A A A A A
×

พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒ พงศาวดาร ๖

แล้ว​ซาโลมอน​พูด​ว่า “พระยาห์เวห์​พูด​ไว้​ว่า​พระองค์​จะ​อาศัย​อยู่​ใน​เมฆ​สีดำ
ข้าพเจ้า​ได้​สร้าง​วิหาร​อัน​สง่างาม​ไว้​ให้​กับ​พระองค์​เพื่อ​เป็น​สถานที่​สำหรับ​พระองค์​ได้​ใช้​อาศัย​อยู่​ตลอดไป”
แล้ว​กษัตริย์​ก็​หัน​ไป​หา​คน​อิสราเอล​ทั้งหมด ที่​ยืน​ชุมนุม​กัน​อยู่​ที่นั่น และ​ขอ​ให้​พระเจ้า​อวยพร​พวกเขา
พระองค์​พูด​ว่า “ขอ​สรรเสริญ​พระยาห์เวห์ พระเจ้า​ของ​อิสราเอล มือ​ของ​พระองค์นั้น​ได้​ทำให้​สิ่ง​ที่​พระองค์​เคย​สัญญา​ไว้​ด้วย​ปาก​ของ​พระองค์​กับ​ดาวิด​พ่อ​ของ​ข้าพเจ้านั้น เป็น​ความจริง​ขึ้น​มา เพราะ​พระองค์​ได้​พูด​ว่า
‘ตั้งแต่​วัน​ที่​เรา​นำ​ประชาชน​ของ​เรา​ออก​มา​จาก​แผ่นดิน​อียิปต์ เรา​ยัง​ไม่​เคย​เลือก​เมือง​หนึ่ง​เมือง​ใด​จาก​เผ่า​ต่างๆ​ของ​อิสราเอล เพื่อ​ที่​จะ​ใช้​สร้าง​วิหาร​เป็น​เกียรติ​ให้​กับ​ชื่อ​ของ​เราเลย และ​เรา​ก็​ยัง​ไม่​เคย​เลือก​ใคร​สักคน​ให้​เป็น​ผู้นำ​เหนือ​ประชาชน​ชาว​อิสราเอล​ของเรา
แต่​ตอนนี้ เรา​ได้​เลือก​เมือง​เยรูซาเล็ม​เพื่อ​เป็น​เกียรติ​ให้​กับ​ชื่อ​ของเรา และ​เรา​ยัง​ได้​เลือก​ดาวิด​ให้​มา​ปกครอง​อิสราเอล​ชนชาติ​ของเรา’
ดาวิด​พ่อ​ของ​เรา​เคย​คิด​อยู่​ใน​ใจ​ว่า เขา​จะ​สร้าง​วิหาร ขึ้น​หลังหนึ่ง เพื่อ​เป็น​เกียรติ​ให้​กับ​ชื่อ​ของ​พระยาห์เวห์ พระเจ้า​ของ​อิสราเอล
แต่​พระยาห์เวห์​พูด​กับ​ดาวิด​พ่อ​ของ​เรา​ว่า ‘ที่​เจ้า​คิด​อยู่​ใน​ใจ​ว่า​จะ​สร้าง​วิหาร​ขึ้น​หลังหนึ่ง​เพื่อ​เป็น​เกียรติ​ให้​กับ​ชื่อ​ของ​เรานั้น นับ​เป็น​สิ่ง​ที่ดี
แต่​อย่างไร​ก็ตาม เจ้า​จะ​ไม่ได้​เป็น​คน​ที่​สร้าง​วิหารนั้น แต่​ลูกชาย​ของ​เจ้า​ที่​เป็น​เลือดเนื้อเชื้อไข​ของ​เจ้า​จะ​เป็น​ผู้สร้าง​วิหารนั้น​เพื่อ​เป็น​เกียรติ​ให้​กับ​ชื่อ​ของเรา’
๑๐
