Old Testament
New Testament
Sotho Bible

Jeremia 50

1

Lentšu leo Jehofa a le boletšego mabapi le Babilona, mabapi le naga ya Kaladea, ka moporofeta Jeremia, le re:

2

“Botšang ditšhaba taba ye gomme le di tsebiše yona. Emišang sefoka; tsebatšang taba ye. Le se fihle selo. E reng: ‘Babilona e thopilwe. Bele o hlabilwe ke dihlong. Merodake o tšhogile. Diswantšho tša gagwe di hlabilwe ke dihlong. Medingwana ya gagwe yeo e šišimišago e tšhogile.’

3

Ka gobane e hlasetšwe ke setšhaba se se tšwago ka leboa. Ke sona se dirago gore naga ya yona e be selo seo se tlabago, gore go se be le yo a dulago go yona. Batho gotee le diruiwa ba tšhabile. Bona le tšona ba ile.”

4

“Mehleng yeo le nakong yeo bana ba Isiraele, bona gotee le bana ba Juda, ba tla tla. Ba tla sepela, ba lla ba le gare ba sepela, gomme ba tla tsoma Jehofa Modimo wa bona,” o re’alo Jehofa.

5

“Ba tla dula ba botšiša tsela e yago Tsione, difahlego tša bona di lebile thokong yeo, ba re: ‘A re kgomareleng Jehofa kgweranong ya neng le neng yeo e ka se kego ya lebalwa.

6

Batho ba ka ba fetogile mohlape wa dinku tšeo di hwago. Badiši ba bona ba ba baketše go ralala. Ba ba tlogetše dithabeng. Ba thetha le dithaba le meboto. Ba lebetše lefelo la bona la boikhutšo.

7

Bohle bao ba bego ba ba hwetša ba be ba ba ja, gomme manaba a bona a itše: ‘Re ka se be le molato ka gobane ba senyeditše Jehofa yo e lego bodulo bja toko le kholofelo ya borakgolokhukhu ba bona, yena Jehofa.’”

8

“Tšhabang Babilona, le tšwe nageng ya Bakaladea, le etše diphoofolo tšeo di etago mohlape pele.

9

Ka gobane šefa ke tsošetša Babilona le go e tlišetša phuthego ya ditšhaba tše dikgolo tšeo di tšwago nageng ya ka leboa, di tla itokišetša go e hlasela. Go tloga moo e tla thopša. Mesebe ya tšona e etša ya mogale yo a lobišago batswadi bana, yo a sa boego feela.

10

Kaladea e tla thopša. Ka moka bao ba e thopago ba tla ikgotsofatša,” o re’alo Jehofa.

11

“Ka gobane le ile la thaba le go hlalala ge le be le thopa bohwa bja ka. La dulela go gataka bjalo ka sethole seo se gatakago bjanyeng bjo bonanana gomme la lla wa dipere tše tona.

12

Mmago lena o hlabilwe ke dihlong kudu. Yena yo a le belegego o nyamile. Tsebang gore ke yo a nyatšegago kudu ditšhabeng, lona lešoka le le se nago meetse le leganata.

13

Babilona e ka se dulwe ke motho ka baka la kgalefo ya Jehofa, e tla fetoga lešope ka moka ga yona. Motho le ge e le ofe yo a fetago go yona o tla e tsepelela a tlabegile gomme a letša molodi ka go kgotsa ka baka la dikotlo tša yona ka moka.

14

“Itokišetšeng go hlasela Babilona ka mathokong ohle a yona, lena bohle bao ba ngangago bora. E betšeng. Le se ke la seketša mesebe ka gobane e senyeditše Jehofa.

15

E hlabeleng mokgoši wa ntwa ka mathokong ohle. Yona e ineetše. Dikokwane tša yona di wele. Merako ya yona e phušotšwe. Ka gobane Jehofa o a itefeletša. Itefeletšeng go yona. E direng bjalo ka ge e ile ya le dira.

16

Fedišang mobjadi Babilona, le fedišeng le yo a swarago sekela nakong ya puno. Yo mongwe le yo mongwe o tla retologela bathong ba gabo ka baka la tšhoša e bogale, gomme yo mongwe le yo mongwe o tla tšhabela nageng ya gabo.

17

“Isiraele e etša nku e arogilego. Ditau di e arošitše. Mathomong e jelwe ke kgoši ya Asiria gomme mafelelong Nebukadiretsara kgoši ya Babilona a kokona marapo a yona.

18

Ka gona se ke seo Jehofa wa madira, Modimo wa Isiraele, a se boletšego, a re: ‘Šefa ke otla kgoši ya Babilona le naga ya yona ka tsela yeo ke otlilego kgoši ya Asiria ka yona.

19

Ke tla bušetša Isiraele mafulong a yona, ya fula kua Karamele le Bashani; moya wa yona o tla kgotsofatšwa tikologong ya dithabeng ya Efuraime le ya Gileada.’”

20

“Mehleng yeo le nakong yeo, molato wa Isiraele o tla latišišwa, eupša o ka se hwetšwe; dibe tša Juda di ka se hwetšwe, ka gobane ke tla lebalela bao ke ba šadišago,” o re’alo Jehofa.

21

“Hlasela naga ya Merathaime le badudi ba Pekoda. A go bolawe le go senywa gomme le dire go ya kamoo ke le laetšego ka gona,” o re’alo Jehofa.

22

“Go kwala mokgoši wa ntwa nageng le tshenyo e kgolo.

23

Ruri noto ya lefase ka moka e robilwe ya thokgega! Ruri Babilona e fetogile selo feela seo se tlabago gare ga ditšhaba!

