A A A A A
Sotho Bible

Pina ea Solomone 1

1

  Kopelo e phalago tšohle ya Solomone še:

2

  “A a nkatle ka katlo ya molomo wa gagwe, gobane dipontšho tša gagwe tša lerato di phala beine.

3

  Makhura ao o tlolago ka ona a nkga bose. Leina la gago le etša makhura ao a tšholotšwego. Ke ka baka leo basetsana ba go ratilego.

4

  Nkgoge ke sepele le wena; a re kitime. Kgoši e ntsentše ka diphapošing tša yona tša ka gare! A re thabe re hlalale. A re bolele ka dipontšho tša gago tša lerato go feta go bolela ka beine. Basetsana ba go ratile ka ge seo se go swanetše.

5

  “Hee lena barwedi ba Jerusalema, nna ke mosetsana yo moswanyana, eupša ke yo mobotsana bjalo ka ditente tša Kedara, le bjalo ka diseila tša ditente tša Solomone.

6

  Le se ke la mpona boswana, ka gobane ke fišitšwe ke letšatši. Barwa ba mma ba nkgalefetše; ba mpeile gore ke be mohlokomedi wa dirapa tša merara, gaešita le ge serapa sa ka sa merara seo se bego se nkana hlogo ke sa ka ka se hlokomela.

7

  “Hee wena yo moya wa ka o go ratilego, mpotše moo o dišetšago gona le moo mohlape wa gago o robalago gona mosegare wa sekgalela. Ke re’ng ke swanetše go ba bjalo ka mosadi yo a apareditšwego ke manyami gare ga mehlape ya badirišani ba gago?”

8

  “Wena yo botsebotse gare ga basadi, ge e ba o sa go tsebe, itshepelele o latele mehlala ya mohlape gomme o fudiše diputšanyana tša gago go bapa le ditente tša badiši.”

9

  “Wena kgarebe ya ka, ke go swantšhitše le pere ya ka ya tshadi dikoloing tša Farao.

10

  Marama a gago ke a mabotsana gare ga meriri ya gago e logilwego, molala wa gago ke o mobotsana ge o rwele dipheta.

11

  Re tla go direla maseka a gauta le dipheta tša silifera.”

12

  “E tla re ge kgoši e dutše tafoleng ya yona ya thetebudi gwa kwala monkgo o mobosana wa setlolo sa ka sa go nkgiša bose sa narede.

13

  Moratiwa wa ka o ntshwanela le mokotla wa senkgišabose sa mira; bošego o tla robala sehubeng sa ka.

14

  Moratiwa wa ka o ntshwanela le lešihla la matšoba a sehlašana sa mohenna, gare ga dirapa tša merara tša Ene-gedi.”

15

  “Bona gore o yo mobotsana bjang wena kgarebe ya ka! Bona gore o yo mobotsana bjang! Mahlo a gago ke a maeba.”

16

  “Bona gore o yo mobotsana bjang wena moratiwa wa ka, e bile o a ratega! Le gona bolao bja rena bo dirilwe ka mahlare.

17

  Dikota tša ntlo ya rena e botse ke tša metsedara, dikota tša rena tša go rulela tšona ke tša dihlare tša mejunipere.

Sotho Bible
Public Domain: No Info