พระยาห์เวห์​ได้​รักษา​สัญญา​ที่​พระองค์​ได้​ให้​ไว้ เรา​ได้​สืบทอด​บัลลังก์​ต่อ​จาก​ดาวิด​พ่อ​ของเรา และ​ตอนนี้​เรา​ก็​นั่ง​อยู่​บน​บัลลังก์​เหนือ​ชนชาติ​อิสราเอล เหมือน​กับ​ที่​พระยาห์เวห์​ได้​ให้​สัญญา​ไว้ และ​เรา​ก็​ได้​สร้าง​วิหาร​หลังนั้น​ขึ้น​เพื่อ​เป็น​เกียรติ​ให้​กับ​ชื่อ​ของ​พระยาห์เวห์ พระเจ้า​ของ​อิสราเอลแล้ว
๑๑
และ​ในนั้น เรา​ก็​ได้​วาง​หีบ ใบนั้น​ไว้ เป็น​หีบ​ที่​ใส่​ข้อตกลง​ของ​พระยาห์เวห์ ที่​ได้​ทำ​ไว้​กับ​ประชาชน​ชาว​อิสราเอล”
๑๒
ซาโลมอน​สร้าง​ปะรำ​ยก​พื้น​จาก​ทอง​สัมฤทธิ์​ขึ้น ยาว​ห้า​ศอก กว้าง​ห้า​ศอก และ​สูง​สาม​ศอก และ​วาง​มัน​ไว้​ตรง​กลาง​ของ​ลาน​ด้านนอก เขา​ยืน​อยู่​บน​ปะรำนั้น​และ​ก็​คุกเข่า​ลง​ต่อหน้า​ชุมนุม​อิสราเอล​ทั้งหมด และ​ชู​แขน​ทั้งสอง​ข้าง​ขึ้น​บน​ฟ้าสวรรค์
๑๓
***
๑๔
เขา​พูด​ว่า “ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้า​ของ​อิสราเอล ไม่​มี​พระเจ้า​องค์​ไหน​อีก​แล้ว ที่​จะ​เหมือน​กับ​พระองค์ ไม่ว่า​จะ​บน​สวรรค์​เบื้องบน​หรือ​แผ่นดิน​โลก​เบื้องล่าง พระองค์​รักษา​สัญญา​แห่ง​ความรัก​กับ​เหล่า​ผู้รับใช้​ของ​พระองค์ ผู้ที่​เชื่อฟัง​พระองค์​อย่าง​สุดจิตสุดใจ​ของ​เขา
๑๕
พระองค์​ยัง​รักษา​สัญญา​กับ​ดาวิด​ผู้รับใช้​ของ​พระองค์ ที่​เป็น​พ่อ​ของ​ข้าพเจ้า พระองค์​สัญญา​ด้วย​ปาก​ของ​พระองค์​และ​ใน​วันนี้​พระองค์​ได้​ทำให้​คำ​สัญญานั้น​สำเร็จ​ลุล่วง​ด้วย​มือ​ของ​พระองค์
๑๖
ตอนนี้ ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้า​ของ​อิสราเอล ขอ​พระองค์​รักษา​สัญญา​อื่นๆ​ที่​พระองค์​ได้​ทำ​ไว้​กับ​ดาวิด​ผู้รับใช้​ของ​พระองค์​ที่​เป็น​พ่อ​ของ​ข้าพเจ้า​ด้วยเถิด เมื่อ​ครั้ง​ที่​พระองค์​ได้​พูด​ว่า ‘ดาวิด ถ้า​ลูกหลาน​ของ​เจ้า​ระมัดระวัง​ใน​ทุกๆ​สิ่ง​ที่​พวกเขา​ทำ เพื่อ​จะ​ทำ​ตาม​กฎ​ของ​เรา​เหมือน​กับ​ที่​เจ้า​ได้​ทำ เจ้า​จะ​ไม่​มี​วัน​ขาด​คน​ที่​จะ​มา​นั่ง​บน​บัลลังก์​ของ​อิสราเอล​ต่อหน้า​เราเลย’
