดี 17 / สดุดี 17
สดุดี 18 / สดุดี 18
สดุดี 19 / สดุดี 19
สดุดี 20 / สดุดี 20
สดุดี 21 / สดุดี 21
สดุดี 22 / สดุดี 22
สดุดี 23 / สดุดี 23
สดุดี 24 / สดุดี 24
สดุดี 25 / สดุดี 25
สดุดี 26 / สดุดี 26
สดุดี 27 / สดุดี 27
สดุดี 28 / สดุดี 28
สดุดี 29 / สดุดี 29
สดุดี 30 / สดุดี 30
สดุดี 31 / สดุดี 31
สดุดี 32 / สดุดี 32
สดุดี 33 / สดุดี 33
สดุดี 34 / สดุดี 34
สดุดี 35 / สดุดี 35
สดุดี 36 / สดุดี 36
สดุดี 37 / สดุดี 37
สดุดี 38 / สดุดี 38
สดุดี 39 / สดุดี 39
สดุดี 40 / สดุดี 40
สดุดี 41 / สดุดี 41
สดุดี 42 / สดุดี 42
สดุดี 43 / สดุดี 43
สดุดี 44 / สดุดี 44
สดุดี 45 / สดุดี 45
สดุดี 46 / สดุดี 46
สดุดี 47 / สดุดี 47
สดุดี 48 / สดุดี 48
สดุดี 49 / สดุดี 49
สดุดี 50 / สดุดี 50
สดุดี 51 / สดุดี 51
สดุดี 52 / สดุดี 52
สดุดี 53 / สดุดี 53
สดุดี 54 / สดุดี 54
สดุดี 55 / สดุดี 55
สดุดี 56 / สดุดี 56
สดุดี 57 / สดุดี 57
สดุดี 58 / สดุดี 58
สดุดี 59 / สดุดี 59
สดุดี 60 / สดุดี 60
สดุดี 61 / สดุดี 61
สดุดี 62 / สดุดี 62
สดุดี 63 / สดุดี 63
สดุดี 64 / สดุดี 64
สดุดี 65 / สดุดี 65
สดุดี 66 / สดุดี 66
สดุดี 67 / สดุดี 67
สดุดี 68 / สดุดี 68
สดุดี 69 / สดุดี 69
สดุดี 70 / สดุดี 70
สดุดี 71 / สดุดี 71
สดุดี 72 / สดุดี 72
สดุดี 73 / สดุดี 73
สดุดี 74 / สดุดี 74
สดุดี 75 / สดุดี 75
สดุดี 76 / สดุดี 76
สดุดี 77 / สดุดี 77
สดุดี 78 / สดุดี 78
สดุดี 79 / สดุดี 79
สดุดี 80 / สดุดี 80
สดุดี 81 / สดุดี 81
สดุดี 82 / สดุดี 82
สดุดี 83 / สดุดี 83
สดุดี 84 / สดุดี 84
สดุดี 85 / สดุดี 85
สดุดี 86 / สดุดี 86
สดุดี 87 / สดุดี 87
สดุดี 88 / สดุดี 88
สดุดี 89 / สดุดี 89
สดุดี 90 / สดุดี 90
สดุดี 91 / สดุดี 91
สดุดี 92 / สดุดี 92
สดุดี 93 / สดุดี 93
สดุดี 94 / สดุดี 94
สดุดี 95 / สดุดี 95
สดุดี 96 / สดุดี 96
สดุดี 97 / สดุดี 97
สดุดี 98 / สดุดี 98
สดุดี 99 / สดุดี 99
สดุดี 100 / สดุดี 100
สดุดี 101 / สดุดี 101
สดุดี 102 / สดุดี 102
สดุดี 103 / สดุดี 103
สดุดี 104 / สดุดี 104
สดุดี 105 / สดุดี 105
สดุดี 106 / สดุดี 106
สดุดี 107 / สดุดี 107
สดุดี 108 / สดุดี 108
สดุดี 109 / สดุดี 109
สดุดี 110 / สดุดี 110
สดุดี 111 / สดุดี 111
สดุดี 112 / สดุดี 112
สดุดี 113 / สดุดี 113
สดุดี 114 / สดุดี 114
สดุดี 115 / สดุดี 115
สดุดี 116 / สดุดี 116
สดุดี 117 / สดุดี 117
สดุดี 118 / สดุดี 118
สดุดี 119 / สดุดี 119
สดุดี 120 / สดุดี 120
สดุดี 121 / สดุดี 121
สดุดี 122 / สดุดี 122
สดุดี 123 / สดุดี 123
สดุดี 124 / สดุดี 124
สดุดี 125 / สดุดี 125
สดุดี 126 / สดุดี 126
สดุดี 127 / สดุดี 127
สดุดี 128 / สดุดี 128
สดุดี 129 / สดุดี 129
สดุดี 130 / สดุดี 130
สดุดี 131 / สดุดี 131
สดุดี 132 / สดุดี 132
สดุดี 133 / สดุดี 133
สดุดี 134 / สดุดี 134
สดุดี 135 / สดุดี 135
สดุดี 136 / สดุดี 136
สดุดี 137 / สดุดี 137
สดุดี 138 / สดุดี 138
สดุดี 139 / สดุดี 139
สดุดี 140 / สดุดี 140
สดุดี 141 / สดุดี 141
สดุดี 142 / สดุดี 142
สดุดี 143 / สดุดี 143
สดุดี 144 / สดุดี 144
สดุดี 145 / สดุดี 145
สดุดี 146 / สดุดี 146
สดุดี 147 / สดุดี 147
สดุดี 148 / สดุดี 148
สดุดี 149 / สดุดี 149
สดุดี 150 / สดุดี 150