A A A A A
Sotho Bible

Lipesaleme 104

1

  Reta Jehofa wena moya wa ka. Wena Jehofa Modimo wa ka, o yo mogolo kudu. O ikapešitše seriti le letago,

2

  O ikapešitše seetša bjalo ka kobo, O ala magodimo bjalo ka seila ya tente,

3

  Wena yo a agago diphapoši tša gagwe tša ka godimo ka dikota ka godimo ga maru, Maru a a dira koloi ya gagwe, A sepela godimo ga maphego a phefo,

4

  Barongwa ba gagwe o ba dira ba matla, Badiredi ba gagwe a ba dira mollo o jago.

5

  O theile lefase godimo ga metheo ya lona; Le ka se tsoge le thekesetše go iša mehleng ya neng le neng, le ka mo go sa felego.

6

  O le apešitše bodiba bjalo ka kobo. Meetse a be a eme gona kua godimo ga dithaba.

7

  Ge o a kgalemela a ile a tšhaba; Ge a ekwa modumo wa legadima la gago a ile a tšhaba a tšhogile,

8

  A tšhabela lefelong leo o a theetšego ona. Dithaba tša rotoga, Melala ya theoga.

9

  O a beetše mellwane yeo a sa swanelago go e tshela, E le gore a se ke a buša a aparetša lefase.

10

  O romela methopo ya meetse meeding ya mafula; E elela magareng ga dithaba.

11

  E nea diphoofolo tša naga meetse; Dipitsi di timola lenyora la tšona go yona ka mehla.

12

  Dinonyana tša magodimong di khutša godimo ga yona; Di kwatša melodi ya tšona di le gare ga makala.

13

  Yena o kolobiša dithaba go tšwa diphapošing tša gagwe tša ka godimo. Lefase le khorišwa ke mediro ya diatla tša gago.

14

  O hlogišetša diphoofolo bjang bjo botala, Le dimela gore di hole batho, Gore o ntšhe dijo lefaseng,

15

  Le beine yeo e thabišago pelo ya motho wa nama le madi, O phadimiša sefahlego ka makhura, O dira senkgwa seo se fepago pelo ya motho wa nama le madi.

16

  Dihlare tša Jehofa di kgotsofetše, Tšona dihlare tša metsedara tša Libanoni tšeo a di bjetšego,

17

  Moo dinonyana di agago dihlaga tša tšona gona. Ge e le mogolodi wona, ntlo ya wona ke dihlare tša mojunipere.

18

  Dithaba tše telele ke tša dipudi tša thaba; Magaga ke botšhabelo bja dipela.

19

  O beetše kgwedi dinako tša yona; Letšatši lona le tseba moo le sobelago gona.

20

  O dira gore leswiswi le be gona, gore e be bošego; Nakong yeo ke moo dibata ka moka di sepelasepelago.

21

  Ditawana tša mariri di rora ge di nyaka dijo tša tšona Le ge di tsoma dijo go tšwa go Modimo.

22

  Ge letšatši le thoma go hlaba—di boela morago Gomme tša robala moo di utamago gona.

23

  Motho o ya mošomong wa gagwe Le modirong wa gagwe go fihlela mantšiboa.

24

  Mediro ya gago ke e mentši gakaakang, wena Jehofa! Ka moka ga yona o e dirile ka bohlale. Lefase le tletše dilo tšeo o di tšweleditšego.

25

  Ge e le lewatleng le le legolo kudu, Go na le dilo tše dintšintši tšeo di sepelago gona, Tšona diphedi tše dinyenyane le tše dikgolo.

26

  Dikepe di ya moo; Ge e le Lebiathane yena, o mmopetše gore a bapale ka go lona.

27

  Ka moka ga tšona di dula di go letile Gore o di fe dijo tša tšona ka lebaka la gona.

28

  Di topa tšeo o di neago tšona. O khupurolla seatla sa gago—tšona tša horišwa ke dilo tše bose.

29

  Ge o uta sefahlego sa gago, di a ferekana. Ge o di amoga moya, di a hwa, Tša boela leroleng leo di tšwago go lona.

30

  Ge o roma moya wa gago, di a bopega; Wena o mpshafatša naga.

31

  Letago la Jehofa e tla ba la go iša mehleng ya neng le neng. Jehofa o tla thabela mediro ya gagwe.

32

  O lebelela lefase, la thothomela; O kgwatha dithaba, tša thunya muši.

33

  Ke tla opelela Jehofa bophelong bja ka ka moka; Ke tla gobela Modimo wa ka ge feela ke sa phela.

34

  Anke ke kgahlwe ke go naganišiša ka yena. Ge e le nna, ke tla thabela Jehofa.

35

  Badiradibe ba tla fedišwa lefaseng; Ge e le ba kgopo, ba ka se sa ba gona. Reta Jehofa wena moya wa ka. Tumišang Jah!

Sotho Bible
Public Domain: No Info