Jir Axdiga Hore
Cusub Axdiga Hore
Somali Bible 2008

Sab 114

1

Markay reer binu Israa'iil Masar ka soo bexeen, Oo ay reerkii Yacquub dad af qalaad ka soo bexeen,

2

Ayaa Yahuudah noqday meeshiisa quduuska ah, Israa'iilna noqday meeshuu u talinayay.

3

Baddii way aragtay, wayna carartay, Webi Urdunna dib baa loo celiyey.

4

Buurihii waxay u boodboodeen sidii wanan, Kurihiina sidii baraar.

5

Baddoy, bal maxaa kugu dhacay oo aad u cararaysaa? Webi Urdunow, maxaad dib ugu noqonaysaa?

6

Buurahow, bal maxaad ugu boodboodaysaan sida wanan? Kuraha yaryarow, bal maxaad ugu boodboodaysaan sida baraar?

7

Dhulkow, ku gariir Sayidka hortiisa, Ilaaha reer Yacquub hortiisa ku gariir,Kaas oo dhagaxii u beddelay balli biyo ah, Oo dhagaxmadowgiina u beddelay il biyo ah.

8

Kaas oo dhagaxii u beddelay balli biyo ah, Oo dhagaxmadowgiina u beddelay il biyo ah.

Somali Bible 2008
Somali Bible © 1979, 2008 Society for International Ministries-Kenya