A A A A A
×

พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

สดุดี ๔๗

ถึง​หัวหน้า​นักร้อง สำหรับ​คน​ของ​ตระกูล​โคราห์ บทเพลง​สดุดี ชนชาติ​ทั้งหลาย​ให้​ปรบมือ โห่ร้อง​ยินดี​ต่อ​พระเจ้า
เพราะ พระยาห์เวห์​ผู้ยิ่งใหญ่​สูงสุด​น่าเกรง​ขาม​ยิ่งนัก พระองค์​เป็น​กษัตริย์​ผู้ยิ่งใหญ่​ที่​ปกครอง​ทั้ง​โลกนี้
พระองค์​ทำให้​ชนชาติ​ต่างๆ​อยู่​ใต้​อำนาจ​ของ​พวกเรา พระองค์​ปราบ​ชนชาติ​ต่างๆ​นั้น​ให้​สยบ​อยู่​แทบเท้า​ของ​พวกเรา
พระองค์​เลือก​แผ่นดิน​นี้​ให้​เป็น​มรดก​ของ​พวกเรา แผ่นดินนี้​เป็น​ความภาคภูมิใจ​ของ​ยาโคบ​ผู้​ที่​พระองค์​รัก เซลาห์
พระเจ้า​ขึ้น​บน​บัลลังก์​ของ​พระองค์​ท่ามกลาง​เสียง​โห่ร้องยินดี พระยาห์เวห์​ขึ้น​พร้อมกับ​เสียง​เป่าแตร​เขาแกะ
ร้องเพลง​สรรเสริญ​แด่​พระเจ้า ร้องเพลง​สรรเสริญเถิด ร้องเพลง​สรรเสริญ​แด่​กษัตริย์​ของ​พวกเรา ร้องเพลง​สรรเสริญเถิด
เพราะ​พระเจ้า​คือ​กษัตริย์​ของ​ทั้งโลก ดังนั้น มา​ร้องเพลง​อันไพเราะ ถวายเกียรติ​แด่​พระองค์เถิด
พระเจ้า​ปกครอง​อย่าง​กษัตริย์​เหนือ​ทุกชนชาติ พระเจ้า​นั่ง​อยู่​บน​บัลลังก์​อัน​ศักดิ์สิทธิ์​ของ​พระองค์
พวกผู้นำ​ของ​ชนชาติ​ต่างๆ​มา​รวมตัวกัน​กับ​คน​ของ​พระเจ้า​ของ​อับราฮัม เพราะ​พวก​ผู้ครอบ​ครอง​ของ​โลกนี้​อยู่​ภายใต้​อำนาจ​ของ​พระเจ้า พระเจ้า​คือ​ผู้ยิ่งใหญ่​สูงสุด
สดุดี ๔๗:1
สดุดี ๔๗:2
สดุดี ๔๗:3
สดุดี ๔๗:4
สดุดี ๔๗:5
สดุดี ๔๗:6
สดุดี ๔๗:7
สดุดี ๔๗:8
สดุดี ๔๗:9
สดุดี 1 / สดุดี 1
สดุดี 2 / สดุดี 2
สดุดี 3 / สดุดี 3
สดุดี 4 / สดุดี 4
สดุดี 5 / สดุดี 5
สดุดี 6 / สดุดี 6
สดุดี 7 / สดุดี 7
สดุดี 8 / สดุดี 8
สดุดี 9 / สดุดี 9
สดุดี 10 / สดุดี 10
สดุดี 11 / สดุดี 11
สดุดี 12 / สดุดี 12
สดุดี 13 / สดุดี 13
สดุดี 14 / สดุดี 14
สดุดี 15 / สดุดี 15
สดุดี 16 / สดุดี 16
สดุดี 17 / สดุดี 17
สดุดี 18 / สดุดี 18
สดุดี 19 / สดุดี 19
สดุดี 20 / สดุดี 20
สดุดี 21 / สดุดี 21
สดุดี 22 / สดุดี 22
สดุดี 23 / สดุดี 23
สดุดี 24 / สดุดี 24
สดุดี 25 / สดุดี 25
สดุดี 26 / สดุดี 26
สดุดี 27 / สดุดี 27
สดุดี 28 / สดุดี 28
สดุดี 29 / สดุดี 29
สดุดี 30 / สดุดี 30
สดุดี 31 / สดุดี 31
สดุดี 32 / สดุดี 32
สดุดี 33 / สดุดี 33
สดุดี 34 / สดุดี 34
สดุดี 35 / สดุดี 35
สดุดี 36 / สดุดี 36
สดุดี 37 / สดุดี 37
สดุดี 38 / สดุดี 38
สดุดี 39 / สดุดี 39
สดุดี 40 / สดุดี 40
สดุดี 41 / สดุดี 41
สดุดี 42 / สดุดี 42
สดุดี 43 / สดุดี 43
สดุดี 44 / สดุดี 44
สดุดี 45 / สดุดี 45
สดุดี 46 / สดุดี 46
สดุดี 47 / สดุดี 47
