A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Svensk Bibel (RFBNT) 2019

Apostlagärningarna 121
Och vid den tiden lät kung Herodes gripa några från församlingen för att misshandla dem.
2
Och han dödade Jakob, Johannes bror med svärd.
3
Då han såg att detta behagade judarna väl, fortsatte han och lät gripa också Petrus. Och det var under det osyrade brödets högtid.
4
Sedan han hade gripit honom, satte han honom i fängelse och överlämnade honom åt fyra vaktavdelningar, vardera på fyra man, att bevaka honom, med avsikten att efter påsken ställa fram honom inför folket.
5
Så förvarades Petrus i fängelset, medan församlingen utan uppehåll bad till Gud för honom.
6
När nu Herodes tänkte dra honom inför rätta, låg Petrus natten före den dagen och sov mellan två soldater, bunden med två kedjor, och utanför dörren stod vakter som bevakade fängelset.
7
Och se, då stod en Herrens ängel där och ett ljussken lyste i rummet. Och han stötte Petrus i sidan och väckte honom och sa: Stå genast upp. Då föll kedjorna från hans händer.
8
Och ängeln sa till honom: Spänn på dig ditt bälte och ta på dig dina sandaler, och han gjorde så. Och han sa till honom: Ta på dig manteln och följ mig.
9
Så gick Petrus ut och följde honom, men han förstod inte att det som skedde genom ängeln var verkligt, utan trodde att han såg en syn.
10
Och sedan de hade gått genom första och andra vakten, kom de till järnporten som ledde ut till staden. Den öppnade sig för dem av sig själv, och när de kom ut gick de en gata fram och i detsamma försvann ängeln ifrån honom.
11
Då Petrus blev sig själv igen, sa han: Nu vet jag verkligen att Herren har sänt sin ängel och räddat mig ur Herodes hand och från allt som det judiska folket hade väntat sig.
12
Då han hade insett detta, gick han till Marias hus, som var mor till Johannes som kallades Markus. Där var många församlade och bad.
13
Då Petrus bultade på dörren till portgången, gick en tjänsteflicka vid namn Rode ut för att höra vem det var.
14
Och när hon kände igen Petrus röst, öppnade hon i glädjen inte upp porten, utan sprang in och berättade att Petrus stod utanför porten.
15
Då sa de till henne: Du är tokig. Men hon försäkrade att det var så. Då sa de: Det är hans ängel.
16
Men Petrus fortsatte att bulta och när de öppnade och såg att det var han blev de mycket förvånade.
17
Då gav han tecken åt dem med handen att vara tysta, och berättade för dem hur Herren hade fört honom ut ur fängelset. Och han sa: Berätta detta för Jakob och bröderna. Sedan gick han därifrån och begav sig till en annan plats.
18
Men då det blev dag, rådde stor oro bland soldaterna över vad det hade blivit av Petrus.
19
Och Herodes sökte efter honom, men då han inte fann honom, förhörde han vakterna och befallde att de skulle föras bort. Därefter reste han ner från Judeen till Cesarea och stannade där.
20
Och Herodes var mycket förbittrad på dem från Tyrus och Sidon. Gemensamt kom de nu till honom, och sedan de hade övertalat Blastus, kungens kammarherre, bad de om fred, eftersom deras land var beroende av kungen för sin försörjning.
21
Och på utsatt dag klädde sig Herodes i kunglig skrud och satte sig på tronen och höll ett tal till dem.
22
Och folket ropade: Detta är en guds röst, och inte en människas!
23
Men genast slog en Herrens ängel honom därför att han inte gav Gud äran, och han blev uppäten av maskar och gav upp andan.
24
Men Guds ord växte och spred sig allt vidare.
25
Och Barnabas och Saulus vände tillbaka från Jerusalem när de hade fullgjort sitt uppdrag och tog med sig Johannes som kallades Markus.Apostlagärningarna 12:1
Apostlagärningarna 12:2
Apostlagärningarna 12:3
Apostlagärningarna 12:4
Apostlagärningarna 12:5
Apostlagärningarna 12:6
Apostlagärningarna 12:7
Apostlagärningarna 12:8
Apostlagärningarna 12:9
Apostlagärningarna 12:10
Apostlagärningarna 12:11
Apostlagärningarna 12:12
Apostlagärningarna 12:13
Apostlagärningarna 12:14
Apostlagärningarna 12:15
Apostlagärningarna 12:16
Apostlagärningarna 12:17
Apostlagärningarna 12:18
Apostlagärningarna 12:19
Apostlagärningarna 12:20
Apostlagärningarna 12:21
Apostlagärningarna 12:22
Apostlagärningarna 12:23
Apostlagärningarna 12:24
Apostlagärningarna 12:25


Apostlagärningarna 1 / Apo 1
Apostlagärningarna 2 / Apo 2
Apostlagärningarna 3 / Apo 3
Apostlagärningarna 4 / Apo 4
Apostlagärningarna 5 / Apo 5
Apostlagärningarna 6 / Apo 6
Apostlagärningarna 7 / Apo 7
Apostlagärningarna 8 / Apo 8
Apostlagärningarna 9 / Apo 9
Apostlagärningarna 10 / Apo 10
Apostlagärningarna 11 / Apo 11
Apostlagärningarna 12 / Apo 12
Apostlagärningarna 13 / Apo 13
Apostlagärningarna 14 / Apo 14
Apostlagärningarna 15 / Apo 15
Apostlagärningarna 16 / Apo 16
Apostlagärningarna 17 / Apo 17
Apostlagärningarna 18 / Apo 18
Apostlagärningarna 19 / Apo 19
Apostlagärningarna 20 / Apo 20
Apostlagärningarna 21 / Apo 21
Apostlagärningarna 22 / Apo 22
Apostlagärningarna 23 / Apo 23
Apostlagärningarna 24 / Apo 24
Apostlagärningarna 25 / Apo 25
Apostlagärningarna 26 / Apo 26
Apostlagärningarna 27 / Apo 27
Apostlagärningarna 28 / Apo 28