A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Svensk Bibel (RFBNT) 2019

Kolosserbrevet 21
Jag vill nämligen att ni ska veta vilken kamp jag har för er och för dem i Laodicea, och för alla dem som inte har sett mig personligen i köttet,
2
för att deras hjärtan ska få tröst, genom att de blir sammanfogade i kärlek och når fram till hela rikedomen av en full insikt, till kunskap om Guds hemlighet, både Faderns och Kristi.
3
I honom ligger alla visdomens och kunskapens skatter fördolda.
4
Men detta säger jag för att ingen ska bedra er med övertalande ord.
5
För även om jag till köttet är frånvarande, så är jag ändå hos er i anden och gläder mig, när jag ser er ordning och fastheten i er tro på Kristus.
6
Såsom ni nu har tagit emot Herren Kristus Jesus, så lev i honom,
7
rotade och uppbyggda i honom och fasta i tron, såsom ni har blivit undervisade, och överflöda i den med tacksägelse.
8
Se till att inte någon rövar bort er genom filosofi och tomt bedrägeri, efter människors traditioner, efter världens läror och inte efter Kristus.
9
För i honom bor Gudomens hela fullhet kroppsligen,
10
och i honom är ni fullkomliga, i honom som är huvudet över alla furstar och väldigheter.
11
I honom har ni också blivit omskurna med den omskärelse som inte sker med händer, utan med Kristi omskärelse, då ni avkläddes köttets syndakropp,
12
när ni blev begravda med honom i dopet, i vilket ni också med honom är uppståndna genom den tro som Gud verkar, som uppväckte honom från de döda.
13
Och ni, som var döda i era synder och i ert oomskurna kött, har han gjort levande med honom, i och med att han förlät alla era synder
14
och utplånade den handskrift som genom sina stadgar vittnade emot oss, och han tog bort den genom att spika fast den på korset.
15
Han har avväpnat furstendömena och makterna och låtit dem bli till skam inför alla, genom att han öppet triumferade över dem genom honom.
16
Låt därför ingen döma er i fråga om mat eller dryck, eller i fråga om högtid eller nymånad eller sabbat,
17
som är en skugga av det som skulle komma, Kristi kropp.
18
Låt inte segerlönen tas ifrån er av någon som ger sig hän åt ödmjukhet och tillbedjan av änglar, och som fördjupar sig i sådant som han inte har sett, och till ingen nytta är uppblåst i sitt köttsliga sinne,
19
och inte håller sig till huvudet, från vilken hela kroppen genom leder och senor får kraft och sammanhållning och växer med den tillväxt som Gud ger.
20
Därför om ni med Kristus har dött bort från världens läror, varför låter ni då, som om ni ännu levde i världen, sådana bud läggas på er:
21
Rör inte, smaka inte, ta inte på det,
22
vilket allt ska förgås genom förbrukning, efter människors bud och läror?
23
Detta har visserligen ett sken av visdom, genom självvald andlighet och ödmjukhet och skoningslöshet mot kroppen, men det har inget värde utan tillfredsställer bara köttet.Kolosserbrevet 2:1
Kolosserbrevet 2:2
Kolosserbrevet 2:3
Kolosserbrevet 2:4
Kolosserbrevet 2:5
Kolosserbrevet 2:6
Kolosserbrevet 2:7
Kolosserbrevet 2:8
Kolosserbrevet 2:9
Kolosserbrevet 2:10
Kolosserbrevet 2:11
Kolosserbrevet 2:12
Kolosserbrevet 2:13
Kolosserbrevet 2:14
Kolosserbrevet 2:15
Kolosserbrevet 2:16
Kolosserbrevet 2:17
Kolosserbrevet 2:18
Kolosserbrevet 2:19
Kolosserbrevet 2:20
Kolosserbrevet 2:21
Kolosserbrevet 2:22
Kolosserbrevet 2:23


Kolosserbrevet 1 / Kol 1
Kolosserbrevet 2 / Kol 2
Kolosserbrevet 3 / Kol 3
Kolosserbrevet 4 / Kol 4