สดุดี 48 / สดุดี 48
สดุดี 49 / สดุดี 49
สดุดี 50 / สดุดี 50
สดุดี 51 / สดุดี 51
สดุดี 52 / สดุดี 52
สดุดี 53 / สดุดี 53
สดุดี 54 / สดุดี 54
สดุดี 55 / สดุดี 55
สดุดี 56 / สดุดี 56
สดุดี 57 / สดุดี 57
สดุดี 58 / สดุดี 58
สดุดี 59 / สดุดี 59
สดุดี 60 / สดุดี 60
สดุดี 61 / สดุดี 61
สดุดี 62 / สดุดี 62
สดุดี 63 / สดุดี 63
สดุดี 64 / สดุดี 64
สดุดี 65 / สดุดี 65
สดุดี 66 / สดุดี 66
สดุดี 67 / สดุดี 67
สดุดี 68 / สดุดี 68
สดุดี 69 / สดุดี 69
สดุดี 70 / สดุดี 70
สดุดี 71 / สดุดี 71
สดุดี 72 / สดุดี 72
สดุดี 73 / สดุดี 73
สดุดี 74 / สดุดี 74
สดุดี 75 / สดุดี 75
สดุดี 76 / สดุดี 76
สดุดี 77 / สดุดี 77
สดุดี 78 / สดุดี 78
สดุดี 79 / สดุดี 79
สดุดี 80 / สดุดี 80
สดุดี 81 / สดุดี 81
สดุดี 82 / สดุดี 82
สดุดี 83 / สดุดี 83
สดุดี 84 / สดุดี 84
สดุดี 85 / สดุดี 85
สดุดี 86 / สดุดี 86
สดุดี 87 / สดุดี 87
สดุดี 88 / สดุดี 88
สดุดี 89 / สดุดี 89
สดุดี 90 / สดุดี 90
สดุดี 91 / สดุดี 91
สดุดี 92 / สดุดี 92
สดุดี 93 / สดุดี 93
สดุดี 94 / สดุดี 94
สดุดี 95 / สดุดี 95
สดุดี 96 / สดุดี 96
สดุดี 97 / สดุดี 97
สดุดี 98 / สดุดี 98
สดุดี 99 / สดุดี 99
สดุดี 100 / สดุดี 100
สดุดี 101 / สดุดี 101
สดุดี 102 / สดุดี 102
สดุดี 103 / สดุดี 103
สดุดี 104 / สดุดี 104
สดุดี 105 / สดุดี 105
สดุดี 106 / สดุดี 106
สดุดี 107 / สดุดี 107
สดุดี 108 / สดุดี 108
สดุดี 109 / สดุดี 109
สดุดี 110 / สดุดี 110
สดุดี 111 / สดุดี 111
สดุดี 112 / สดุดี 112
สดุดี 113 / สดุดี 113
สดุดี 114 / สดุดี 114
สดุดี 115 / สดุดี 115
สดุดี 116 / สดุดี 116
สดุดี 117 / สดุดี 117
สดุดี 118 / สดุดี 118
สดุดี 119 / สดุดี 119
สดุดี 120 / สดุดี 120
สดุดี 121 / สดุดี 121
สดุดี 122 / สดุดี 122
สดุดี 123 / สดุดี 123
สดุดี 124 / สดุดี 124
สดุดี 125 / สดุดี 125
สดุดี 126 / สดุดี 126
สดุดี 127 / สดุดี 127
สดุดี 128 / สดุดี 128
สดุดี 129 / สดุดี 129
สดุดี 130 / สดุดี 130
สดุดี 131 / สดุดี 131
สดุดี 132 / สดุดี 132
สดุดี 133 / สดุดี 133
สดุดี 134 / สดุดี 134
สดุดี 135 / สดุดี 135
สดุดี 136 / สดุดี 136
สดุดี 137 / สดุดี 137
สดุดี 138 / สดุดี 138
สดุดี 139 / สดุดี 139
สดุดี 140 / สดุดี 140
สดุดี 141 / สดุดี 141
สดุดี 142 / สดุดี 142
สดุดี 143 / สดุดี 143
สดุดี 144 / สดุดี 144
สดุดี 145 / สดุดี 145
สดุดี 146 / สดุดี 146
สดุดี 147 / สดุดี 147
สดุดี 148 / สดุดี 148
สดุดี 149 / สดุดี 149
สดุดี 150 / สดุดี 150