๑๗
ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้า​ของ​อิสราเอล ใน​ตอนนี้ ขอ​ให้​พระองค์​ทำ​ให้​คำพูด​ของ​พระองค์​ที่​ได้​สัญญา​ไว้​กับ​ดาวิด​ผู้รับใช้​ของ​พระองค์​เป็น​จริง​ขึ้น​มา​ด้วยเถิด
๑๘
แต่พระเจ้า พระองค์​จะ​อาศัย​อยู่​บน​พื้น​โลก​กับ​มนุษย์​ได้​จริงๆ​หรือ เพราะ​ฟ้าสวรรค์​หรือ​แม้แต่​สวรรค์​ชั้น​สูงสุด​ยัง​ไม่​สามารถ​รองรับ​พระองค์​ได้เลย แล้ว​นับ​ประสา​อะไร​กับ​วิหาร​แห่งนี้​ที่​ข้าพเจ้า​ได้​สร้างเล่า
๑๙
ถึง​กระนั้น ขอ​พระองค์​โปรด​ฟังคำ​อธิษฐาน​และ​คำ​อ้อนวอน​ของ​ผู้รับใช้​คนนี้​ของ​พระองค์​ด้วยเถิด ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้า​ของ​ข้าพเจ้า โปรด​ฟังเสียง​ร่ำร้อง​และ​คำ​อธิษฐาน​ที่​ผู้รับใช้​ของ​พระองค์ กำลัง​อธิษฐาน​อยู่​ต่อหน้า​พระองค์
๒๐
ขอให้​ดวงตา​ของ​พระองค์​เฝ้ามอง​วิหาร​หลังนี้​ทั้ง​กลางวัน​และ​กลางคืน มัน​เป็น​สถานที่​ที่​พระองค์​ได้​พูด​ไว้​ว่า​จะ​วาง​ชื่อ​ของ​พระองค์​ไว้​ที่นี่ ขอ​พระองค์​ฟัง​คำ​อธิษฐาน​ที่​ข้าพเจ้า​ผู้รับใช้​ของ​พระองค์​อธิษฐาน​ตอน​หัน​หน้า​เข้า​หา​สถานที่​แห่งนี้​ด้วยเถิด
๒๑
ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอ​ให้​พระองค์​ฟัง​คำ​อธิษฐาน​ของ​ข้าพเจ้า​ผู้รับใช้​พระองค์​และ​อิสราเอล​ชนชาติ​ของ​พระองค์ เมื่อ​พวกเขา​อธิษฐาน​หัน​หน้า​มา​ยัง​สถานที่นี้​ด้วยเถิด ขอ​พระองค์​ฟัง​คำ​อธิษฐาน​ใน​ฟ้าสวรรค์ ซึ่ง​เป็น​ที่​อาศัย​ของ​พระองค์ และ​เมื่อ​พระองค์​ได้ยินแล้ว ขอโปรด​ยกโทษ​ให้​กับ​พวกเรา​ด้วยเถิด
๒๒
เมื่อ​คนหนึ่ง​คนใด​ทำ​ผิด​ต่อ​เพื่อน​บ้าน​ของ​เขา และ​ต้อง​สาบาน เมื่อ​เขา​มา​สาบาน​ต่อหน้า​แท่นบูชา​ของ​พระองค์​ใน​วิหาร​แห่งนี้
๒๓
