A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Svensk Bibel 2000

Johannes 131
Det var strax före påskhögtiden och Jesus visste att hans stund hade kommit, då han skulle lämna världen och gå till Fadern. Han hade älskat sina egna som levde här i världen, och han älskade dem intill slutet.
2
De hade samlats till måltid, och djävulen hade redan ingett Judas, Simon Iskariots son, att förråda Jesus.
3
Jesus visste att Fadern hade lagt allt i hans händer och att han hade utgått från Gud och nu återvände till Gud.
4
Han steg upp från bordet, tog av sig manteln och band en handduk om livet.
5
Sedan hällde han vatten i tvättfatet och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med handduken som han hade bundit om sig.
6
När han kom till Simon Petrus sade denne till honom: »Herre, skall du tvätta mina fötter!«
7
Jesus svarade: »Vad jag gör förstår du inte nu, men senare skall du fatta det.«
8
Petrus sade: »Aldrig någonsin får du tvätta mina fötter!« Jesus sade till honom: »Om jag inte tvättar dig har du ingen gemenskap med mig.«
9
Då sade Simon Petrus: »Herre, tvätta inte bara mina fötter utan också händerna och huvudet.«
10
Men Jesus sade till honom: »Den som har badat behöver bara få fötterna tvättade, i övrigt är han ren. Och ni är rena, dock inte alla.«
11
Han visste nämligen vem som skulle förråda honom, och därför sade han att de inte alla var rena.
12
När han hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bords igen sade han till dem: »Förstår ni vad det är jag har gjort med er?
13
Ni kallar mig mästare och herre, och det med rätta, för det är jag.
14
Om nu jag, som är er herre och mästare, har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter.
15
Jag har gett er ett exempel, för att ni skall göra som jag har gjort med er.
16
Sannerligen, jag säger er: en tjänare är inte förmer än sin herre, och en budbärare inte förmer än den som har sänt honom.
17
Vet ni detta är ni saliga om ni också handlar så.
18
Jag talar inte om er alla. Jag vet vilka jag har utvalt, men skriftens ord måste uppfyllas: Den som äter mitt bröd har lyft sin häl mot mig.
19
Jag säger det redan nu, innan det sker, för att ni, när det har skett, skall tro att jag är den jag är.
20
Sannerligen, jag säger er: den som tar emot någon som jag sänder, han tar emot mig, och den som tar emot mig, han tar emot den som har sänt mig.«
21
När Jesus hade sagt detta skakades han i sitt innersta och vittnade: »Sannerligen, jag säger er: en av er kommer att förråda mig.«
22
Hans lärjungar såg på varandra och undrade vem han menade.
23
En av dem, den som Jesus älskade, låg intill honom.
24
Simon Petrus gjorde tecken åt honom att fråga Jesus vem han talade om.
25
Lärjungen lutade sig bakåt mot Jesu bröst och sade: »Herre, vem är det?«
26
Jesus svarade: »Han som får brödet som jag nu doppar.« Och han doppade brödet och gav det åt Judas, Simon Iskariots son.
27
När Judas hade fått brödet for Satan in i honom. Jesus sade: »Gör genast vad du skall göra!«
28
Ingen av dem som var med vid bordet visste varför han sade detta till honom.
29
Eftersom Judas hade hand om kassan trodde några att Jesus hade sagt åt honom att köpa vad som behövdes till högtiden eller att ge något till de fattiga.
30
Men Judas tog brödet och gick genast ut. Det var natt.
31
När Judas hade gått sade Jesus: »Nu har Människosonen förhärligats, och Gud har förhärligats i honom.
32
Är nu Gud förhärligad i honom skall Gud också förhärliga honom i sig, och han skall snart förhärliga honom.
33
Ännu en kort tid är jag hos er, mina barn. Ni kommer att söka efter mig, och jag säger nu till er vad jag sade till judarna: Dit jag går kan ni inte komma.
34
Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra.
35
Alla skall förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek.«
36
Simon Petrus frågade: »Vart går du, herre?« Jesus svarade: »Dit jag går kan du inte följa mig nu, men längre fram skall du följa mig.«
37
Petrus sade: »Herre, varför kan jag inte följa dig nu? Jag skall ge mitt liv för dig.«
38
Då sade Jesus: »Du skall ge ditt liv för mig? Sannerligen, jag säger dig: tuppen skall inte gala förrän du tre gånger har förnekat mig.«Johannes 13:1
Johannes 13:2
Johannes 13:3
Johannes 13:4
Johannes 13:5
Johannes 13:6
Johannes 13:7
Johannes 13:8
Johannes 13:9
Johannes 13:10
Johannes 13:11
Johannes 13:12
Johannes 13:13
Johannes 13:14
Johannes 13:15
Johannes 13:16
Johannes 13:17
Johannes 13:18
Johannes 13:19
Johannes 13:20
Johannes 13:21
Johannes 13:22
Johannes 13:23
Johannes 13:24
Johannes 13:25
Johannes 13:26
Johannes 13:27
Johannes 13:28
Johannes 13:29
Johannes 13:30
Johannes 13:31
Johannes 13:32
Johannes 13:33
Johannes 13:34
Johannes 13:35
Johannes 13:36
Johannes 13:37
Johannes 13:38


Johannes 1 / Joh 1
Johannes 2 / Joh 2
Johannes 3 / Joh 3
Johannes 4 / Joh 4
Johannes 5 / Joh 5
Johannes 6 / Joh 6
Johannes 7 / Joh 7
Johannes 8 / Joh 8
Johannes 9 / Joh 9
Johannes 10 / Joh 10
Johannes 11 / Joh 11
Johannes 12 / Joh 12
Johannes 13 / Joh 13
Johannes 14 / Joh 14
Johannes 15 / Joh 15
Johannes 16 / Joh 16
Johannes 17 / Joh 17
Johannes 18 / Joh 18
Johannes 19 / Joh 19
Johannes 20 / Joh 20
Johannes 21 / Joh 21