A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Svensk Bibel 2000

Johannes 31
Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemos och var medlem av judarnas råd.
2
Han kom till Jesus en natt och sade: »Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom.«
3
Jesus svarade: »Sannerligen, jag säger dig: den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.«
4
Nikodemos svarade: »Hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till?«
5
Jesus svarade: »Sannerligen, jag säger dig: den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike.
6
Det som har fötts av kött är kött, och det som har fötts av ande är ande.
7
Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt.
8
Vinden blåser vart den vill, och du hör den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden.«
9
Nikodemos frågade: »Hur är detta möjligt?«
10
Jesus svarade: »Du skall vara lärare för Israel och förstår inte det!
11
Sannerligen, jag säger dig: det vi vet förkunnar vi, och det vi har sett vittnar vi om, men ni tar inte emot vårt vittnesbörd.
12
Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska, hur skall ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska?
13
Ingen har stigit upp till himlen utom den som stigit ner från himlen: Människosonen.
14
Liksom Mose hängde upp ormen i öknen, så måste Människosonen upphöjas
15
för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv.
16
Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.
17
Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom.
18
Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds ende sons namn.
19
Och detta är domen, att när ljuset kom in i världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda.
20
Den som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas.
21
Men den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att han gör vad Gud vill.«
22
Sedan gick Jesus och hans lärjungar till Judeen, och där stannade han en tid med dem och döpte.
23
Också Johannes döpte; det var i Ainon nära Salim, där det var gott om vatten, och folk kom dit och blev döpta.
24
Johannes hade nämligen ännu inte satts i fängelse.
25
Ett par av Johannes lärjungar kom att diskutera reningsbruken med några judar,
26
och de gick till Johannes och sade: »Rabbi, han som var tillsammans med dig på andra sidan Jordan och som du vittnade om, han döper nu själv, och alla kommer till honom.«
27
Johannes svarade: »Ingen får något som inte ges honom från himlen.
28
Ni kan själva vittna om att jag sade: ’Jag är inte Messias utan har blivit utsänd att gå framför honom.’
29
Brudgum är den som har bruden. Brudgummens vän, som står och hör på honom, gläder sig åt brudgummens röst. Den glädjen har nu blivit min helt och fullt.
30
Han skall bli större och jag bli mindre.«
31
Den som kommer ovanifrån står över alla. Den som kommer från jorden tillhör jorden och talar jordiskt. Den som kommer från himlen
32
vittnar om vad han har sett och hört, och ingen tar emot hans vittnesbörd.
33
Den som tar emot hans vittnesbörd erkänner därmed att det Gud säger är sant.
34
Ty den som Gud har sänt talar Guds ord; Gud ger Anden utan att mäta.
35
Fadern älskar Sonen och har lagt allt i hans hand.
36
Den som tror på Sonen har evigt liv. Men den som vägrar att tro på Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.Johannes 3:1
Johannes 3:2
Johannes 3:3
Johannes 3:4
Johannes 3:5
Johannes 3:6
Johannes 3:7
Johannes 3:8
Johannes 3:9
Johannes 3:10
Johannes 3:11
Johannes 3:12
Johannes 3:13
Johannes 3:14
Johannes 3:15
Johannes 3:16
Johannes 3:17
Johannes 3:18
Johannes 3:19
Johannes 3:20
Johannes 3:21
Johannes 3:22
Johannes 3:23
Johannes 3:24
Johannes 3:25
Johannes 3:26
Johannes 3:27
Johannes 3:28
Johannes 3:29
Johannes 3:30
Johannes 3:31
Johannes 3:32
Johannes 3:33
Johannes 3:34
Johannes 3:35
Johannes 3:36


Johannes 1 / Joh 1
Johannes 2 / Joh 2
Johannes 3 / Joh 3
Johannes 4 / Joh 4
Johannes 5 / Joh 5
Johannes 6 / Joh 6
Johannes 7 / Joh 7
Johannes 8 / Joh 8
Johannes 9 / Joh 9
Johannes 10 / Joh 10
Johannes 11 / Joh 11
Johannes 12 / Joh 12
Johannes 13 / Joh 13
Johannes 14 / Joh 14
Johannes 15 / Joh 15
Johannes 16 / Joh 16
Johannes 17 / Joh 17
Johannes 18 / Joh 18
Johannes 19 / Joh 19
Johannes 20 / Joh 20
Johannes 21 / Joh 21