A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Sotho Bible 1989

Mark 11
Qaleho ya molaetsa o molemo wa Jesu Kreste, Mora wa Modimo.
2
Ho ngotswe bukeng ya moporofeta Esaya, ho thwe: “Ke romela leqosa la ka ke leo, le tla o etella pele, le o lokisetse tsela.
3
Lentswe la ya howang feelleng, le re: Lokisang mmila wa Morena, le otlolle ditsela tsa hae! ”
4
Ha fihla Johanne a kolobeletsa feelleng, a phatlalatsa tsa kolobetso ya pako e isang tshwarelong ya dibe.
5
Ba naha yohle ya Judea le baahi bohle ba Jerusalema ba ya ho yena, mme a ba kolobeletsa nokeng ya Jorodane ba ntse ba ipolela dibe tsa bona.
6
Johanne o ne a apara seaparo sa boya ba kamele, a itlamme ka leqhama la letlalo thekeng, a eja ditsie le mahe a dinotshi tsa naha.
7
A phatlalatsa, a re: “Kamora ka ho tla e mong ya matla ho mpheta, eo ke sa tshwanelang le ho inama ke lokolla maqhwele a meqathatso ya hae.
8
Ke le kolobeditse ka metsi, empa yena o tla le kolobetsa ka Moya o Halalelang.”
9
Mehleng yona eo Jesu a fihla, a etswa Nasaretha e Galelea, mme a kolobeletswa nokeng ya Jorodane ke Johanne.
10
Hanghang ha a etswa metsing a bona mahodimo a buleha, le Moya o theohela hodima hae e ka leeba,
11
mme lentswe le tswang mahodimong la re: “O Mora wa ka eo ke mo ratang, ya nkgahlang.”
12
Yaba Moya o mo kgannela feelleng,
13
mme a hlola feelleng matsatsi a mashome a mane a le hara dibatana, a ntse a lekwa ke Satane, mme mangeloi a mo sebeletsa.
14
Yare hoba Johanne a tshwarwe, Jesu a fihla Galelea, a phatlalatsa molaetsa o molemo wa Modimo,
15
a re: “Nako e fihlile, Mmuso wa Modimo o atametse; bakang, mme le dumele molaetsa o molemo.”
16
Yare ha a sika le letsha la Galelea, a bona Simone le Andrease, ngwanabo Simone, ba akgela letlowa la bona lewatleng, hobane e ne e le batshwasi ba ditlhapi.
17
Jesu a re ho bona: “Ntshaleng morao, mme ke tla le etsa batshwasi ba batho.”
18
Hanghang ba tlohela matlowa a bona, ba mo latela.
19
Yare hoba a tsamaye sebakana, a bona Jakobo, mora wa Sebedea, le Johanne ngwanabo, le bona ba le ka sekepeng ba ntse ba lokisa matlowa.
20
Yaba o a ba bitsa; ba tlohela ntata bona Sebedea le bahiruwa ka sekepeng, ba mo sala morao.
21
Ba fihla Kaperenauma. Ka Sabatha Jesu a kena ka tlung ya thapelo, a ruta.
22
Batho ba hlollwa ke thuto ya hae, hobane o ne a ba ruta jwaloka ya nang le matla, e seng jwaloka Ditsebi tsa Molao.
23
Nakong eo, ka tlung ya bona ya thapelo, ho ne ho le teng motho ya nang le moya o ditshila, mme a bokolla,
24
a re: “O re kene kang, Jesu wa Nasaretha? Na o tlilo re timetsa? Ke a tseba hore na o mang: O Ya Halalelang wa Modimo!”
25
Jesu a o kgalemela, a re: “Thola! Tswa ho yena!”
26
Yare hoba moya o ditshila o mo idibanye habohloko, o bokolle haholo, wa tswa ho yena.
27
Batho bohle ba hlollwa, hoo ba ileng ba botsana, ba re: “Hoo ke eng? Ke thuto e ntjha e nang le matla! O laela le meya e ditshila, mme e a mo mamela!”
