Khetho ea Bibele
Old Testament
New Testament
Sotho Bible

1 Bakorinthe 11

1

Ebang baekiši ba ka, go etša ge nna ke le moekiši wa Kriste.

2

Bjale ke a le reta gobane dilong ka moka le a nkgopola gomme le kgomaretše dilo tšeo feela bjalo ka ge ke le fetišeditše tšona.

3

Eupša ke nyaka ge le tseba gore hlogo ya monna yo mongwe le yo mongwe ke Kriste; hlogo ya mosadi yona ke monna; hlogo ya Kriste yona ke Modimo.

4

Monna yo mongwe le yo mongwe yo a rapelago goba a porofetago a rwele hlogong ya gagwe o nyatšiša hlogo ya gagwe;

5

eupša mosadi yo mongwe le yo mongwe yo a rapelago goba a porofetago a sa rwala hlogong o nyatšiša hlogo ya gagwe, gobane go swana le ge eka ke mosadi yo a beotšego hlogo.

6

Gobane ge e ba mosadi a sa rwala hlogong, gona a kote moriri; eupša ge e ba e le mo go hlabišago dihlong gore mosadi a kote goba a beole, gona a rwale hlogong.

7

Gobane monna ga se a swanela go rwala hlogong, ka ge e le seswantšho sa Modimo le letago la gagwe; eupša mosadi ke letago la monna.

8

Gobane monna ga a tšwa mosading, eupša mosadi ke yena a tšwilego monneng;

9

go feta moo, monna ga se a bopelwa mosadi, eupša ke mosadi yo a bopetšwego monna.

10

Ke ka baka leo mosadi a swanelwago ke go ba le seka sa go laolwa hlogong ya gagwe ka baka la barongwa.

11

Ka ntle le moo, go Morena mosadi ga a arogana le monna, le monna ga a arogana le mosadi.

12

Gobane go etša ge mosadi a etšwa monneng, le monna o gona ka mosadi; eupša dilo ka moka di tšwa go Modimo.

13

lkahloleleng e le lena gore na ke mo go swanetšego gore mosadi a rapele Modimo a se a rwala?

14

Na ga la ithuta gore ka tlhago ge e ba monna a na le moriri o motelele o a nyatšega;

15

eupša ge e ba mosadi a na le moriri o motelele, ke letago go yena? Gobane o neilwe moriri wa gagwe go e na le sa go rwala hlogong.

16

Lega go le bjalo, le ge e ba motho le ge e le ofe a nyaka go lwela motlwae o mongwe, le mmotše gore rena le diphuthego tša Modimo ga re na motlwae o mongwe.

17

Eupša ge ke dutše ke nea ditaelo tše ga ke le rete, gobane ge le phuthega ga se bakeng sa tše kaone, eupša ke bakeng sa tše mpe le go feta.

18

Gobane sa pelepele, ge le phuthega ka phuthegong, ke kwa gore go na le dikarogano gare ga lena; le gona ka tekanyo e itšego ke a dumela.

19

Gobane gape go swanetše go ba le dihlotswana gare ga lena, gore batho ba amogelwago le bona ba bonagale gare ga lena.

20

Ka baka leo, ge le phuthega felo gotee, ga go kgonege gore le je selalelo sa Morena.

21

Gobane ge le se ja, ba bangwe ba lena ba thoma ka go ja dijo tša bona tša go lalela, mo e lego gore yo mongwe o swerwe ke tlala eupša yo mongwe o tagilwe.

22

Na ka kgonthe ga le na dintlo tša go jela le go nwela? Goba na le nyatša phuthego ya Modimo gomme la hlabiša bao ba se nago selo dihlong? Ke tla re’ng go lena? Na ke le rete? Go se ga ke le rete.

23

Gobane ke amogetše go Morena seo le nna ke se fetišeditšego go lena, gore Morena Jesu bošegong bjo a bego a tla ekwa ka bjona o tšere senkgwa

24

gomme ka morago ga go leboga, a se ngwathaganya a re: “Se se bolela mmele wa ka wo o newago ka baka la lena. Dulang le dira se e le go nkgopola.”

25

A dira se se swanago le ka senwelo, ka morago ga go ja selalelo a re: “Senwelo se se bolela kgwerano e mpsha ka baka la madi a ka. Dulang le dira se neng le neng ge le se nwa, e le go nkgopola.”

26

Gobane neng le neng ge le eja senkgwa se le go nwa senwelo se, le dula le tsebatša lehu la Morena go fihlela a fihla.

27

Ka baka leo mang le mang yo a jago senkgwa goba a nwago senwelo sa Morena a sa swanela, o tla oba molato mabapi le mmele le madi a Morena.

28

Sa pele anke motho a itlhatsele ka morago ga go itekola, ke moka e be gona a jago senkgwa seo le go nwa senwelo seo.

29

Gobane yo a jago le go nwa o jela le go nwela go ahlolwa, ge e ba a sa lemoge mmele.

30

Ke ka baka leo ba bantši gare ga lena ba fokolago le go babja, gomme ba bantši ba robetše lehung.

31

Eupša ge e ba re be re ka lemoga seo re lego sona, re be re ka se ahlolwe.

32

Lega go le bjalo, ge re ahlolwa, re laiwa ke Jehofa, gore re se ke ra bonwa molato gotee le lefase.

33

Ka baka leo bana bešo, ge le phuthegela go ja sejo se, letelanang.

34

Ge e ba motho a swerwe ke tlala, a je gae, e le gore ge le phuthegile le se tlo ahlolwa. Eupša ditaba tše di šetšego ke tla di lokiša ge ke fihla moo.

Sotho Bible
Public Domain: No Info