A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Svensk Bibel (NUB) 2015

Matteus 91
Jesus steg sedan i en båt och åkte över till staden där han bodde.
2
Där kom de till honom med en förlamad man som låg på en bår. Och när Jesus såg deras tro, sa han till den förlamade: ”Var vid gott mod, min son. Dina synder är förlåtna.”
3
Några av de skriftlärda sa då för sig själva: ”Han hädar ju!”
4
Men Jesus visste vad de tänkte och frågade dem: ”Varför tänker ni onda tankar i era hjärtan?
5
Vilket är lättare, att säga: ’Dina synder är förlåtna’, eller: ’Res dig upp och gå?’ ”
6
”Men för att ni ska veta att Människosonen har makt att förlåta synder här på jorden,”  —  nu talade han till den förlamade: ”Res dig upp, ta din bår och gå hem!”
7
Och mannen reste sig och gick hem.
8
När folket såg vad som hände blev de alldeles förskräckta, och de hyllade Gud för att han gett sådan makt till människor.
9
När Jesus gick vidare därifrån fick han se en tullindrivare som hette Matteus sitta utanför tullhuset. ”Kom och följ mig”, sa Jesus till honom. Och Matteus reste sig och följde Jesus.
10
När Jesus senare åt i hans hus, fanns där många tullindrivare och syndare som åt tillsammans med honom och lärjungarna.
11
Fariseerna var upprörda. ”Hur kan er mästare äta tillsammans med tullindrivare och syndare?” frågade de Jesus lärjungar.
12
Men Jesus hörde det och sa: ”Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka.
13
Gå härifrån och försök förstå vad som menas med detta: ’Jag vill hellre ha nåd än slaktoffer.’ Jag har nämligen inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare.”
14
En dag kom Johannes döparens lärjungar till Jesus och frågade honom: ”Varför fastar inte dina lärjungar som vi och fariseerna gör?”
15
Jesus svarade: ”Bröllopsgästerna kan väl inte sörja medan brudgummen är hos dem? Men en dag ska han tas ifrån dem, och då kommer de att fasta.
16
Ingen lagar ett gammalt klädesplagg med ett stycke nytt, okrympt tyg, för då krymper det nya tyget och river sönder plagget, så att hålet blir ännu större.
17
Och ingen häller nytt vin i gamla vinsäckar, för när vinet jäser sprängs säckarna och blir förstörda, och vinet rinner ut. Nej, nytt vin häller man i nya säckar, för då har man både vin och säckar kvar.”
18
Under tiden som Jesus sa detta kom en föreståndare och föll ner inför honom. ”Min dotter har just dött”, sa han. ”Kom och lägg händerna på henne, så får hon liv igen.”
19
Då reste sig Jesus och följde med mannen, tillsammans med sina lärjungar.
20
Men då kom en kvinna, som under tolv års tid lidit av blödningar. Hon närmade sig Jesus bakifrån och rörde vid tofsen på hans mantel,
21
för hon tänkte: ”Om jag bara får röra vid hans kläder så kommer jag att bli frisk.”
22
Då vände Jesus sig om och fick se henne: ”Min dotter”, sa han, ”var inte orolig! Din tro har gjort dig frisk.” Och från den stunden var kvinnan frisk.
23
När Jesus sedan kom fram till föreståndarens hus och såg flöjtblåsarna och folkskaran som klagade högljutt,
24
sa han: ”Gå ut härifrån. Flickan är inte död, hon sover.” Då hånskrattade de åt honom.
25
Men när folket hade körts ut ur huset, gick Jesus in i rummet där flickan låg och tog henne i handen. Och genast reste hon sig upp.
26
Ryktet om detta spred sig sedan i hela området.
27
När Jesus gick därifrån följde två blinda män efter honom och ropade: ”Jesus, Davids Son, förbarma dig över oss!”
28
De gick efter honom ända in i det hus där han bodde. Och Jesus frågade dem: ”Tror ni att jag kan göra det?” ”Ja, Herre”, svarade de. ”Det gör vi.”
29
Då rörde han vid deras ögon och sa: ”Eftersom ni tror, ska det också bli så.”
30
Och plötsligt kunde de se. Jesus varnade dem sedan strängt för att berätta detta för någon,
31
men trots det var ryktet om honom snart ute över hela trakten.
32
När de båda männen var på väg ut, kom man till Jesus med en besatt man som inte kunde tala.
33
Jesus drev då ut den onda anden, och den stumme började tala. Folk blev häpna och sa: ”Aldrig förr har något sådant hänt i Israel!”
34
Men fariseerna sa: ”Han driver ut de onda andarna med hjälp av de onda andarnas härskare.”
35
Jesus vandrade omkring i alla städer och byar och undervisade i synagogorna. Och vart han än kom förkunnade han evangeliet om riket, och han botade alla slags sjukdomar och plågor.
36
När han såg människorna kände han medlidande med dem, eftersom de var nedslagna och hjälplösa, som får utan herde.
37
”Skörden är stor, men arbetarna är få”, sa han till sina lärjungar.
38
”Be därför skördens Herre att han skickar ut fler arbetare på fälten.”Matteus 9:1
Matteus 9:2
Matteus 9:3
Matteus 9:4
Matteus 9:5
Matteus 9:6
Matteus 9:7
Matteus 9:8
Matteus 9:9
Matteus 9:10
Matteus 9:11
Matteus 9:12
Matteus 9:13
Matteus 9:14
Matteus 9:15
Matteus 9:16
Matteus 9:17
Matteus 9:18
Matteus 9:19
Matteus 9:20
Matteus 9:21
Matteus 9:22
Matteus 9:23
Matteus 9:24
Matteus 9:25
Matteus 9:26
Matteus 9:27
Matteus 9:28
Matteus 9:29
Matteus 9:30
Matteus 9:31
Matteus 9:32
Matteus 9:33
Matteus 9:34
Matteus 9:35
Matteus 9:36
Matteus 9:37
Matteus 9:38


Matteus 1 / Matt 1
Matteus 2 / Matt 2
Matteus 3 / Matt 3
Matteus 4 / Matt 4
Matteus 5 / Matt 5
Matteus 6 / Matt 6
Matteus 7 / Matt 7
Matteus 8 / Matt 8
Matteus 9 / Matt 9
Matteus 10 / Matt 10
Matteus 11 / Matt 11
Matteus 12 / Matt 12
Matteus 13 / Matt 13
Matteus 14 / Matt 14
Matteus 15 / Matt 15
Matteus 16 / Matt 16
Matteus 17 / Matt 17
Matteus 18 / Matt 18
Matteus 19 / Matt 19
Matteus 20 / Matt 20
Matteus 21 / Matt 21
Matteus 22 / Matt 22
Matteus 23 / Matt 23
Matteus 24 / Matt 24
Matteus 25 / Matt 25
Matteus 26 / Matt 26
Matteus 27 / Matt 27
Matteus 28 / Matt 28