A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Svensk Bibel 2000

Johannes 211
Sedan visade sig Jesus igen för lärjungarna vid Tiberiassjön. Det gick till så:
2
Simon Petrus och Tomas, som kallades Tvillingen, Natanael från Kana i Galileen, Sebedaios söner och två andra lärjungar var tillsammans.
3
Simon Petrus sade till de andra: »Jag ger mig ut och fiskar.« De sade: »Vi följer med dig.« De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting.
4
När morgonen kom stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han.
5
Och Jesus frågade: »Mina barn, har ni ingen fisk?« De svarade nej,
6
och han sade: »Kasta ut nätet på högra sidan om båten, så får ni.« De kastade ut nätet, och nu orkade de inte dra in det för all fisken.
7
Den lärjunge som Jesus älskade sade då till Petrus: »Det är Herren!« När Simon Petrus hörde att det var Herren knöt han om sig ytterplagget, för han var inte klädd, och hoppade i vattnet.
8
De andra lärjungarna kom efter i båten med fångsten på släp; de hade inte långt till land, bara ett hundratal meter.
9
Då de steg i land fick de se en glödhög och fisk som låg på den och bröd.
10
Jesus sade till dem: »Hämta några av fiskarna som ni just fick.«
11
Simon Petrus gick upp på stranden och drog i land nätet, som var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast det var så många gick nätet inte sönder.
12
Jesus sade till lärjungarna: »Kom och ät.« Ingen av dem vågade fråga honom vem han var; de förstod att det var Herren.
13
Jesus gick fram och tog brödet och gav dem, och likaså fisken.
14
Detta var tredje gången som Jesus visade sig för sina lärjungar sedan han uppstått från de döda.
15
När de hade ätit sade Jesus till Simon Petrus: »Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör?« Simon svarade: »Ja, herre, du vet att jag har dig kär.« Jesus sade: »För mina lamm på bete.«
16
Och han frågade honom för andra gången: »Simon, Johannes son, älskar du mig?« Simon svarade: »Ja, herre, du vet att jag har dig kär.« Jesus sade: »Var en herde för mina får.«
17
Och han frågade honom för tredje gången: »Simon, Johannes son, har du mig kär?« Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade: »Har du mig kär?« och han svarade: »Herre, du vet allt; du vet att jag har dig kär.« Jesus sade: »För mina får på bete.
18
Sannerligen, jag säger dig: när du var ung spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir gammal skall du sträcka ut dina armar och någon annan skall spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill.«
19
(Så angav han med vad för slags död Petrus skulle förhärliga Gud.) Sedan sade han till honom: »Följ mig!«
20
Petrus vände sig om och fick se att den lärjunge som Jesus älskade följde efter, han som under måltiden hade lutat sig bakåt mot Jesu bröst och frågat vem som skulle förråda honom.
21
När Petrus såg honom frågade han Jesus: »Herre, hur blir det med honom?«
22
Jesus svarade: »Om jag vill att han skall bli kvar tills jag kommer, vad rör det dig? Du skall följa mig.«
23
Därför spred sig ett rykte bland bröderna att den lärjungen inte skulle dö. Men Jesus hade inte sagt till Petrus att lärjungen inte skulle dö utan: »Om jag vill att han skall bli kvar tills jag kommer, vad rör det dig?«
24
Det är den lärjungen som vittnar om allt detta och har skrivit ner det, och vi vet att hans vittnesbörd är sant.
25
Jesus gjorde också mycket annat, och om var sak skulle skildras för sig tror jag inte att hela världen skulle rymma de böcker som då måste skrivas.Johannes 21:1
Johannes 21:2
Johannes 21:3
Johannes 21:4
Johannes 21:5
Johannes 21:6
Johannes 21:7
Johannes 21:8
Johannes 21:9
Johannes 21:10
Johannes 21:11
Johannes 21:12
Johannes 21:13
Johannes 21:14
Johannes 21:15
Johannes 21:16
Johannes 21:17
Johannes 21:18
Johannes 21:19
Johannes 21:20
Johannes 21:21
Johannes 21:22
Johannes 21:23
Johannes 21:24
Johannes 21:25


Johannes 1 / Joh 1
Johannes 2 / Joh 2
Johannes 3 / Joh 3
Johannes 4 / Joh 4
Johannes 5 / Joh 5
Johannes 6 / Joh 6
Johannes 7 / Joh 7
Johannes 8 / Joh 8
Johannes 9 / Joh 9
Johannes 10 / Joh 10
Johannes 11 / Joh 11
Johannes 12 / Joh 12
Johannes 13 / Joh 13
Johannes 14 / Joh 14
Johannes 15 / Joh 15
Johannes 16 / Joh 16
Johannes 17 / Joh 17
Johannes 18 / Joh 18
Johannes 19 / Joh 19
Johannes 20 / Joh 20
Johannes 21 / Joh 21