A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Svensk Bibel (NUB) 2015

Romarbrevet 61
Vad innebär då detta? Ska vi fortsätta att synda, så att nåden kan öka?
2
Nej, självklart inte! Vi har ju dött bort från synden. Hur skulle vi då kunna fortsätta att leva i den?
3
Vet ni inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har döpts in i hans död?
4
Genom dopet är vi både döda och begravda tillsammans med honom. Och på samma sätt som Kristus uppväcktes från de döda genom sin Faders härlighet, får nu också vi leva ett nytt liv.
5
Om vi alltså har blivit förenade med honom genom att dö tillsammans med honom, ska vi också bli förenade med honom i uppståndelsen.
6
Vi vet att vårt gamla jag korsfästes tillsammans med honom, för att den syndiga kroppen skulle förlora sin makt. Därför är vi inte längre slavar under synden.
7
Den som är död är ju befriad från synden.
8
Men om vi har dött tillsammans med Kristus, tror vi att vi också ska leva tillsammans med honom.
9
Vi vet ju att Kristus har uppstått från de döda och aldrig mer ska dö. Döden har inte längre någon makt över honom.
10
Han dog bort från synden, en gång för alla, och nu när han lever, lever han för Gud.
11
På samma sätt ska också ni betrakta er själva som döda för synden och levande för Gud i Kristus Jesus.
12
Låt alltså inte synden få makt över era dödliga kroppar, så att ni ger efter för kroppens begär.
13
Låt inte era kroppsdelar användas som redskap för något orättfärdigt, utan låt Gud använda er. Ni har ju gått från död till liv, så låt Gud använda era lemmar som redskap för rättfärdigheten.
14
Synden ska inte längre styra er, för ni står ju inte under lagen utan under nåden.
15
Vad innebär då detta? Ska vi synda, eftersom vi inte är under lagen utan under nåden? Nej, naturligtvis inte!
16
Inser ni inte att om ni väljer att bli slavar under någon och lyda honom, så är ni slavar under den som ni lyder, antingen under synden som leder till död, eller under en lydnad som leder till rättfärdighet?
17
Men Gud vare tack! Ni som en gång var slavar under synden valde att av hela hjärtat lyda den undervisning som ni har fått.
18
Nu är ni fria från synden och har blivit slavar för rättfärdigheten  —
19
jag använder en mänsklig bild för er mänskliga svaghets skull. Förut lät ni era kroppar vara slavar under orenheten och den tilltagande laglösheten, men låt dem nu istället bli rättfärdighetens slavar; det leder till helighet.
20
När ni var slavar under synden var ni fria från rättfärdigheten.
21
Och vad blev resultatet? Jo, att ni gjorde sådant som ni nu skäms för, sådant som leder till döden.
22
Men nu har ni blivit fria från synden och är Guds slavar, och resultatet blir att ni skördar helighet och till slut får evigt liv.
23
Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre.Romarbrevet 6:1
Romarbrevet 6:2
Romarbrevet 6:3
Romarbrevet 6:4
Romarbrevet 6:5
Romarbrevet 6:6
Romarbrevet 6:7
Romarbrevet 6:8
Romarbrevet 6:9
Romarbrevet 6:10
Romarbrevet 6:11
Romarbrevet 6:12
Romarbrevet 6:13
Romarbrevet 6:14
Romarbrevet 6:15
Romarbrevet 6:16
Romarbrevet 6:17
Romarbrevet 6:18
Romarbrevet 6:19
Romarbrevet 6:20
Romarbrevet 6:21
Romarbrevet 6:22
Romarbrevet 6:23


Romarbrevet 1 / Rom 1
Romarbrevet 2 / Rom 2
Romarbrevet 3 / Rom 3
Romarbrevet 4 / Rom 4
Romarbrevet 5 / Rom 5
Romarbrevet 6 / Rom 6
Romarbrevet 7 / Rom 7
Romarbrevet 8 / Rom 8
Romarbrevet 9 / Rom 9
Romarbrevet 10 / Rom 10
Romarbrevet 11 / Rom 11
Romarbrevet 12 / Rom 12
Romarbrevet 13 / Rom 13
Romarbrevet 14 / Rom 14
Romarbrevet 15 / Rom 15
Romarbrevet 16 / Rom 16