ขอ​โปรด​รับฟัง​จาก​บน​ฟ้าสวรรค์ และ​ตัดสิน​พวก​ผู้รับใช้​ของ​พระองค์​ด้วยเถิด ขอ​พระองค์​ตอบแทน​คน​ที่​ทำ​ผิด โดย​ให้​ความผิด​ของ​เขา​ตกลง​บน​หัว​ของ​เขา​เอง และ​ขอ​ให้​พระองค์​ประกาศ​ความ​บริสุทธิ์​ของ​คน​ที่​บริสุทธิ์ โดย​ให้​รางวัล​กับ​เขา​ตาม​ความ​บริสุทธิ์​ของเขา
๒๔
ถ้า​ประชาชน​ชาว​อิสราเอล​ของ​พระองค์​พ่ายแพ้​ต่อ​ศัตรู​เพราะ​ทำ​ความผิด​บาป​ต่อ​พระองค์ และ​ถ้า​พวกเขา​หัน​กลับ​มา​ยอมรับ​ชื่อ​ของ​พระองค์ มา​อธิษฐาน​ร้องขอ​ต่อ​พระองค์​ใน​วิหาร​แห่งนี้
๒๕
โปรด​ฟัง​พวกเขา​จาก​ฟ้าสวรรค์ และ​อภัย​ให้​กับ​ความ​บาป​ของ​อิสราเอล​ชนชาติ​ของ​พระองค์ และ​นำ​พวกเขา​กลับ​มา​สู่​แผ่นดิน​ที่​พระองค์​ได้​ให้​ไว้​กับ​บรรพบุรุษ​ของ​พวกเขา​ด้วยเถิด
๒๖
หรือ​เมื่อ​พระองค์​ปิด​สวรรค์ ไม่​ให้​ฝน​ตกลง​มา เพราะ​ประชาชน​ของ​พระองค์​ได้​ทำ​บาป​ต่อ​พระองค์ ถ้า​พวกเขา​หัน​หน้า​มา​ทาง​วิหาร​อธิษฐาน และ​สรรเสริญ​ชื่อ​ของ​พระองค์ และ​หัน​จาก​บาป​ของ​พวกเขา เพราะ​พระองค์​ได้​ลงโทษ​พวกเขา
๒๗
ก็​ขอ​โปรด​ฟัง​จาก​ฟ้าสวรรค์ และ​อภัย​บาป​ให้​กับ​พวก​ผู้รับใช้​พระองค์​คือ​อิสราเอล​ชนชาติ​ของ​พระองค์​ด้วย​เถิด โปรด​สอน​พวกเขา​ให้​ใช้​ชีวิต​ใน​ทาง​ที่​ถูกต้อง และ​ช่วย​ส่ง​ฝน​ให้​ตกลง​มา​บน​แผ่นดิน​ที่​พระองค์​ได้​ให้​ไว้​เป็น​มรดก​กับ​ประชาชน​ของ​พระองค์​ด้วยเถิด
๒๘
เมื่อ​เกิด​ภาวะ​อดอยาก หรือ​เกิด​โรค​ระบาด​ขึ้น​ใน​แผ่นดิน หรือ​เกิด​โรค​ซีด​ใน​พืช หรือ​เกิด​เชื้อรา​ทำลาย​พืช หรือ เกิด​ตั๊กแตน​วัย​บิน​หรือ​วัย​คลาน​มา​ทำลาย​พืช หรือ​มี​พวก​ศัตรู​มา​ปิด​ล้อม​เมือง​ทั้งหลาย​ของ​พวกเขาไว้ ไม่ว่า​จะ​เป็น​ความ​หายนะ​ใดๆ​หรือ​โรค​ร้าย​ใดๆ​ที่​เกิด​ขึ้น​ก็ตาม
๒๙
และ​เมื่อ​อิสราเอล​หรือ​คน​หนึ่ง​คน​ใด​ได้​สำนึกผิด​เพราะ​ได้รับ​ความ​ทุกข์​ทรมาน​และ​ความ​เจ็บปวด และ​เขา​ได้​ยื่น​มือ​ไป​ยัง​วิหาร​แห่งนี้ และ​อธิษฐาน​หรือ​อ้อนวอน​ต่อ​พระองค์
