A A A A A
Slovenska Biblija (JUB) 1990

Mateju 11
Rodovnik Jezusa Kristusa, Davidovega sina, Abrahamovega sina.
2
Abrahamu se je rodil Izak, Izaku Jakob, Jakobu Juda in njegovi bratje.
3
Judu je Tamára rodila Pêreca in Zêraha. Pêrecu se je rodil Hecrón, Hecrónu Rám,
4
Rámu Aminadáb, Aminadábu Nahšón, Nahšónu Salmón,
5
Salmónu je Rahába rodila Bóaza, Bóazu je Ruta rodila Obéda. Obédu se je rodil Jése.
6
Jéseju se je rodil David, kralj. Davidu je Urijájeva žena rodila Sálomona.
7
Sálomonu se je rodil Róboam, Róboamu Abíja, Abíju Asá,
8
Asáju Józafat, Józafatu Jorám, Jorámu Uzíja,
9
Uzíju Jotám, Jotámu Áhaz, Áhazu Ezekíja,
10
Ezekíju Manáse, Manáseju Ámos, Ámosu Jošíja,
11
Jošíju Jojahín in njegovi bratje ob preselitvi v Babilon.
12
Po preselitvi v Babilon se je Jojahínu rodil Šealtiél, Šealtiélu Zerubabél,
13
Zerubabélu Abihúd, Abihúdu Eljakím, Eljakímu Azór,
14
Azórju Cadók, Cadóku Ahím, Ahímu Eliúd,
15
Eliúdu Eleázar, Eleázarju Matán, Matánu Jakob,
16
Jakobu pa se je rodil Jožef, mož Marije, iz katere je bil rojen Jezus, ki se imenuje Kristus.
17
Vseh rodov je torej: od Abrahama do Davida štirinajst rodov, od Davida do preselitve v Babilon štirinajst rodov, od preselitve v Babilon do Kristusa štirinajst rodov.
18
Z rojstvom Jezusa Kristusa je bilo takóle: njegova mati Marija je bila zaročena z Jožefom. Preden sta začela živeti skupaj, je bila noseča od Svetega Duha.
19
Njen mož Jožef pa je bil pravičen in je ni maral osramotiti, temveč je sklenil, da jo skrivaj odslovi.
20
Ko je to premišljeval, se mu je v spanju prikazal Gospodov angel in rekel: »Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marijo, svojo ženo; kar je spočela, je od Svetega Duha.
21
Rodila bo sina in daj mu ime Jezus, kajti on bo odrešil svoje ljudstvo njegovih grehov.«
22
Vse to pa se je zgodilo, da se je spolnilo, kar je Gospod rekel po preroku:
23
»Devica bo spočela in rodila sina, ki se bo imenoval Emánuel, to pomeni: Bog z nami.«
24
Ko se je Jožef zbudil, je storil, kakor mu je naročil Gospodov angel. Vzel je svojo ženo k sebi.
25
Čeprav se ji ni približal, je rodila sina; in dal mu je ime Jezus.Mateju 1:1

Mateju 1:2

Mateju 1:3

Mateju 1:4

Mateju 1:5

Mateju 1:6

Mateju 1:7

Mateju 1:8

Mateju 1:9

Mateju 1:10

Mateju 1:11

Mateju 1:12

Mateju 1:13

Mateju 1:14

Mateju 1:15

Mateju 1:16

Mateju 1:17

Mateju 1:18

Mateju 1:19

Mateju 1:20

Mateju 1:21

Mateju 1:22

Mateju 1:23

Mateju 1:24

Mateju 1:25Mateju 1 / Mat 1

Mateju 2 / Mat 2

Mateju 3 / Mat 3

Mateju 4 / Mat 4

Mateju 5 / Mat 5

Mateju 6 / Mat 6

Mateju 7 / Mat 7

Mateju 8 / Mat 8

Mateju 9 / Mat 9

Mateju 10 / Mat 10

Mateju 11 / Mat 11

Mateju 12 / Mat 12

Mateju 13 / Mat 13

Mateju 14 / Mat 14

Mateju 15 / Mat 15

Mateju 16 / Mat 16

Mateju 17 / Mat 17

Mateju 18 / Mat 18

Mateju 19 / Mat 19

Mateju 20 / Mat 20

Mateju 21 / Mat 21

Mateju 22 / Mat 22

Mateju 23 / Mat 23

Mateju 24 / Mat 24

Mateju 25 / Mat 25

Mateju 26 / Mat 26

Mateju 27 / Mat 27

Mateju 28 / Mat 28