A A A A A
×

พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

สดุดี ๑๑๔

เมื่อ​คนอิสราเอล​ออกมา​จาก​แผ่นดินอียิปต์ เมื่อ​ครอบครัว​ของยาโคบ​ออกมา​จาก​ดินแดนต่างชาตินั้น
ยูดาห์​ก็​กลายเป็น​สถานที่ศักดิ์สิทธิ์​ของพระองค์ และ​อิสราเอล​ก็​กลายเป็น​อาณาจักร​ของพระองค์
ทะเล​เห็น​พวกเขา และ​วิ่งหนีไป ส่วน​แม่น้ำจอร์แดน​ก็​หันกลับไป
ส่วน​พวกภูเขา​ก็​โลดเต้น ราวกับ​พวกแกะตัวผู้ พวกเนินเขา​ก็​กระโดดโลดเต้น ราวกับ​พวกลูกแกะ
ทะเลเอ๋ย เกิดอะไรขึ้น เจ้า​ถึงต้อง​วิ่งหนีไป แม่น้ำจอร์แดนเอ๋ย เกิดอะไรขึ้น เจ้า​ถึงต้อง​หันกลับไป
พวกภูเขาเอ๋ย ทำไม​พวกเจ้า​ถึงโลดเต้น ราวกับ​พวกแกะตัวผู้ พวกเนินเขาเอ๋ย ทำไม​พวกเจ้า​ถึงโลดเต้น ราวกับ​พวกลูกแกะ
แผ่นดินโลกเอ๋ย ให้​สั่นคลอน​อยู่​ต่อหน้า​องค์​เจ้า​ชีวิต ต่อหน้า​พระเจ้า​ของยาโคบ
พระองค์​คือ​ผู้ที่​เปลี่ยนหิน​ให้​กลายเป็น​สระน้ำ พระองค์​เปลี่ยน​หินผา​ให้​กลายเป็น​ตาน้ำ
สดุดี ๑๑๔:1
สดุดี ๑๑๔:2
สดุดี ๑๑๔:3
สดุดี ๑๑๔:4
สดุดี ๑๑๔:5
สดุดี ๑๑๔:6
สดุดี ๑๑๔:7
สดุดี ๑๑๔:8
สดุดี 1 / Ps 1
สดุดี 2 / Ps 2
สดุดี 3 / Ps 3
สดุดี 4 / Ps 4
สดุดี 5 / Ps 5
สดุดี 6 / Ps 6
สดุดี 7 / Ps 7
สดุดี 8 / Ps 8
สดุดี 9 / Ps 9
สดุดี 10 / Ps 10
สดุดี 11 / Ps 11
สดุดี 12 / Ps 12
สดุดี 13 / Ps 13
สดุดี 14 / Ps 14
สดุดี 15 / Ps 15
สดุดี 16 / Ps 16
สดุดี 17 / Ps 17
สดุดี 18 / Ps 18
สดุดี 19 / Ps 19
สดุดี 20 / Ps 20
สดุดี 21 / Ps 21
สดุดี 22 / Ps 22
สดุดี 23 / Ps 23
สดุดี 24 / Ps 24
สดุดี 25 / Ps 25
สดุดี 26 / Ps 26
สดุดี 27 / Ps 27
สดุดี 28 / Ps 28
สดุดี 29 / Ps 29
สดุดี 30 / Ps 30
สดุดี 31 / Ps 31
สดุดี 32 / Ps 32
สดุดี 33 / Ps 33
สดุดี 34 / Ps 34
สดุดี 35 / Ps 35
สดุดี 36 / Ps 36
สดุดี 37 / Ps 37
สดุดี 38 / Ps 38
สดุดี 39 / Ps 39
สดุดี 40 / Ps 40
สดุดี 41 / Ps 41
สดุดี 42 / Ps 42
สดุดี 43 / Ps 43
สดุดี 44 / Ps 44
สดุดี 45 / Ps 45
สดุดี 46 / Ps 46
สดุดี 47 / Ps 47
สดุดี 48 / Ps 48
สดุดี 49 / Ps 49
สดุดี 50 / Ps 50
สดุดี 51 / Ps 51
สดุดี 52 / Ps 52
