A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Svensk Bibel 2000

Romarbrevet 61
Vad innebär nu detta? Skall vi stanna kvar i synden för att nåden skall bli större?
2
Naturligtvis inte. Vi som har dött bort från synden, hur skall vi kunna leva vidare i den?
3
Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död?
4
Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet.
5
Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han skall vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han.
6
Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom för att den syndiga kroppen skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden.
7
Ty den som är död är frikänd från synden.
8
När vi nu har dött med Kristus är vår tro att vi också skall leva med honom.
9
Vi vet ju att Kristus har uppväckts från de döda och inte mer skall dö. Döden är inte längre herre över honom.
10
När han dog, dog han bort från synden, en gång för alla. När han nu lever, lever han för Gud.
11
Så skall också ni se på er själva: i Kristus Jesus är ni döda för synden men lever för Gud.
12
Synden skall alltså inte få härska i er dödliga kropp, så att ni lyder dess begär.
13
Låt inte synden bruka era lemmar som redskap för orättfärdigheten, utan låt Gud bruka er, ni som ju har återvänt till livet från döden; låt honom använda era lemmar som redskap för rättfärdigheten.
14
Synden skall inte vara herre över er; ni står inte under lagen utan under nåden.
15
Hur är det då: skall vi synda eftersom vi inte står under lagen utan under nåden? Naturligtvis inte.
16
Ni vet ju att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då är ni slavar under den ni lyder, antingen under synden, vilket för till döden, eller under den lydnad som för till rättfärdighet.
17
Men Gud vare tack! Ni var slavar under synden men valde att av hela ert hjärta lyda den lära som ni blivit införda i.
18
Och när ni då gjordes fria från synden blev ni slavar under rättfärdigheten —
19
jag väljer en mänsklig bild med tanke på er mänskliga otillräcklighet. Ty liksom ni gjorde era lemmar till slavar åt orenheten och laglösheten och blev laglösa skall ni nu göra dem till slavar åt rättfärdigheten och bli heliga.
20
När ni var slavar under synden stod ni fria gentemot rättfärdigheten.
21
Vad gav det för frukt? Sådant som ni nu känner skam över därför att det till slut leder till döden.
22
Nu däremot, när ni blivit fria från synden men är slavar under Gud, blir frukten ni skördar helighet och till slut evigt liv.
23
Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår herre.Romarbrevet 6:1
Romarbrevet 6:2
Romarbrevet 6:3
Romarbrevet 6:4
Romarbrevet 6:5
Romarbrevet 6:6
Romarbrevet 6:7
Romarbrevet 6:8
Romarbrevet 6:9
Romarbrevet 6:10
Romarbrevet 6:11
Romarbrevet 6:12
Romarbrevet 6:13
Romarbrevet 6:14
Romarbrevet 6:15
Romarbrevet 6:16
Romarbrevet 6:17
Romarbrevet 6:18
Romarbrevet 6:19
Romarbrevet 6:20
Romarbrevet 6:21
Romarbrevet 6:22
Romarbrevet 6:23


Romarbrevet 1 / Rom 1
Romarbrevet 2 / Rom 2
Romarbrevet 3 / Rom 3
Romarbrevet 4 / Rom 4
Romarbrevet 5 / Rom 5
Romarbrevet 6 / Rom 6
Romarbrevet 7 / Rom 7
Romarbrevet 8 / Rom 8
Romarbrevet 9 / Rom 9
Romarbrevet 10 / Rom 10
Romarbrevet 11 / Rom 11
Romarbrevet 12 / Rom 12
Romarbrevet 13 / Rom 13
Romarbrevet 14 / Rom 14
Romarbrevet 15 / Rom 15
Romarbrevet 16 / Rom 16