A A A A A
×

พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

สดุดี ๒๕

เพลง​สดุดี​ของ​ดาวิด ข้าแต่​พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้า​ยก​จิตใจ​ของ​ข้าพเจ้า​ให้​กับ​พระองค์
พระเจ้า​ของ​ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า​ไว้วางใจ​ใน​พระองค์ ขอ​อย่า​ให้​ข้าพเจ้า​อับอาย​ขายหน้า ขอ​อย่า​ให้​พวก​ศัตรู​เฉลิม​ฉลอง​ความพ่ายแพ้​ของ​ข้าพเจ้า
ทุกคน​ที่​ฝาก​ความหวัง​ไว้​กับ​พระองค์​จะ​ไม่​อับอายขายหน้า​อย่างแน่นอน แต่​พวก​ที่​ทรยศ​จะ​ต้อง​อับอายขายหน้า​และ​จะ​ไม่ได้​อะไร​จาก​การทรยศนั้น
ข้าแต่​พระยาห์เวห์ โปรด​ให้​ข้าพเจ้า​เห็น​หนทาง​ต่างๆ​ของ​พระองค์ โปรด​สอน​เส้นทาง​ต่างๆ​ของ​พระองค์​ให้กับ​ข้าพเจ้า
โปรด​นำ​ข้าพเจ้า​ตาม​ทาง​แห่ง​ความจริง​ของ​พระองค์​และ​สอน​ข้าพเจ้า เพราะ​พระองค์​คือ​พระเจ้า​ผู้ช่วยให้รอด​ของ​ข้าพเจ้า และ​ข้าพเจ้า​ฝาก​ความหวัง​ไว้กับ​พระองค์​วันยังค่ำ
ข้าแต่​พระยาห์เวห์ โปรด​นึกถึง​ความ​เมตตา​กรุณา และ​ความรัก​มั่นคง​ของ​พระองค์​ที่​มี​มา​ตั้งแต่​สมัย​โบราณ​แล้ว
โปรด​อย่า​นึกถึง​ความบาป​และ​ความผิด​ทั้งหลาย​ที่​ข้าพเจ้า​ทำ​ใน​วัยหนุ่ม ข้าแต่​พระยาห์เวห์​โปรด​นึกถึง​ข้าพเจ้า​ตาม​ความรักมั่นคง​ของ​พระองค์ เพราะ​พระองค์​นั้นดี
พระยาห์เวห์​นั้น​ช่างดี​และ​สัตย์ซื่อ พระองค์​จึง​สั่งสอน​ทาง​ที่​ถูกต้อง​ให้กับ​พวกคนบาป
พระองค์​นำ​คน​ถ่อมสุภาพ​ให้​ทำ​สิ่งที่​ถูกต้อง​ยุติธรรม พระองค์​สอน​ทาง​ของ​พระองค์​ให้กับ​คนถ่อมสุภาพ
๑๐
พระยาห์เวห์​ทำ​ทุกสิ่ง​ด้วย​ความรัก​และ​ความสัตย์ซื่อ​ต่อ​คนเหล่านั้น ที่​รักษา​คำมั่นสัญญา​ของ​พระองค์​และ​ทำตาม​กฎต่างๆ​ของพระองค์
๑๑
ข้าพเจ้า​ทำ​ผิดบาป​อัน​ใหญ่หลวงนัก ดังนั้น โปรด​ยกโทษ​ให้​กับ​ข้าพเจ้า​ด้วยเถิด เพื่อ​เห็นแก่​ชื่อเสียง​อันดี​ของ​พระองค์
๑๒
พระยาห์เวห์​จะ​สั่งสอน​คน​ที่​ยำเกรง​พระองค์ พระองค์​จะ​นำ​คนนั้น​ไป​ตาม​ทาง​ที่​พระองค์​เลือกไว้
๑๓
เขา​คนนั้น​จะ​อยู่​อย่างสุขสบาย และ​ลูกหลาน​ของเขา​จะ​ได้รับ​ส่วนแบ่ง​ของ​แผ่นดิน​ที่​พระเจ้า​สัญญา​ว่า​จะให้​กับ​พวกเขา
๑๔
พระยาห์เวห์​เปิดเผย​ความลับต่างๆ​ของ​พระองค์​ให้​กับ​คนเหล่านั้น​ที่​ยำเกรง​พระองค์ พระองค์​จะ​สอน​พวกเขา​ให้​รู้ถึง​ความหมาย​ของ​คำมั่นสัญญา​ที่​พระองค์ให้
๑๕
ข้าพเจ้า​มองหา​ความช่วยเหลือ​จาก​พระยาห์เวห์เสมอ เพราะ​พระองค์​จะ​ช่วย​เอา​เท้า​ของข้าพเจ้า​ออกจาก​บ่วง
๑๖
