A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia 1993

Rimanom 61
Čo z toho pre nás vyplýva? Budeme ďalej hrešiť, aby nám Boh mohol prejaviť ešte väčšiu milosť a lásku?
2
Isteže nie! Vláda hriechu bola predsa nad nami zlomená. Ako by sme mohli s ním naďalej žiť?
3
Alebo azda neviete, že všetci, ktorí sme sa dali v mene Ježiša Krista pokrstiť, máme podiel aj na jeho smrti?
4
V krste sme teda zomreli s Kristom a pochovali svoju hriešnu prirodzenosť, aby tak, ako Kristus bol vzkriesený slávnou mocou svojho Otca, aj my sme žili novým životom.
5
Keďže sme v krste zomreli podobne ako on, budeme s ním aj žiť.
6
Vieme predsa, že naše staré ja" bolo ukrižované spolu s ním. Naša hriešna podstata sa tým vyslobodila z nadvlády zla, preto už nemusíme hriechu ďalej slúžiť.
7
Veď ten, kto zomrel, je vyslobodený z moci hriechu.
8
Keď sme teda svoje ja" nechali s Kristom zomrieť, musí byť na nás vidieť, že žijeme celkom iný život.
9
Vieme, že Kristus vstal z mŕtvych a už nikdy nezomrie. Smrť už nemá nad ním nijakú moc.
10
Zomrel raz navždy, aby zlomil moc hriechu, a teraz žije v neporušiteľnom spojení s Bohom.
11
A to isté platí aj o vás: Ste mŕtvi pre hriech, preto žite pre Boha, ktorý vám prostredníctvom Ježiša Krista daroval nový život.
12
Nedovoľte, aby vaše mdlé telo ovládal hriech a jeho zlé žiadosti.
13
Ani vaše údy nech nie sú nástrojom zla, ale oddajte sa úplne Bohu. Keďže ste zomreli s Kristom, ktorý vám daroval nový život, máte byť nástrojom spravodlivosti v Božích rukách.
14
Hriech stratil nad vami svoju moc, preto už nepodliehate zákonu, ale žijete z Božej milosti.
15
Znamená to azda, že môžeme pokojne ďalej hrešiť, keďže sa nemusíme báť zákona, lebo sme získali odpustenie z milosti? Rozhodne nie!
16
Komu sa totiž dávame do služieb, ten sa stane naším pánom, buď sa rozhodneme pre hriech, ktorý vedie k smrti, alebo sa rozhodneme pre poslušnosť, ktorá prináša spravodlivosť.
17
Vďaka Bohu, že hoci ste kedysi boli otrokmi hriechu, teraz ste sa celým srdcom priklonili k učeniu, ktoré ste prijali.
18
A tak ste boli oslobodení od hriechu a dali ste sa do služieb spravodlivosti.
19
Aby ste to lepšie pochopili, použijem príklad otrokov a pánov. Ako ste boli predtým otrokmi všelijakých hriechov, tak teraz by ste mali slúžiť všetkému, čo je správne a sväté.
20
Kým ste boli otrokmi hriechu, nestarali ste sa priveľmi o to, čo je dobré.
21
A výsledok? Hanbíte sa na to čo len pomyslieť, lebo ste si za to zaslúžili iba smrť.
22
Ale teraz ste slobodní od moci hriechu a slúžite Bohu. Odmenou za to vám je svätosť a čaká vás večný život.
23
Lebo mzdou hriechu je smrť, ale darom Božím je večný život. Získavame ho prostredníctvom nášho Pána, Ježiša Krista.Rimanom 6:1
Rimanom 6:2
Rimanom 6:3
Rimanom 6:4
Rimanom 6:5
Rimanom 6:6
Rimanom 6:7
Rimanom 6:8
Rimanom 6:9
Rimanom 6:10
Rimanom 6:11
Rimanom 6:12
Rimanom 6:13
Rimanom 6:14
Rimanom 6:15
Rimanom 6:16
Rimanom 6:17
Rimanom 6:18
Rimanom 6:19
Rimanom 6:20
Rimanom 6:21
Rimanom 6:22
Rimanom 6:23


Rimanom 1 / Rim 1
Rimanom 2 / Rim 2
Rimanom 3 / Rim 3
Rimanom 4 / Rim 4
Rimanom 5 / Rim 5
Rimanom 6 / Rim 6
Rimanom 7 / Rim 7
Rimanom 8 / Rim 8
Rimanom 9 / Rim 9
Rimanom 10 / Rim 10
Rimanom 11 / Rim 11
Rimanom 12 / Rim 12
Rimanom 13 / Rim 13
Rimanom 14 / Rim 14
Rimanom 15 / Rim 15
Rimanom 16 / Rim 16