๓๐
ขอ​พระองค์​ได้​โปรด​ฟัง​จาก​สวรรค์​ที่​เป็น​ที่​อาศัย​ของ​พระองค์ และ​โปรด​ยกโทษ​และ​ช่วย​พวกเขาด้วย มี​แต่​พระองค์​เท่านั้น​ที่​รู้​จิตใจ​ของ​มนุษย์​ทุก​คน อย่างนั้น​ได้​โปรด​ตอบแทน​พวกเขา​ตาม​การ​กระทำ​ของ​พวกเขา​ด้วยเถิด
๓๑
เพื่อ​ว่า​พวกเขา​จะ​ได้​ยำเกรง​พระองค์​และ​จะ​ได้​เดิน​ตาม​ทาง​ของ​พระองค์​ตลอดเวลา​ที่​พวกเขา​มี​ชีวิต​อยู่​ใน​แผ่นดิน​ที่​พระองค์​ได้​ยก​ให้​กับ​บรรพบุรุษ​ของ​พวกเรา
๓๒
ส่วน​คน​ต่าง​ชาติ​ที่​ไม่​ใช่​อิสราเอล​ชนชาติ​ของ​พระองค์ พวกเขา​จะ​เดิน​ทาง​มา​จาก​แดน​ไกล เพราะ​พวกเขา​จะ​ได้ยิน​ชื่อเสียง​อัน​ยิ่งใหญ่​ของ​พระองค์​และ​มือ​ที่​เต็ม​ไป​ด้วย​อำนาจ​กับ​แขน​ที่​กาง​ออก​ของ​พระองค์ เมื่อ​คน​ต่าง​ชาตินั้น​หัน​หน้า​มา​ทาง​วิหารนี้​และ​อธิษฐาน
๓๓
ขอ​พระองค์​โปรด​ฟัง​จาก​ฟ้าสวรรค์ ซึ่ง​เป็น​ที่​อาศัย​ของ​พระองค์ และ​โปรด​ทำ​ตาม​สิ่ง​ที่​ชาว​ต่างชาติ​คนนั้น​ขอ​จาก​พระองค์​ด้วย​เถิด เพื่อ​ชน​ทุกชาติ​บน​โลกนี้​จะ​ได้​รู้จัก​ชื่อเสียง​ของ​พระองค์ และ​ยำเกรง​พระองค์ เหมือน​กับ​ที่​อิสราเอล​ชนชาติ​ของ​พระองค์​ทำ และ​เพื่อ​พวกเขา​จะ​ได้​รู้ว่า วิหาร​หลังนี้​ที่​ข้าพเจ้า​ได้​สร้าง​ขึ้น​มา​เป็น​ของ​พระองค์
๓๔
เมื่อ​ประชาชน​ของ​พระองค์​ไป​ทำ​สงคราม​กับ​พวก​ศัตรู​ของ​พวกเขา ไม่ว่า​พระองค์​จะ​ส่ง​พวกเขา​ไป​ที่​ใด​ก็ตาม และ​เมื่อ​พวกเขา​อธิษฐาน​กับ​พระองค์ โดย​หัน​หน้า​มา​ทาง​เมืองนี้​ที่​พระองค์​ได้​เลือกไว้ และ​หัน​ไป​ทาง​วิหาร​ที่​ข้าพเจ้า​ได้​สร้าง​ไว้เพื่อ​เป็น​เกียรติ​ให้​กับ​ชื่อ​ของ​พระองค์แล้ว
๓๕
ขอ​ให้​พระองค์​ฟัง​คำ​อธิษฐาน​และ​คำ​อ้อนวอน​ของ​พวกเขา​จาก​ฟ้าสวรรค์​และ​ช่วยเหลือ​พวกเขา​ด้วยเถิด
๓๖
