A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Svensk Bibel (SB) 2016

Efesierbrevet 21
Ni var döda i era överträdelser och synder
2
som ni tidigare levde i enligt denna världens tidsålder. Ni följde härskaren över luftens välde, den ande som nu verkar i olydnadens människor.
3
Förut levde vi alla bland dem, då vi följde vår fallna naturs begär och gjorde vad den och sinnet hade lust till. Och vi var av naturen Guds vredes barn, vi liksom de andra.
4
Men Gud är rik på barmhärtighet. Genom sin stora kärlek har han älskat oss
5
och gjort oss levande med Kristus, vi som var döda i våra överträdelser. Av nåd är ni frälsta.
6
Och han reste oss upp med honom och satte oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus.
7
Detta för att i kommande tidsåldrar visa sin nåds överväldigande rikedom genom sin godhet mot oss i Kristus Jesus.
8
För av nåden är ni frälsta genom tro. Det är inte av er själva, det är Guds gåva,
9
inte av gärningar, för att ingen ska berömma sig.
10
För hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud förberett åt oss att leva i.
11
Kom därför ihåg att ni en gång var hedningar till naturen och kallades oomskurna av dem som kallar sig omskurna, med den omskärelse som utförs på kroppen av människohand.
12
Kom ihåg att ni på den tiden var utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel, främmande för förbunden och deras löfte, utan hopp och utan Gud i världen.
13
Men nu, i Kristus Jesus, har ni som en gång var i fjärran kommit nära genom Kristi blod.
14
För han är vår fred. Han gjorde de två till ett, och rev ner den fientliga skiljemuren
15
när han genom sin kroppsliga död satte lagen med dess påbud och stadgar ur kraft. Så skapade han i sin person en ny människa av de båda, och stiftade fred.
16
I en enda kropp försonade han de båda med Gud genom korset, efter att han där i sin person dödat fiendskapen.
17
Han kom och förkunnade fred för er i fjärran och fred för dem som var nära.
18
För genom honom har vi båda i en Ande tillträde till Fadern.
19
Alltså är ni inte längre främlingar och utlänningar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj.
20
Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund med Kristus Jesus själv som hörnsten.
21
I honom hålls hela byggnaden ihop och reser sig till ett heligt tempel i Herren.
22
I honom blir även ni byggda upp till en Guds boning i Anden.Efesierbrevet 2:1
Efesierbrevet 2:2
Efesierbrevet 2:3
Efesierbrevet 2:4
Efesierbrevet 2:5
Efesierbrevet 2:6
Efesierbrevet 2:7
Efesierbrevet 2:8
Efesierbrevet 2:9
Efesierbrevet 2:10
Efesierbrevet 2:11
Efesierbrevet 2:12
Efesierbrevet 2:13
Efesierbrevet 2:14
Efesierbrevet 2:15
Efesierbrevet 2:16
Efesierbrevet 2:17
Efesierbrevet 2:18
Efesierbrevet 2:19
Efesierbrevet 2:20
Efesierbrevet 2:21
Efesierbrevet 2:22


Efesierbrevet 1 / Efe 1
Efesierbrevet 2 / Efe 2
Efesierbrevet 3 / Efe 3
Efesierbrevet 4 / Efe 4
Efesierbrevet 5 / Efe 5
Efesierbrevet 6 / Efe 6