A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Svensk Bibel (SB) 2016

Johannes 161
Jag har talat detta till er för att ni inte ska komma på fall.
2
De ska utesluta er ur synagogorna. Ja, den tid kommer då den som dödar er ska tro sig tjäna Gud.
3
Och de ska göra så eftersom de inte känner Fadern eller mig.
4
Men jag har sagt er detta för att ni, när deras tid kommer, ska minnas att jag sa det till er. Jag sa det inte till er från början eftersom jag var hos er.
5
Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig vart jag går.
6
Men eftersom jag sagt er detta är era hjärtan fyllda av sorg.
7
Men jag säger er sanningen: Det är bättre för er att jag går bort, för om jag inte går bort kommer inte Hjälparen till er. Men om jag går bort ska jag sända honom till er.
8
Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom:
9
Om synd, för de tror inte på mig.
10
Om rättfärdighet, för jag går till Fadern och ni ser mig inte längre.
11
Om dom, för denna världens härskare är dömd.
12
Jag har ännu mycket att säga er, men ni kan inte hantera det nu.
13
Men när sanningens Ande kommer ska han leda er in i hela sanningen. För han ska inte tala av sig själv, utan allt det han hör ska han tala. Och han ska göra känt för er det som ska komma.
14
Han ska förhärliga mig, för han ska ta av det som är mitt och göra känt för er.
15
Allt vad Fadern har är mitt. Därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och göra känt för er.
16
Om en liten stund ser ni mig inte längre. Sedan en liten stund igen och ni ska se mig.ˮ
17
Några av hans lärjungar sa då till varandra: ˮVad menar han när han säger till oss: ʼOm en liten stund ser ni mig inte. Sedan en liten stund igen och ni ska se mig,ʼ och: ʼJag går till Fadernʼ?ˮ
18
De sa: ˮVad menar han med ʼen kort tidʼ? Vi förstår inte vad han talar om.ˮ
19
Jesus visste att de ville fråga honom och sa till dem: ˮNi ställer er frågande till det jag sa: ʼOm en liten stund ser ni mig inte. Sedan en liten stund igen och ni ska se migʼ
20
Det jag säger till er är verkligen sant: Ni kommer att gråta och jämra er, men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas till glädje.
21
När en kvinna föder barn har hon det svårt, för hennes stund har kommit. Men när hon fött barnet minns hon inte längre sitt lidande, i glädjen över att en människa blivit född till världen.
22
Nu har även ni det svårt. Men jag ska se er igen och era hjärtan ska glädjas, och ingen ska ta er glädje ifrån er.
23
Den dagen kommer ni inte att fråga mig om något. Det jag säger till er är verkligen sant: Vad ni än ber Fadern om i mitt namn, det ska han ge er.
24
Ni har ännu inte bett om något i mitt namn. Be, och ni ska få, för att er glädje ska bli fullkomlig.
25
Detta har jag talat till er i bildspråk. Men det kommer en tid då jag inte längre ska tala till er i bildspråk utan tala tydligt till er om Fadern.
26
Den dagen ska ni be i mitt namn. Och jag säger inte att jag ska be till Fadern för er,
27
för Fadern själv älskar er eftersom ni har älskat mig och trott att jag kom från Gud.
28
Jag kom från Fadern och trädde in i världen. Nu lämnar jag världen och går till Fadern.ˮ
29
Då sa hans lärjungar: ˮJa, nu talar du tydligt och inte i bildspråk.
30
Nu vet vi att du vet allt och inte har behov av att någon ställer frågor till dig. Därför tror vi att du har kommit från Gud.ˮ
31
Jesus svarade: ˮNu tror ni.
32
Lyssna, den tid kommer och den har redan kommit, då ni ska skingras var och en till sitt och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam, för Fadern är med mig.
33
Detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men misströsta inte, jag har besegrat världen.ˮJohannes 16:1
Johannes 16:2
Johannes 16:3
Johannes 16:4
Johannes 16:5
Johannes 16:6
Johannes 16:7
Johannes 16:8
Johannes 16:9
Johannes 16:10
Johannes 16:11
Johannes 16:12
Johannes 16:13
Johannes 16:14
Johannes 16:15
Johannes 16:16
Johannes 16:17
Johannes 16:18
Johannes 16:19
Johannes 16:20
Johannes 16:21
Johannes 16:22
Johannes 16:23
Johannes 16:24
Johannes 16:25
Johannes 16:26
Johannes 16:27
Johannes 16:28
Johannes 16:29
Johannes 16:30
Johannes 16:31
Johannes 16:32
Johannes 16:33


Johannes 1 / Joh 1
Johannes 2 / Joh 2
Johannes 3 / Joh 3
Johannes 4 / Joh 4
Johannes 5 / Joh 5
Johannes 6 / Joh 6
Johannes 7 / Joh 7
Johannes 8 / Joh 8
Johannes 9 / Joh 9
Johannes 10 / Joh 10
Johannes 11 / Joh 11
Johannes 12 / Joh 12
Johannes 13 / Joh 13
Johannes 14 / Joh 14
Johannes 15 / Joh 15
Johannes 16 / Joh 16
Johannes 17 / Joh 17
Johannes 18 / Joh 18
Johannes 19 / Joh 19
Johannes 20 / Joh 20
Johannes 21 / Joh 21