A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Svensk Bibel (NUB) 2015

Romarbrevet 51
När vi nu har blivit rättfärdiga inför Gud genom att tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus.
2
På grund av tron på honom har vi fått tillträde till den nåd vi nu befinner oss i. Stolta och glada kan vi se fram emot Guds härlighet.
3
Men inte bara det, vi är också stolta över våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet gör oss uthålliga.
4
Och uthålligheten ger fasthet och fastheten hopp.
5
Och hoppet gör oss inte besvikna, för Gud har ingjutit sin kärlek i våra hjärtan genom den heliga Anden som han har gett oss.
6
Medan vi fortfarande var svaga, dog Kristus vid rätt tidpunkt för de ogudaktiga.
7
Annars är det väl knappt någon som skulle offra sitt liv ens för en rättfärdig  —  möjligen skulle någon kunna dö för en som är alltigenom god.
8
Men Gud bevisade hur mycket han älskade oss genom att Kristus dog för oss medan vi fortfarande var syndare.
9
När vi nu har blivit rättfärdiga genom hans blod, kan vi vara helt säkra på att han också ska rädda oss från vreden.
10
Om vi då var Guds fiender men blev försonade med honom genom hans Sons död, så kan vi därför, när vi nu är försonade, också vara säkra på att vi blir räddade genom hans liv.
11
Men inte nog med det, vi är stolta i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi har fått försoningen.
12
Genom en enda människa, Adam, kom synden in i världen, och genom synden döden, och så dör alla människor, eftersom alla har syndat.
13
Synden fanns i världen före lagen men räknas inte när det inte finns någon lag.
14
Döden härskade dock över alla människor som levde i tidsperioden mellan Adam och Mose, även över dem som inte hade syndat genom en överträdelse som Adam, han som var en förebild för honom som skulle komma.
15
Men det är inte på samma sätt med nåden som med överträdelsen. För om många måste dö för en enda människas överträdelse, så är Guds nåd och nådegåvan genom en enda människa, Jesus Kristus, oändligt mycket större för många.
16
Det är också stor skillnad mellan följderna av denne ende mans synd och Guds gåva. En enda mans synd ledde till en fällande dom, medan gåvan som följde efter mångas överträdelser ledde till frikännande.
17
Om nämligen en enda människas överträdelse gjorde så att döden fick makten genom denne ende, så ska nu de som får den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva i ännu högre grad få liv och makt genom en enda, Jesus Kristus.
18
Om alltså en endas överträdelse ledde till en fällande dom för alla människor, har också en endas rättfärdiga handling lett till rättfärdighet och liv för alla.
19
Genom att en enda människa var olydig blev alla syndare, men på samma sätt ska alla genom en enda människas lydnad bli rättfärdiga.
20
Lagen kom in för att överträdelsen skulle bli större. Men där synden blev större, där ökade nåden desto mer,
21
för att, så som synden härskade och förde till döden, så skulle nu nåden härska genom rättfärdigheten och genom Jesus Kristus, vår Herre, leda till evigt liv.Romarbrevet 5:1
Romarbrevet 5:2
Romarbrevet 5:3
Romarbrevet 5:4
Romarbrevet 5:5
Romarbrevet 5:6
Romarbrevet 5:7
Romarbrevet 5:8
Romarbrevet 5:9
Romarbrevet 5:10
Romarbrevet 5:11
Romarbrevet 5:12
Romarbrevet 5:13
Romarbrevet 5:14
Romarbrevet 5:15
Romarbrevet 5:16
Romarbrevet 5:17
Romarbrevet 5:18
Romarbrevet 5:19
Romarbrevet 5:20
Romarbrevet 5:21


Romarbrevet 1 / Rom 1
Romarbrevet 2 / Rom 2
Romarbrevet 3 / Rom 3
Romarbrevet 4 / Rom 4
Romarbrevet 5 / Rom 5
Romarbrevet 6 / Rom 6
Romarbrevet 7 / Rom 7
Romarbrevet 8 / Rom 8
Romarbrevet 9 / Rom 9
Romarbrevet 10 / Rom 10
Romarbrevet 11 / Rom 11
Romarbrevet 12 / Rom 12
Romarbrevet 13 / Rom 13
Romarbrevet 14 / Rom 14
Romarbrevet 15 / Rom 15
Romarbrevet 16 / Rom 16