เมื่อ​พวกเขา​ทำ​บาป​ต่อ​พระองค์ เพราะ​คง​ไม่​มี​ใคร​ที่​ไม่​ทำ​บาป​เลย และ​พระองค์​ก็​โกรธ​พวกเขา และ​ได้​ส่ง​พวกเขา​ไป​ตก​อยู่​ใน​กำมือ​ของ​ศัตรู​ที่​เข้า​มา​จับ​ตัว​พวกเขา​ไป​เป็น​เชลย​และ​นำ​ตัว​พวกเขา​ไป​สู่​ดินแดน​อื่น​ไม่ว่า​จะ​ใกล้​หรือ​ไกล​ก็​ตาม
๓๗
และ​พวกเขา​สำนึก​ผิด​ตอน​อยู่​บน​แผ่นดิน​ที่​พวกเขา​ถูก​จับ​ตัว​ไปนั้น และ​พวกเขา​ได้​กลับตัว​กลับใจ และ​ได้​อธิษฐาน​ต่อ​พระองค์​ใน​แผ่นดิน​ของ​ผู้ที่​จับ​ตัว​พวกเขา​ไปนั้น และ​พวกเขา​พูด​ว่า ‘พวกเรา​ได้​ทำ​บาป​และ​ทำ​ผิด​ไป​แล้ว พวกเรา​ได้​ทำ​ตัว​เลว​มาก’
๓๘
และ​ถ้า​พวกเขา​หัน​กลับ​มาหา​พระองค์​อย่าง​สุดจิตสุดใจ​ของ​พวกเขา​ใน​แผ่นดิน​ที่​พวกเขา​ถูก​จับ​ตัว​ไปนั้น และ​ได้​อธิษฐาน​โดย​หัน​หน้า​ไป​ยัง​แผ่นดิน​ที่​พระองค์​ได้​ยก​ให้​กับ​บรรพบุรุษ​ของ​พวกเขา และ​ได้​หัน​ไป​ทาง​เมือง​ที่​พระองค์​ได้​เลือก​ไว้ และ​หัน​ไป​ทาง​วิหาร​ที่​ข้าพเจ้า​ได้​สร้าง​ไว้เพื่อ​เป็น​เกียรติ​ให้​กับ​ชื่อ​ของ​พระองค์
๓๙
ก็​ขอ​ให้​พระองค์​ฟัง​คำ​อธิษฐาน​และ​คำ​อ้อนวอน​ของ​พวกเขา​จาก​บน​ฟ้าสวรรค์ ซึ่ง​เป็น​ที่​อาศัย​ของ​พระองค์นั้น และ​ช่วยเหลือ​พวกเขา​ด้วยเถิด และ​โปรด​ยกโทษ​ให้​กับ​ชนชาติ​ของ​พระองค์ ที่​ได้​ทำ​บาป​ต่อ​พระองค์​ด้วย
๔๐
และ​ตอนนี้ พระเจ้า​ของ​ข้าพเจ้า ขอ​ให้​ดวงตา​ของ​พระองค์​เปิด​ขึ้น​และ​ขอ​ให้​หู​ของ​พระองค์​ได้รับ​ฟัง​คำ​อธิษฐาน​ที่​ถวาย​ให้​ใน​ที่นี้
๔๑
ข้าแต่พระยาห์เวห์​ผู้​เป็น​พระเจ้า ตอนนี้​ขอ​ลุก​ขึ้น​เถิด และ​มา​สู่​สถานที่​พักผ่อน​ของ​พระองค์ ทั้ง​พระองค์​และ​หีบ​แห่ง​อำนาจ​ของ​พระองค์ ข้าแต่พระยาห์เวห์​ผู้​เป็น​พระเจ้า ขอ​ให้​เหล่า​นักบวช​ของ​พระองค์​ได้​สวม​ใส่​ความ​ช่วยเหลือ ขอ​ให้​เหล่า​ศิษย์​แท้จริง​ของ​พระองค์ ยินดี​ใน​ความดี​ของ​พระองค์
๔๒
ข้าแต่พระยาห์เวห์ ผู้​เป็น​พระเจ้า ขอ​อย่า​ได้​ปฏิเสธ​ผู้ที่​พระองค์​ได้​แต่งตั้งเลย ขอ​จดจำ​ความรัก​อัน​ยิ่งใหญ่​ที่​ได้​สัญญา​ไว้​กับ​ดาวิด​ผู้รับใช้​ของ​พระองค์​ด้วยเถิด”