สดุดี 53 / Ps 53
สดุดี 54 / Ps 54
สดุดี 55 / Ps 55
สดุดี 56 / Ps 56
สดุดี 57 / Ps 57
สดุดี 58 / Ps 58
สดุดี 59 / Ps 59
สดุดี 60 / Ps 60
สดุดี 61 / Ps 61
สดุดี 62 / Ps 62
สดุดี 63 / Ps 63
สดุดี 64 / Ps 64
สดุดี 65 / Ps 65
สดุดี 66 / Ps 66
สดุดี 67 / Ps 67
สดุดี 68 / Ps 68
สดุดี 69 / Ps 69
สดุดี 70 / Ps 70
สดุดี 71 / Ps 71
สดุดี 72 / Ps 72
สดุดี 73 / Ps 73
สดุดี 74 / Ps 74
สดุดี 75 / Ps 75
สดุดี 76 / Ps 76
สดุดี 77 / Ps 77
สดุดี 78 / Ps 78
สดุดี 79 / Ps 79
สดุดี 80 / Ps 80
สดุดี 81 / Ps 81
สดุดี 82 / Ps 82
สดุดี 83 / Ps 83
สดุดี 84 / Ps 84
สดุดี 85 / Ps 85
สดุดี 86 / Ps 86
สดุดี 87 / Ps 87
สดุดี 88 / Ps 88
สดุดี 89 / Ps 89
สดุดี 90 / Ps 90
สดุดี 91 / Ps 91
สดุดี 92 / Ps 92
สดุดี 93 / Ps 93
สดุดี 94 / Ps 94
สดุดี 95 / Ps 95
สดุดี 96 / Ps 96
สดุดี 97 / Ps 97
สดุดี 98 / Ps 98
สดุดี 99 / Ps 99
สดุดี 100 / Ps 100
สดุดี 101 / Ps 101
สดุดี 102 / Ps 102
สดุดี 103 / Ps 103
สดุดี 104 / Ps 104
สดุดี 105 / Ps 105
สดุดี 106 / Ps 106
สดุดี 107 / Ps 107
สดุดี 108 / Ps 108
สดุดี 109 / Ps 109
สดุดี 110 / Ps 110
สดุดี 111 / Ps 111
สดุดี 112 / Ps 112
สดุดี 113 / Ps 113
สดุดี 114 / Ps 114
สดุดี 115 / Ps 115
สดุดี 116 / Ps 116
สดุดี 117 / Ps 117
สดุดี 118 / Ps 118
สดุดี 119 / Ps 119
สดุดี 120 / Ps 120
สดุดี 121 / Ps 121
สดุดี 122 / Ps 122
สดุดี 123 / Ps 123
สดุดี 124 / Ps 124
สดุดี 125 / Ps 125
สดุดี 126 / Ps 126
สดุดี 127 / Ps 127
สดุดี 128 / Ps 128
สดุดี 129 / Ps 129
สดุดี 130 / Ps 130
สดุดี 131 / Ps 131
สดุดี 132 / Ps 132
สดุดี 133 / Ps 133
สดุดี 134 / Ps 134
สดุดี 135 / Ps 135
สดุดี 136 / Ps 136
สดุดี 137 / Ps 137
สดุดี 138 / Ps 138
สดุดี 139 / Ps 139
สดุดี 140 / Ps 140
สดุดี 141 / Ps 141
สดุดี 142 / Ps 142
สดุดี 143 / Ps 143
สดุดี 144 / Ps 144
สดุดี 145 / Ps 145
สดุดี 146 / Ps 146
สดุดี 147 / Ps 147
สดุดี 148 / Ps 148
สดุดี 149 / Ps 149
สดุดี 150 / Ps 150