28
Hanghang botumo ba hae ba phatlalla hohle naheng ya Galelea.
29
Yaba ba tswa ka tlung ya thapelo, ba kena ka tlung ya bo-Simone le Andrease ba ena le Jakobo le Johanne.
30
Mohwehadi wa Simone o ne a le diphateng, a tshwerwe ke feberu, mme ba tsebisa Jesu.
31
Jesu a ya ho yena, a mo tshwara ka letsoho, a mo emisa, yaba feberu e a mo tlohela, mme a ba sebeletsa.
32
Mantsiboya, ha letsatsi le se le diketse, ha tliswa ho yena bohle ba kulang, le ba nang le bademona,
33
mme motse wohle wa bokana monyako.
34
A fodisa ba bangata ba neng ba jewa ke mafu a mefutafuta, a leleka bademona ba bangata, empa a se ke a dumella bademona ho bua, hobane ba ne ba tseba hore na ke mang.
35
Yare e sa le ka madungwadungwana, Jesu a tsoha, a tswa, a ya nahathothe, a rapella teng.
36
Simone le ba neng ba ena le yena ba mmatla;
37
ba mo fumana, mme ba re ho yena: “Bohle ba ntse ba o batla.”
38
A re ho bona: “A re yeng nqe nngwe metseng e ka mathoko, e le hore le teng ke tle ke rute, hobane ke seo ke se tletseng.”
39
A potoloha le Galelea yohle, a ntse a ruta matlung a bona a thapelo, a leleka bademona.
40
Molepera a tla ho yena, a kgumama, a mo rapela, a re ho yena: “Ha o rata, o ka ntlhwekisa.”
41
Jesu a mo utlwela bohloko, a otlolla letsoho, a mo ama, a re ho yena: “Ke a rata; hlweka!”
42
Hanghang lepera la mo tlohela, mme a hlweka.
43
Jesu a mo laya ka thata, a nto re a tlohe hanghang,
44
mme a re ho yena: “Hlokomela, o se re letho ho motho; o mpe o yo itlhahisa ho moprista, o ntshe nyehelo e laetsweng ke Moshe hobane o hlwekile, e be bopaki ho bona.”
45
Empa yena, hoba a tswe moo, a tsamaya a boledisa, mme a hasanya taba eo, hoo Jesu a bileng a sitwa ho kena motseng a bonwa, a hlola nahathothe, mme batho ba tla ho yena ba etswa kahohle.Mark 1:1
Mark 1:2
Mark 1:3
Mark 1:4
Mark 1:5
Mark 1:6
Mark 1:7
Mark 1:8
Mark 1:9
Mark 1:10
Mark 1:11
Mark 1:12
Mark 1:13
Mark 1:14
Mark 1:15
Mark 1:16
Mark 1:17
Mark 1:18
Mark 1:19
Mark 1:20
Mark 1:21
Mark 1:22
Mark 1:23
Mark 1:24
Mark 1:25
Mark 1:26
Mark 1:27
Mark 1:28
Mark 1:29
Mark 1:30
Mark 1:31
Mark 1:32
Mark 1:33
Mark 1:34
Mark 1:35
Mark 1:36
Mark 1:37
Mark 1:38
Mark 1:39
Mark 1:40
Mark 1:41
Mark 1:42
Mark 1:43
Mark 1:44
Mark 1:45


Mark 1 / Mar 1
Mark 2 / Mar 2
Mark 3 / Mar 3
Mark 4 / Mar 4
Mark 5 / Mar 5
Mark 6 / Mar 6
Mark 7 / Mar 7
Mark 8 / Mar 8
Mark 9 / Mar 9
Mark 10 / Mar 10
Mark 11 / Mar 11
Mark 12 / Mar 12
Mark 13 / Mar 13
Mark 14 / Mar 14
Mark 15 / Mar 15
Mark 16 / Mar 16