A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Svensk Bibel 2000

Romarbrevet 91
Jag talar sanning i Kristus, jag ljuger inte. Den heliga anden låter även mitt samvete bestyrka det,
2
ty jag är fylld av sorg och mitt hjärta plågas ständigt.
3
Jag skulle önska att jag själv fördömdes och skildes från Kristus om det kunde hjälpa mina bröder och stamfränder.
4
De är ju israeliterna, som har fått söners rätt, härligheten, förbunden, lagen, gudstjänsten och löftena,
5
de har fäderna, och från dem kommer Kristus som människa, han som är över allting, gud, välsignad i evighet, amen.
6
Det är inte så att Guds ord har visat sig felaktigt, ty Israel är inte alla som kommer från Israel,
7
och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Det heter ju: Det är Isaks ättlingar som skall föra ditt namn vidare,
8
det vill säga: inte alla de barn som han blev upphov till är barn som Gud har gett honom; det är löftets barn som räknas som hans efterkommande.
9
Ty detta ord var ett löfte: Jag kommer tillbaka nästa år vid den här tiden, och då skall Sara ha en son.
10
Likadant var det när Rebecka hade blivit havande med två barn genom en och samme man, vår fader Isak.
11
Innan de var födda och hunnit göra vare sig gott eller ont — Guds beslut att välja fritt skulle stå fast
12
och gärningar ingenting betyda, endast han själv, han som kallar — redan då fick hon höra orden: Den äldre skall tjäna den yngre.
13
Det är också skrivet: Jag älskade Jakob men hatade Esau.
14
Vad innebär nu detta? Kan Gud göra orätt? Naturligtvis inte.
15
Han säger ju till Mose: Jag skall förbarma mig över vem jag vill och vara barmhärtig mot vem jag vill.
16
Alltså kommer det inte an på människans vilja eller strävanden utan på Guds förbarmande.
17
Skriften säger ju till farao: Det var därför jag upphöjde dig, för att jag skulle visa min makt på dig och för att mitt namn skulle förkunnas över hela jorden.
18
Så förbarmar han sig över vem han vill och förhärdar vem han vill.
19
Nu säger någon: Varför fortsätter han att förebrå oss? Ingen kan ju göra motstånd mot hans vilja.
20
Men tror du, stackars människa, att du kan göra invändningar mot Gud? Kan det formade säga till formaren: Varför gjorde du mig sådan?
21
Bestämmer inte krukmakaren över sin lera, så att han av en och samma klump kan göra både ett fint kärl och ett som inte är så fint?
22
Kanske har Gud, för att visa sin vrede och göra sin makt känd, länge sparat de kärl som han har gjort för att förstöra i sin vrede?
23
Och kanske ville han göra hela sin härlighet känd genom de kärl som han har bestämt till att förhärligas genom hans barmhärtighet?
24
Till att vara sådana har han kallat oss, vare sig vi är judar eller hedningar.
25
Så heter det också hos Hosea: Det folk som inte var mitt skall jag kalla mitt folk, och henne som inte var älskad skall jag kalla min älskade,
26
och på den plats där det sades till dem: Ni är inte mitt folk, där skall de kallas den levande Gudens söner.
27
Och Jesaja utropar om Israel: Om än Israels söner är talrika som havets sand, skall bara en rest bli räddad;
28
snabbt och slutgiltigt skall Herren hålla räkenskap på jorden.
29
Likaså har Jesaja sagt: Hade inte Herren Sebaot sparat några av våra efterkommande, då hade vi blivit som Sodom, Gomorra skulle vi likna.
30
Vad innebär nu detta? Jo, att hedningarna, som inte strävade efter rättfärdighet, har vunnit rättfärdighet, men en rättfärdighet som bygger på tro.
31
Israel däremot, som strävade efter en lag som ger rättfärdighet, kom inte fram till den lagen.
32
Varför? Därför att de inte höll sig till tron utan ville hålla sig till gärningarna. De snubblade över den stötesten
33
som skriften talar om: Se, i Sion lägger jag en sten som man snavar på, en klippa som man stöter emot. Men den som tror på den skall inte stå där med skam.Romarbrevet 9:1
Romarbrevet 9:2
Romarbrevet 9:3
Romarbrevet 9:4
Romarbrevet 9:5
Romarbrevet 9:6
Romarbrevet 9:7
Romarbrevet 9:8
Romarbrevet 9:9
Romarbrevet 9:10
Romarbrevet 9:11
Romarbrevet 9:12
Romarbrevet 9:13
Romarbrevet 9:14
Romarbrevet 9:15
Romarbrevet 9:16
Romarbrevet 9:17
Romarbrevet 9:18
Romarbrevet 9:19
Romarbrevet 9:20
Romarbrevet 9:21
Romarbrevet 9:22
Romarbrevet 9:23
Romarbrevet 9:24
Romarbrevet 9:25
Romarbrevet 9:26
Romarbrevet 9:27
Romarbrevet 9:28
Romarbrevet 9:29
Romarbrevet 9:30
Romarbrevet 9:31
Romarbrevet 9:32
Romarbrevet 9:33


Romarbrevet 1 / Rom 1
Romarbrevet 2 / Rom 2
Romarbrevet 3 / Rom 3
Romarbrevet 4 / Rom 4
Romarbrevet 5 / Rom 5
Romarbrevet 6 / Rom 6
Romarbrevet 7 / Rom 7
Romarbrevet 8 / Rom 8
Romarbrevet 9 / Rom 9
Romarbrevet 10 / Rom 10
Romarbrevet 11 / Rom 11
Romarbrevet 12 / Rom 12
Romarbrevet 13 / Rom 13
Romarbrevet 14 / Rom 14
Romarbrevet 15 / Rom 15
Romarbrevet 16 / Rom 16