ข้าแต่​พระเจ้า โปรด​หัน​มา​มอง​ข้าพเจ้า​และ​เมตตากรุณา​ข้าพเจ้า​ด้วยเถิด เพราะ​ข้าพเจ้า​โดดเดี่ยว​และ​ถูกข่มเหง
๑๗
โปรด​ช่วย​ให้​ข้าพเจ้า​หลุดพ้น​จาก​ความทุกข์ใจ​ด้วยเถิด ช่วย​ดึง​ข้าพเจ้า​ออกไป​จาก​ปัญหาต่างๆ​ของ​ข้าพเจ้า​ด้วยเถิด
๑๘
โปรด​มองดู​ความ​ทุกข์ทรมาน​และ​ความลำบาก​ที่​ข้าพเจ้า​เจออยู่นี้ และ​โปรด​ยกโทษ​ให้​กับ​บาป​ทั้งหมด​ของ​ข้าพเจ้า​ด้วยเถิด
๑๙
ดูเถิด ข้าพเจ้า​มี​ศัตรู​มากมาย พวกเขา​เกลียด​ข้าพเจ้า​มาก​และ​อยาก​ทำร้าย​ข้าพเจ้า
๒๐
โปรด​รักษา​ชีวิต​ของ​ข้าพเจ้า​และ​ช่วยกู้​ข้าพเจ้า​ด้วยเถิด ข้าพเจ้า​วางใจ​ใน​พระองค์ โปรด​อย่า​ทำให้​ข้าพเจ้า​ผิดหวัง
๒๑
ขอให้​ความบริสุทธิ์​และ​ความซื่อตรง​ของ​ข้าพเจ้า คุ้มครอง​ข้าพเจ้า เพราะ​ข้าพเจ้า​ฝาก​ความหวัง​ไว้​กับพระองค์
๒๒
ข้าแต่​พระเจ้า ช่วย​ชาวอิสราเอล ให้​พ้น​จาก​ความทุกข์ร้อน​ทั้งหลาย​ของเขา​ด้วยเถิด
สดุดี ๒๕:1
สดุดี ๒๕:2
สดุดี ๒๕:3
สดุดี ๒๕:4
สดุดี ๒๕:5
สดุดี ๒๕:6
สดุดี ๒๕:7
สดุดี ๒๕:8
สดุดี ๒๕:9
สดุดี ๒๕:10
สดุดี ๒๕:11
สดุดี ๒๕:12
สดุดี ๒๕:13
สดุดี ๒๕:14
สดุดี ๒๕:15
สดุดี ๒๕:16
สดุดี ๒๕:17
สดุดี ๒๕:18
สดุดี ๒๕:19
สดุดี ๒๕:20
สดุดี ๒๕:21
สดุดี ๒๕:22
สดุดี 1 / สดุดี 1
สดุดี 2 / สดุดี 2
สดุดี 3 / สดุดี 3
สดุดี 4 / สดุดี 4
สดุดี 5 / สดุดี 5
สดุดี 6 / สดุดี 6
สดุดี 7 / สดุดี 7
สดุดี 8 / สดุดี 8
สดุดี 9 / สดุดี 9
สดุดี 10 / สดุดี 10
สดุดี 11 / สดุดี 11
สดุดี 12 / สดุดี 12
สดุดี 13 / สดุดี 13
สดุดี 14 / สดุดี 14
สดุดี 15 / สดุดี 15
สดุดี 16 / สดุดี 16
สดุดี 17 / สดุดี 17
สดุดี 18 / สดุดี 18
สดุดี 19 / สดุดี 19
สดุดี 20 / สดุดี 20
สดุดี 21 / สดุดี 21
สดุดี 22 / สดุดี 22
สดุดี 23 / สดุดี 23
สดุดี 24 / สดุดี 24
สดุดี 25 / สดุดี 25
สดุดี 26 / สดุดี 26
สดุดี 27 / สดุดี 27
สดุดี 28 / สดุดี 28
สดุดี 29 / สดุดี 29
สดุดี 30 / สดุดี 30
สดุดี 31 / สดุดี 31
สดุดี 32 / สดุดี 32
สดุดี 33 / สดุดี 33
สดุดี 34 / สดุดี 34
สดุดี 35 / สดุดี 35
สดุดี 36 / สดุดี 36
สดุดี 37 / สดุดี 37
สดุดี 38 / สดุดี 38
สดุดี 39 / สดุดี 39
สดุดี 40 / สดุดี 40
สดุดี 41 / สดุดี 41
สดุดี 42 / สดุดี 42
สดุดี 43 / สดุดี 43
สดุดี 44 / สดุดี 44
สดุดี 45 / สดุดี 45
สดุดี 46 / สดุดี 46
สดุดี 47 / สดุดี 47
สดุดี 48 / สดุดี 48
สดุดี 49 / สดุดี 49
สดุดี 50 / สดุดี 50
สดุดี 51 / สดุดี 51
สดุดี 52 / สดุดี 52
สดุดี 53 / สดุดี 53
