A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Svensk Bibel (RFBNT) 2019

Matteus 101
Och när han hade kallat till sig sina tolv lärjungar, gav han dem makt över orena andar, att driva ut dem och bota alla slags sjukdomar och alla slags krämpor.
2
Och dessa är de tolv apostlarnas namn: först Simon, som kallas Petrus, och hans bror Andreas, Jakob, Sebedeus son, och hans bror Johannes,
3
Filippus och Bartolomeus, Tomas och Matteus, tullindrivaren, Jakob, Alfeus son, och Lebbeus som kallades Taddeus,
4
Simon kananiten och Judas Iskariot, han som också förrådde honom.
5
Dessa tolv sände Jesus ut, och han befallde dem och sa: Gå inte på hedningarnas väg och gå inte in i någon samaritisk stad,
6
utan gå hellre till de förlorade fåren av Israels hus.
7
Och där ni går fram ska ni predika och säga: Himmelriket har kommit nära.
8
Bota sjuka, gör spetälska rena, uppväck döda, driv ut onda andar. Fritt för intet har ni fått, fritt för intet ska ni ge.
9
Skaffa er inte guld eller silver eller koppar i era bälten,
10
ingen väska för resan, inte heller två livklädnader, inte sandaler eller stavar. För arbetaren är värd sin mat.
11
Och i varje stad eller by ni kommer in i, så ta reda på vem i den som är värdig, och stanna där tills ni ska vidare.
12
Och när ni kommer in i ett hus, så hälsa det.
13
Sannerligen, om då det huset är värdigt så ska er frid komma över det. Men om det inte är värdigt, så ska er frid vända tillbaka till er.
14
Och om man inte tar emot er eller hör på era ord, så skaka dammet av era fötter när ni går ut ur det huset eller den staden.
15
Sannerligen säger jag er: Det ska bli lindrigare för Sodoms och Gomorras land på domens dag än för den staden.
16
Se, jag sänder iväg er såsom får bland vargar. Var därför kloka såsom ormar och oskyldiga såsom duvor.
17
Men akta er för människorna. För de ska utlämna er till domstolar, och i sina synagogor ska de piska er.
18
Och ni ska bli framdragna inför furstar och kungar för min skull, till ett vittnesbörd för dem och för hedningarna.
19
Men när de utlämnar er, så var inte bekymrade för hur eller vad ni ska tala. För det ska ges er i samma stund vad ni ska tala.
20
För det är inte ni som talar, utan det är er Faders Ande som talar i er.
21
Och en bror ska utlämna sin bror till döden, och en far sitt barn, och barnen ska sätta sig upp mot sina föräldrar och döda dem.
22
Och ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst.
23
Men när de förföljer er i den ena staden, så fly till en annan. Sannerligen säger jag er: Ni ska inte ha hunnit igenom Israels städer, förrän Människosonen kommer.
24
Lärjungen är inte förmer än sin lärare, inte heller är tjänaren förmer än sin herre.
25
Det är nog för lärjungen att han blir så som sin lärare, och tjänaren, att han blir så som sin herre. Om de har kallat husets herre Beelsebul, hur mycket mer ska de då inte kalla hans egna?
26
Frukta därför inte för dem. För inget är dolt som inte ska bli uppenbarat, eller gömt som inte ska bli känt.
27
Vad jag säger er i mörkret ska ni säga i ljuset, och vad ni hör i örat ska ni förkunna på taken.
28
Och frukta inte för dem som dödar kroppen, men inte har makt att döda själen, utan frukta mer honom som kan fördärva både själ och kropp i helvetet.
29
Säljs inte två sparvar för ett kopparmynt? Och inte en av dem ska falla till jorden utan er Fader.
30
Men på er är till och med alla huvudhåren räknade.
31
Därför ska ni inte frukta. Ni är mer värda än många sparvar.
32
Därför, var och en som bekänner mig inför människorna, honom ska också jag bekänna inför min Fader, som är i himlen.
33
Men den som förnekar mig inför människorna, honom ska också jag förneka inför min Fader, som är i himlen.
34
Ni ska inte tänka att jag har kommit för att sända fred på jorden. Jag har inte kommit för att sända fred, utan svärd.
35
För jag har kommit för att skilja en man från sin far, och en dotter från sin mor och en sonhustru från sin svärmor,
36
så att man får sina egna till fiender.
37
Den som älskar far eller mor mer än mig är mig inte värdig, och den som älskar son eller dotter mer än mig är mig inte värdig.
38
Och den som inte tar sitt kors på sig och följer mig, han är mig inte värdig.
39
Den som finner sitt liv ska mista det, och den som mister sitt liv för min skull ska finna det.
40
Den som tar emot er tar emot mig, och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig.
41
Den som tar emot en profet i en profets namn, han ska få en profets lön. Och den som tar emot en rättfärdig i en rättfärdig mans namn, han ska få en rättfärdig mans lön.
42
Och den som ger en av dessa minsta bara en bägare kallt vatten att dricka, i en lärjunges namn, sannerligen säger jag er: Han ska inte gå miste om sin lön.Matteus 10:1
Matteus 10:2
Matteus 10:3
Matteus 10:4
Matteus 10:5
Matteus 10:6
Matteus 10:7
Matteus 10:8
Matteus 10:9
Matteus 10:10
Matteus 10:11
Matteus 10:12
Matteus 10:13
Matteus 10:14
Matteus 10:15
Matteus 10:16
Matteus 10:17
Matteus 10:18
Matteus 10:19
Matteus 10:20
Matteus 10:21
Matteus 10:22
Matteus 10:23
Matteus 10:24
Matteus 10:25
Matteus 10:26
Matteus 10:27
Matteus 10:28
Matteus 10:29
Matteus 10:30
Matteus 10:31
Matteus 10:32
Matteus 10:33
Matteus 10:34
Matteus 10:35
Matteus 10:36
Matteus 10:37
Matteus 10:38
Matteus 10:39
Matteus 10:40
Matteus 10:41
Matteus 10:42


Matteus 1 / Matt 1
Matteus 2 / Matt 2
Matteus 3 / Matt 3
Matteus 4 / Matt 4
Matteus 5 / Matt 5
Matteus 6 / Matt 6
Matteus 7 / Matt 7
Matteus 8 / Matt 8
Matteus 9 / Matt 9
Matteus 10 / Matt 10
Matteus 11 / Matt 11
Matteus 12 / Matt 12
Matteus 13 / Matt 13
Matteus 14 / Matt 14
Matteus 15 / Matt 15
Matteus 16 / Matt 16
Matteus 17 / Matt 17
Matteus 18 / Matt 18
Matteus 19 / Matt 19
Matteus 20 / Matt 20
Matteus 21 / Matt 21
Matteus 22 / Matt 22
Matteus 23 / Matt 23
Matteus 24 / Matt 24
Matteus 25 / Matt 25
Matteus 26 / Matt 26
Matteus 27 / Matt 27
Matteus 28 / Matt 28