A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Svensk Bibel (NUB) 2015

Lukas 71
När Jesus hade slutat tala till folket gick han in i Kafarnaum.
2
Där fanns en romersk officer som hade en tjänare som han satte stort värde på, och nu var tjänaren sjuk och låg för döden.
3
När officeren fick höra talas om Jesus, sände han några av judarnas ledare till honom för att be honom komma och bota tjänaren.
4
Dessa kom nu till Jesus och bad ivrigt till honom: ”Han förtjänar din hjälp”, sa de.
5
”Han älskar vårt folk och har till och med byggt synagogan åt oss.”
6
Då följde Jesus med dem. Men innan han kom fram till huset, skickade officeren några vänner för att säga till honom: ”Herre, stanna där du är, jag är inte värd att du går in i mitt hus.
7
Därför vågade jag inte heller komma till dig. Men säg bara ett ord, och låt min tjänare så bli frisk.
8
Jag har själv överordnade officerare som ger mig order, och jag har andra soldater som är under mig. Om jag säger till en av dem: ’Gå’, så går han, och till en annan: ’Kom’, så kommer han, och om jag säger till min tjänare: ’Gör det här’, så gör han det.”
9
När Jesus hörde detta blev han mycket förvånad och vände sig till folket som följde honom och sa: ”Jag säger er att inte ens bland Israels folk har jag funnit en så stark tro.”
10
När de utsända kom tillbaka till huset, såg de att tjänaren var fullt frisk.
11
Sedan gick Jesus till en stad som hette Nain, och med honom följde hans lärjungar och mycket folk.
12
Och just som han närmade sig stadsporten bar man ut en död. Den döde var ende sonen, och hans mor var änka. Mycket folk från staden gjorde henne sällskap.
13
När Herren såg änkan fylldes han av medlidande och sa: ”Gråt inte!”
14
Sedan gick han fram till båren och rörde vid den, och bärarna stannade. ”Unge man”, sa han, ”jag säger dig: Res dig upp!”
15
Då satte sig den döde upp och började tala. Och Jesus gav honom tillbaka till hans mor.
16
De greps av fruktan och hyllade Gud och sa: ”En stor profet har uppstått bland oss!” och: ”Gud har besökt sitt folk”.
17
Berättelsen om detta spred sig sedan över hela Judeen och till och med utanför landets gränser.
18
Johannes döparen fick höra allt detta av sina lärjungar. Han kallade till sig två av dem
19
och skickade dem till Herren för att fråga: ”Är du den som ska komma, eller ska vi vänta på någon annan?”
20
När männen kom till Jesus sa de: ”Johannes döparen har skickat oss till dig för att fråga: ’Är du den som ska komma, eller ska vi vänta på någon annan?’ ”
21
Jesus höll just då på att bota människor från sjukdomar och lidanden och från onda andar. Han gav också flera blinda synen tillbaka.
22
Jesus svarade dem: ”Gå tillbaka till Johannes och berätta för honom vad ni har sett och hört: blinda börjar se, förlamade går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår, och de fattiga får höra ett glatt budskap.
23
Lycklig är den som inte kommer på fall för min skull.”
24
När de som var utsända av Johannes hade gått, började Jesus tala till folket om Johannes: ”När ni gick ut i ödemarken, vad ville ni då se? Ett grässtrå som vajar för vinden?
25
Eller vad gick ni ut för att se? En man klädd i fina kläder? Nej, män som går omkring i dyrbara kläder och lever i lyx finns i kungapalatsen.
26
Vad gick ni ut för att se? En profet? Ja, jag säger er: han är mer än en profet.
27
Han är den som det står skrivet om: ’Se! Jag ska sända min budbärare före dig, och han ska bereda vägen för dig’.
28
Jag säger er: ingen av en kvinna född är större än Johannes, men den minsta i Guds rike är större än han.”
29
Allt folket som lyssnade, även tullindrivarna, gav Gud rätt, och de lät sig döpas med Johannes dop.
30
Men fariseerna och de laglärda förkastade Guds plan och lät sig inte döpas av Johannes.
31
”Vad ska jag jämföra detta släkte med? Vad liknar de?
32
De är som barn som sitter på torget och ropar till varandra: ’Vi spelade flöjt för er, men ni ville inte dansa. Vi sjöng klagosång för er, men ni ville inte gråta.’
