A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Svensk Bibel (RFBNT) 2019

1 Thessalonikerbrevet 51
Men om tider och stunder, bröder, finns det inget behov att skriva till er.
2
För ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten.
3
Därför när de säger: fred och säkerhet, då kommer undergången plötsligt över dem liksom födslosmärtan över en kvinna som ska föda, och de ska inte kunna fly undan.
4
Men ni, bröder, är inte i mörker, så att den dagen kan överraska er såsom en tjuv.
5
Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten, inte heller mörkret.
6
Låt oss därför inte sova som de andra utan låt oss vaka och vara nyktra.
7
För de som sover, de sover om natten, och de som är druckna är druckna om natten.
8
Men vi som tillhör dagen ska vara nyktra, iklädda trons och kärlekens bröstpansar, med frälsningens hopp som hjälm.
9
För Gud har inte bestämt oss till vrede, utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus,
10
som har dött för oss för att vi, vare sig vi vakar eller sover, ska leva tillsammans med honom.
11
Därför, trösta varandra och uppbygg varandra, såsom ni också gör.
12
Men vi ber er, bröder, att uppskatta dem som arbetar bland er och leder er i Herren och förmanar er.
13
Och att ni värdesätter dem mycket högt i kärlek för deras arbetes skull. Och håll frid med varandra.
14
Och vi uppmanar er, bröder: Förmana de oordentliga, trösta de modfällda, ta er an de svaga, ha tålamod med alla.
15
Se till att ingen ger tillbaka åt någon med ont för ont, utan sträva alltid efter att göra det goda både mot varandra och mot alla.
16
Var alltid glada.
17
Be utan uppehåll.
18
Tacka under alla förhållanden, för det är Guds vilja med er i Kristus Jesus.
19
Släck inte Anden.
20
Förakta inte profetior.
21
Pröva allt, behåll det som är gott.
22
Håll er borta från allt slags ont.
23
Och må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må hela er ande och själ och kropp bli bevarade fläckfria vid vår Herre Jesu Kristi återkomst.
24
Trofast är han som har kallat er, han ska också fullborda sitt verk.
25
Bröder, be för oss.
26
Hälsa alla bröderna med en helig kyss.
27
Lova mig inför Herren, att ni låter detta brev bli uppläst för alla de heliga bröderna.
28
Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er. Amen.1 Thessalonikerbrevet 5:1
1 Thessalonikerbrevet 5:2
1 Thessalonikerbrevet 5:3
1 Thessalonikerbrevet 5:4
1 Thessalonikerbrevet 5:5
1 Thessalonikerbrevet 5:6
1 Thessalonikerbrevet 5:7
1 Thessalonikerbrevet 5:8
1 Thessalonikerbrevet 5:9
1 Thessalonikerbrevet 5:10
1 Thessalonikerbrevet 5:11
1 Thessalonikerbrevet 5:12
1 Thessalonikerbrevet 5:13
1 Thessalonikerbrevet 5:14
1 Thessalonikerbrevet 5:15
1 Thessalonikerbrevet 5:16
1 Thessalonikerbrevet 5:17
1 Thessalonikerbrevet 5:18
1 Thessalonikerbrevet 5:19
1 Thessalonikerbrevet 5:20
1 Thessalonikerbrevet 5:21
1 Thessalonikerbrevet 5:22
1 Thessalonikerbrevet 5:23
1 Thessalonikerbrevet 5:24
1 Thessalonikerbrevet 5:25
1 Thessalonikerbrevet 5:26
1 Thessalonikerbrevet 5:27
1 Thessalonikerbrevet 5:28


1 Thessalonikerbrevet 1 / 1The 1
1 Thessalonikerbrevet 2 / 1The 2
1 Thessalonikerbrevet 3 / 1The 3
1 Thessalonikerbrevet 4 / 1The 4
1 Thessalonikerbrevet 5 / 1The 5