24

Wena Babilona, ke go beetše molaba e bile o tantšwe, fela wena o be o sa tsebe. O hweditšwe wa ba wa swarwa, ka gobane wena o be o elwa le Jehofa.

25

“Jehofa o butše ntlo ya gagwe ya polokelo, o ntšha dibetša tša kgalefo ya gagwe. Mmuši Morena, Jehofa wa madira o na le modiro woo a tla o dirago nageng ya Bakaladea.

26

Tsenang nageng ya Bakaladea le etšwa kgole. Bulang matlole a yona. E kgobeleng go etša batho bao ba kgobelago mekgobo gomme le e senye. Anke e hloke bao ba šalago go yona.

27

Bolayang dipowana tša yona ka moka. Anke di ye tlhabong. Di madimabe ka gobane letšatši la tšona le fihlile, e lego nako ya gore di ahlolwe!

28

“Go na le lešata la bao ba tšhabago le bao ba phonyokgilego nageng ya Babilona ba eya go bolela tefetšo ya Jehofa Modimo wa rena Tsione, yona tefetšo ya go lefeletša tempele ya gagwe.

29

“Rapang babetši ba mesebe, bohle bao ba ngangago bora, gore ba hlasele Babilona. Hlomang mešaša go e dikologa. A go se be le baphonyokgi. E lefetšeng go ya ka seo e se dirilego. E direng go ya ka sohle seo e se dirilego. Ka gobane e ikgodišeditše Jehofa, ya ikgodišetša Mokgethwa wa Isiraele.

30

Ka gona masogana a yona a tla rapalala dikgorong tša yona gomme banna ba yona ka moka ba ntwa ba tla bolawa letšatšing leo,” o re’alo Jehofa.

31

“Tseba gore ke lwa le wena, wena Moikgodiši, ka gobane letšatši la gago le tla tla, nako yeo ka yona ke tla go ahlolago,” o re’alo Mmuši Morena, Jehofa wa madira.

32

“Moikgodiši o tla kgopša a wa, a ka se be le yo a mo emišago. Metse ya gagwe ke tla e fiša ka mollo gomme wa tšhuma tšohle tšeo di mo dikologilego.”

33

Se ke seo Jehofa wa madira a se boletšego a re: “Bana ba Isiraele le bana ba Juda ba gateletšwe ka moka, ba swerwe ke bohle bao ba ba išago bothopša. Ba ganne go ba lokolla.

34

Morekolodi wa bona ke yo matla, leina la gagwe ke Jehofa wa madira. Ruri o tla ba ahlolela molato wa bona, e le gore a tle a khutšiše naga le go ferekanya badudi ba Babilona.”

35

“Tšhoša e tlela Bakaladea le badudi ba Babilona le dikgošana tša yona gotee le ba bohlale ba yona,” o re’alo Jehofa.

36

“Tšhoša e tlela bao ba bolelago dipolelo tša lefeela gomme ba tla dira tša bošilo. Tšhoša e tlela bagale ba yona gomme ba tla tšhoga.

37

Tšhoša e tlela dipere le dikoloi tša bona tša ntwa, e tlela gotee le mahlakanasela ka moka ao a lego go yona gomme bona ba tla etša basadi. Tšhoša e tlela matlotlo a yona gomme a tla hulwa.

38

Meetse a yona a tla tlelwa ke komelelo, a gopa. Ka gobane ke naga ya diswantšho tše di betlilwego gomme ba dira tša bogaswi ka baka la dipono tša bona tše di tšhošago.

39

Ka gona dibata tša maganateng di tla dula le diphoofolo tše di llago gomme dimpšhe tša dula go yona; e ka se sa dulwa le ka mohla goba ya dulwa go iša melokong le melokong.”

40

“Go etša ge Modimo a ile a senya Sodoma le Gomora le metsana yeo e agišanego le yona, ga go na motho yo a tlago go dula moo, e bile le ngwana wa motho a ka se dule moo e le modiiledi,” o re’alo Jehofa.

41

“Bonang! Batho ba tla ba etšwa ka leboa; setšhaba se segolo le dikgoši tše dikgolo di tla rotošwa di etšwa dikarolong tša kgole kudu tša lefase.

42

Di swere bora le lerumo. Ke tše sehlogo e bile ga di na kgaugelo. Modumo wa lešata la tšona o etša wa lewatle leo le dubadubegilego, gomme di tla namela dipere; di itokišitše go etša motho yo a itokišeditšego go lwa le wena, wena morwedi wa Babilona.

43

“Kgoši ya Babilona e kwele pego mabapi le tšona, e nolegile moko. E tlaletšwe! E kwa bohloko bjo bogolo go etša mosadi yo a belegago.

44

“Bona! Motho yo mongwe o tla rotoga bjalo ka tau e etšwa sethokgweng se se bofaganego seo se bapilego le Noka ya Jorodane e eya bodulong bja yona bja sa ruri, eupša go se go kae ke tla ba raka mo nageng. Ke tla kgetha yo a beilwego gore a buše naga. Gobane ke mang yo a swanago le nna, ke mang yo a ka ntlhohlago, le gona ke mang yo bjale e lego modiši yo a ka emago pele ga ka?

45

Ka gona, ekwang morero wa Jehofa woo a o reretšego Babilona, le dikgopolo tša gagwe tšeo a di gopotšego ka naga ya Bakaladea. Ruri diphoofolo tše dinyenyane mohlapeng di tla gogoišwa. Ruri o tla dira bodulo bja tšona lešope ka baka la bona.

46

Lefase le tla šikinyega ge go kwala modumo wa ge Babilona e hutšwe gomme mokgoši wa kwala ditšhabeng.”

Sotho Bible
Public Domain: No Info