33
Johannes döparen kom, och han äter inte bröd och dricker inte vin, och då säger ni: ’Han är besatt av en ond ande.’
34
Men Människosonen har kommit och äter och dricker, och då säger ni: ’Se vilken frossare och drinkare, en vän till tullindrivare och syndare!’
35
Men vishetens barn ger ändå visheten rätt. ”
36
En av fariseerna bjöd hem Jesus på en måltid, så han gick dit och slog sig ner för att äta.
37
I staden fanns en kvinna som var en synderska, och hon fick höra att han var där i fariséns hus och åt. Hon gick då dit med en alabasterflaska väldoftande olja.
38
Hon ställde sig bakom Jesus vid hans fötter och grät tills hans fötter var våta av hennes tårar. Sedan torkade hon hans fötter med sitt hår och kysste dem och smorde dem med olja.
39
När värden, som var farisé, såg det, tänkte han för sig själv: ”Om den här mannen verkligen var en profet, hade han förstått vad det här är för en slags kvinna som rör vid honom, en synderska.”
40
Jesus sa till honom: ”Simon, jag har något att säga dig.” Simon svarade: ”Säg det, Mästare.”
41
”En man lånade ut pengar till två personer, femhundra denarer till den ene och femtio till den andre.
42
Men ingen av dem kunde betala tillbaka, så han avskrev skulden. Vem av dem älskar honom mest?”
43
”Jag antar att den som var skyldig honom mest”, svarade Simon. ”Ja, det är riktigt”, sa Jesus.
44
Sedan vände sig Jesus mot kvinnan och sa till Simon: ”Ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus gav du mig inget vatten så att jag kunde tvätta mina fötter, men hon har tvättat mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår.
45
Du gav mig ingen hälsningskyss när jag kom, men hon har kysst mina fötter utan uppehåll, ända sedan jag kom hit.
46
Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med sin väldoftande olja.
47
Därför säger jag dig att hennes många synder är förlåtna, vilket hennes stora kärleksfullhet visar. Men den som har fått litet förlåtet, visar lite kärlek.”
48
Sedan sa han till kvinnan: ”Dina synder är förlåtna.”
49
Då sa de övriga vid bordet till varandra: ”Vem är han som till och med förlåter synder?”
50
Jesus sa till kvinnan: ”Din tro har räddat dig. Gå i frid.”Lukas 7:1
Lukas 7:2
Lukas 7:3
Lukas 7:4
Lukas 7:5
Lukas 7:6
Lukas 7:7
Lukas 7:8
Lukas 7:9
Lukas 7:10
Lukas 7:11
Lukas 7:12
Lukas 7:13
Lukas 7:14
Lukas 7:15
Lukas 7:16
Lukas 7:17
Lukas 7:18
Lukas 7:19
Lukas 7:20
Lukas 7:21
Lukas 7:22
Lukas 7:23
Lukas 7:24
Lukas 7:25
Lukas 7:26
Lukas 7:27
Lukas 7:28
Lukas 7:29
Lukas 7:30
Lukas 7:31
Lukas 7:32
Lukas 7:33
Lukas 7:34
Lukas 7:35
Lukas 7:36
Lukas 7:37
Lukas 7:38
Lukas 7:39
Lukas 7:40
Lukas 7:41
Lukas 7:42
Lukas 7:43
Lukas 7:44
Lukas 7:45
Lukas 7:46
Lukas 7:47
Lukas 7:48
Lukas 7:49
Lukas 7:50


Lukas 1 / Luk 1
Lukas 2 / Luk 2
Lukas 3 / Luk 3
Lukas 4 / Luk 4
Lukas 5 / Luk 5
Lukas 6 / Luk 6
Lukas 7 / Luk 7
Lukas 8 / Luk 8
Lukas 9 / Luk 9
Lukas 10 / Luk 10
Lukas 11 / Luk 11
Lukas 12 / Luk 12
Lukas 13 / Luk 13
Lukas 14 / Luk 14
Lukas 15 / Luk 15
Lukas 16 / Luk 16
Lukas 17 / Luk 17
Lukas 18 / Luk 18
Lukas 19 / Luk 19
Lukas 20 / Luk 20
Lukas 21 / Luk 21
Lukas 22 / Luk 22
Lukas 23 / Luk 23
Lukas 24 / Luk 24