สดุดี 54 / สดุดี 54
สดุดี 55 / สดุดี 55
สดุดี 56 / สดุดี 56
สดุดี 57 / สดุดี 57
สดุดี 58 / สดุดี 58
สดุดี 59 / สดุดี 59
สดุดี 60 / สดุดี 60
สดุดี 61 / สดุดี 61
สดุดี 62 / สดุดี 62
สดุดี 63 / สดุดี 63
สดุดี 64 / สดุดี 64
สดุดี 65 / สดุดี 65
สดุดี 66 / สดุดี 66
สดุดี 67 / สดุดี 67
สดุดี 68 / สดุดี 68
สดุดี 69 / สดุดี 69
สดุดี 70 / สดุดี 70
สดุดี 71 / สดุดี 71
สดุดี 72 / สดุดี 72
สดุดี 73 / สดุดี 73
สดุดี 74 / สดุดี 74
สดุดี 75 / สดุดี 75
สดุดี 76 / สดุดี 76
สดุดี 77 / สดุดี 77
สดุดี 78 / สดุดี 78
สดุดี 79 / สดุดี 79
สดุดี 80 / สดุดี 80
สดุดี 81 / สดุดี 81
สดุดี 82 / สดุดี 82
สดุดี 83 / สดุดี 83
สดุดี 84 / สดุดี 84
สดุดี 85 / สดุดี 85
สดุดี 86 / สดุดี 86
สดุดี 87 / สดุดี 87
สดุดี 88 / สดุดี 88
สดุดี 89 / สดุดี 89
สดุดี 90 / สดุดี 90
สดุดี 91 / สดุดี 91
สดุดี 92 / สดุดี 92
สดุดี 93 / สดุดี 93
สดุดี 94 / สดุดี 94
สดุดี 95 / สดุดี 95
สดุดี 96 / สดุดี 96
สดุดี 97 / สดุดี 97
สดุดี 98 / สดุดี 98
สดุดี 99 / สดุดี 99
สดุดี 100 / สดุดี 100
สดุดี 101 / สดุดี 101
สดุดี 102 / สดุดี 102
สดุดี 103 / สดุดี 103
สดุดี 104 / สดุดี 104
สดุดี 105 / สดุดี 105
สดุดี 106 / สดุดี 106
สดุดี 107 / สดุดี 107
สดุดี 108 / สดุดี 108
สดุดี 109 / สดุดี 109
สดุดี 110 / สดุดี 110
สดุดี 111 / สดุดี 111
สดุดี 112 / สดุดี 112
สดุดี 113 / สดุดี 113
สดุดี 114 / สดุดี 114
สดุดี 115 / สดุดี 115
สดุดี 116 / สดุดี 116
สดุดี 117 / สดุดี 117
สดุดี 118 / สดุดี 118
สดุดี 119 / สดุดี 119
สดุดี 120 / สดุดี 120
สดุดี 121 / สดุดี 121
สดุดี 122 / สดุดี 122
สดุดี 123 / สดุดี 123
สดุดี 124 / สดุดี 124
สดุดี 125 / สดุดี 125
สดุดี 126 / สดุดี 126
สดุดี 127 / สดุดี 127
สดุดี 128 / สดุดี 128
สดุดี 129 / สดุดี 129
สดุดี 130 / สดุดี 130
สดุดี 131 / สดุดี 131
สดุดี 132 / สดุดี 132
สดุดี 133 / สดุดี 133
สดุดี 134 / สดุดี 134
สดุดี 135 / สดุดี 135
สดุดี 136 / สดุดี 136
สดุดี 137 / สดุดี 137
สดุดี 138 / สดุดี 138
สดุดี 139 / สดุดี 139
สดุดี 140 / สดุดี 140
สดุดี 141 / สดุดี 141
สดุดี 142 / สดุดี 142
สดุดี 143 / สดุดี 143
สดุดี 144 / สดุดี 144
สดุดี 145 / สดุดี 145
สดุดี 146 / สดุดี 146
สดุดี 147 / สดุดี 147
สดุดี 148 / สดุดี 148
สดุดี 149 / สดุดี 149
สดุดี 150 / สดุดี 150