A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenska Biblija 1928

Janezu 131
Pred vüzmenim svétkom pa znajôči Jezuš, kâ je prišla njegova vöra, naj prêk ide z etoga svêta k Oči, lübo je te svoje lastivne na svêti; i tak je je do konca lübo.
2
I gda je večérja včinjena bíla (gda se je že vrág vrgao vu srcé Judáš Iškarioteša siná Šímonovoga, naj ga odá).
3
Znajôči Jezuš, kâ njemi je vsa dáo Oča vu roké, i kâ je od Bogá zíšao i k Bôgi ide.
4
Gori je stano od večérje; i doli dene gvant i vzeme brisačo, i opáše se ž njôv.
5
Potom vlejé vodô vu mujváonico i záčao je mujvati nogé vučeníkov, i brisati z brisáčov, z šterov je bio opásani.
6
Príde záto k Šímon Petri i velí njemi on: Gospodne, tí boš meni mujvao nogé?
7
Odgôvoro je Jezuš i erkao njemi je: ka jas činim, tí zdaj neznaš; spoznaš pa potom.
8
Veli njemi Peter: z nikakšim tálom ne boš mujvao nogé moje na veke. Odgôvoro njemi je Jezuš: či te ne bom mujvao; nemaš tála zmenom.
9
Velí njemi Šimon Peter: Gospodne, nej li nogé moje samo; nego i roké i glavô.
10
Velí njemi Jezuš: kí je mujti; nej njemi je potrêbno; nego, naj li nogé mujje; ár je čísti cêli. I ví ste čísti: ali nej vsi.
11
Ár je znao, što ga odá: za toga volo je pravo; nej ste vsi čísti.
12
Gda bi záto mujo nogé njihove: na sébe je vzéo gvant svoj. I doli sedéči pá njim velí: znáte, ka sem vám včíno?
13
Ví zovéte mené, vučitel i Gospôd: i dobro velíte; ár sem jas.
14
Či záto sem jas mujvao vaše nogé Gospôd i vučitel: i ví morete eden drügomi mujvati nogé.
15
Ár példo sem vám dáo: naj, liki sem jas včíno vám, i ví činíte.
16
Zaistino, zaistino velim vám: nej je sluga vékši od Gospôda svojega, niti te poslani je nej vékši od onoga, kí ga je poslao.
17
Či eta znáte: blaženiste, či je činite.
18
Ne právim od vsê vás: jas znám, štere sem odébrao, nego, naj se písmo spuni; kí jej z menom krüh, on je, kí je gori zdigno pôte svojo prôti meni.
19
Zdaj pa velim vám: da prvle, liki bode, naj, gda bode, verjete, kâ sem jas.
20
Zaistino, zaistino velim vám: kí gori vzeme tistoga, šteroga jas pošlem, mené vzeme; kí pa mené vzeme, vzeme onoga, kí je mené poslao.
21
Eta gda bi Jezuš erkao, zburkao se je vu dühi, i svedôčo je, i erkao je: zaistino, zaistino velim vám; kâ me eden z vás odá.
22
Glédali so záto eden na drügoga vučenícke, dvojéči, od koga bi pravo.
23
Bio je pa ležéči eden ti vučeníkov njegovi vu Jezušovom kríli, šteroga je lübo Jezuš.
24
Kívao je záto tomi Šimon Peter: ka bi spitávao, što bi bio, od koga právi.
25
Notri spadnovši pa on na prsi Jezušove, erčé njemi: Gospodne, što je?
26
Odgovorí Jezuš: on je, komi jas te namočeni faláčec dám. I namočivši faláčec, dáo ga je Judáš Iškarioteši Šimonovomi síni.
27
I po faláčeci teda je notri šô v njega Šatan. Veli záto njemi Jezuš: ka činíš, hitro číni.
28
Tô je pa nišče nej znao ti sedéči, k komi njemi je velo.
29
Ár so níki štímali, da je mošnjô meo Júdáš, kâ njemi velí Jezuš: küpi, ka so nám potrêbna na svétek, ali, ka bi kâ siromákom dáo.
30
Vzévši záto on te faláčiček, preci je vö šô. Bíla je pa nôč.
31
Gda bi záto vö odišao, velí Jezuš: zdaj je odíčeni Sin človeči, i Bôg je odíčeni vu njem.
32
Či je Bôg odíčeni vu njem, i Bôg ga bode díčo sám vu sebi, i preci ga bode díčo.
33
Sinki, ešče sem edno malo z vami. Iskali me bodete; i, liki sem pravo Židovom, kâ kama jas odhájam, ví ne morete idti; i vám tak velim zdaj.
34
Zapoved nôvo dám vám, naj eden drügoga lübite; liki sem vás jas lübo, tak i ví lübite eden drügoga.
35
V tom spoznajo vsi, kâ ste moji vučenícke, či lübézen máte eden k drügomi.
36
Velí njemi Šimon Peter: Gospodne, kama odhájaš? Odgôvoro je njemi Jezuš: kama odhájam, tá me ne moreš zdaj nasledüvati; potom boš me pa nasledüvao.
37
Velí njemi Peter: Gospodne, zakaj te zdaj ne morem nasledüvati? Düšo mojo za tébe doli denem.
38
Odgôvoro njemi je Jezuš: düšo tvojo za méne deneš doli? Zaistino, zaistino velim tebi: ne bode kokôt popêvao, dokeč me tríkrát ne zatajíš.Janezu 13:1

Janezu 13:2

Janezu 13:3

Janezu 13:4

Janezu 13:5

Janezu 13:6

Janezu 13:7

Janezu 13:8

Janezu 13:9

Janezu 13:10

Janezu 13:11

Janezu 13:12

Janezu 13:13

Janezu 13:14

Janezu 13:15

Janezu 13:16

Janezu 13:17

Janezu 13:18

Janezu 13:19

Janezu 13:20

Janezu 13:21

Janezu 13:22

Janezu 13:23

Janezu 13:24

Janezu 13:25

Janezu 13:26

Janezu 13:27

Janezu 13:28

Janezu 13:29

Janezu 13:30

Janezu 13:31

Janezu 13:32

Janezu 13:33

Janezu 13:34

Janezu 13:35

Janezu 13:36

Janezu 13:37

Janezu 13:38Janezu 1 / Jan 1

Janezu 2 / Jan 2

Janezu 3 / Jan 3

Janezu 4 / Jan 4

Janezu 5 / Jan 5

Janezu 6 / Jan 6

Janezu 7 / Jan 7

Janezu 8 / Jan 8

Janezu 9 / Jan 9

Janezu 10 / Jan 10

Janezu 11 / Jan 11

Janezu 12 / Jan 12

Janezu 13 / Jan 13

Janezu 14 / Jan 14

Janezu 15 / Jan 15

Janezu 16 / Jan 16

Janezu 17 / Jan 17

Janezu 18 / Jan 18

Janezu 19 / Jan 19

Janezu 20 / Jan 20

Janezu 21 / Jan 21