๒ พงศาวดาร ๖:1
๒ พงศาวดาร ๖:2
๒ พงศาวดาร ๖:3
๒ พงศาวดาร ๖:4
๒ พงศาวดาร ๖:5
๒ พงศาวดาร ๖:6
๒ พงศาวดาร ๖:7
๒ พงศาวดาร ๖:8
๒ พงศาวดาร ๖:9
๒ พงศาวดาร ๖:10
๒ พงศาวดาร ๖:11
๒ พงศาวดาร ๖:12
๒ พงศาวดาร ๖:13
๒ พงศาวดาร ๖:14
๒ พงศาวดาร ๖:15
๒ พงศาวดาร ๖:16
๒ พงศาวดาร ๖:17
๒ พงศาวดาร ๖:18
๒ พงศาวดาร ๖:19
๒ พงศาวดาร ๖:20
๒ พงศาวดาร ๖:21
๒ พงศาวดาร ๖:22
๒ พงศาวดาร ๖:23
๒ พงศาวดาร ๖:24
๒ พงศาวดาร ๖:25
๒ พงศาวดาร ๖:26
๒ พงศาวดาร ๖:27
๒ พงศาวดาร ๖:28
๒ พงศาวดาร ๖:29
๒ พงศาวดาร ๖:30
๒ พงศาวดาร ๖:31
๒ พงศาวดาร ๖:32
๒ พงศาวดาร ๖:33
๒ พงศาวดาร ๖:34
๒ พงศาวดาร ๖:35
๒ พงศาวดาร ๖:36
๒ พงศาวดาร ๖:37
๒ พงศาวดาร ๖:38
๒ พงศาวดาร ๖:39
๒ พงศาวดาร ๖:40
๒ พงศาวดาร ๖:41
๒ พงศาวดาร ๖:42
๒ พงศาวดาร 1 / ๒พงศ 1
๒ พงศาวดาร 2 / ๒พงศ 2
๒ พงศาวดาร 3 / ๒พงศ 3
๒ พงศาวดาร 4 / ๒พงศ 4
๒ พงศาวดาร 5 / ๒พงศ 5
๒ พงศาวดาร 6 / ๒พงศ 6
๒ พงศาวดาร 7 / ๒พงศ 7
๒ พงศาวดาร 8 / ๒พงศ 8
๒ พงศาวดาร 9 / ๒พงศ 9
๒ พงศาวดาร 10 / ๒พงศ 10
๒ พงศาวดาร 11 / ๒พงศ 11
๒ พงศาวดาร 12 / ๒พงศ 12
๒ พงศาวดาร 13 / ๒พงศ 13
๒ พงศาวดาร 14 / ๒พงศ 14
๒ พงศาวดาร 15 / ๒พงศ 15
๒ พงศาวดาร 16 / ๒พงศ 16
๒ พงศาวดาร 17 / ๒พงศ 17
๒ พงศาวดาร 18 / ๒พงศ 18
๒ พงศาวดาร 19 / ๒พงศ 19
๒ พงศาวดาร 20 / ๒พงศ 20
๒ พงศาวดาร 21 / ๒พงศ 21
๒ พงศาวดาร 22 / ๒พงศ 22
๒ พงศาวดาร 23 / ๒พงศ 23
๒ พงศาวดาร 24 / ๒พงศ 24
๒ พงศาวดาร 25 / ๒พงศ 25
๒ พงศาวดาร 26 / ๒พงศ 26
๒ พงศาวดาร 27 / ๒พงศ 27
๒ พงศาวดาร 28 / ๒พงศ 28
๒ พงศาวดาร 29 / ๒พงศ 29
๒ พงศาวดาร 30 / ๒พงศ 30
๒ พงศาวดาร 31 / ๒พงศ 31
๒ พงศาวดาร 32 / ๒พงศ 32
๒ พงศาวดาร 33 / ๒พงศ 33
๒ พงศาวดาร 34 / ๒พงศ 34
๒ พงศาวดาร 35 / ๒พงศ 35
๒ พงศาวดาร 36 / ๒พงศ 36