A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia 1993

Lukáša 71
Keď to všetko povedal poslucháčom, vrátil sa späť do Kafarnauma.
2
Tam mal istý rímsky dôstojník sluhu, ktorého si veľmi vážil, a ten na smrť ochorel.
3
Keď sa dôstojník dopočul o Ježišovi, poslal k nemu židovských starších s prosbou, aby prišiel a uzdravil jeho sluhu.
4
Tí sa pobrali k Ježišovi a naliehavo ho prosili: Zaslúži si, aby si mu pomohol.
5
Má rád náš národ, ba dal nám postaviť aj synagógu."
6
Ježiš šiel s nimi. A keď už bol neďaleko dôstojníkovho domu, ten poslal k nemu svojich priateľov s odkazom: Pane, neobťažuj sa, nie som hoden, aby si vstúpil pod moju strechu.
7
Preto som sa ani neodvážil prísť za tebou osobne. No stačí, ak povieš slovo, a môj sluha určite vyzdravie.
8
Veď aj ja sa musím podriaďovať rozkazom vyšších dôstojníkov a sám dávam príkazy vojakom. Ak niektorému poviem:Choď!, tak ide, a ak rozkážem inému:Príď!, tak príde. A ak poviem svojmu sluhovi:Urob to!, tak to urobí!"
9
Keď to Ježiš počul, bol veľmi prekvapený. Obrátil sa k zástupu, ktorý ho sprevádzal, a povedal: Vravím vám, že ani v izraelskom národe som nestretol človeka, ktorý by mal takú veľkú vieru!"
10
Keď sa dôstojníkovi poslovia vrátili domov, našli sluhu zdravého.
11
Hneď nato sa pobral do mesta Naim. Šli s ním jeho učeníci a veľký zástup ľudí.
12
Keď došli k mestskej bráne, stretli pohrebný sprievod. Pochovávali jediného syna istej vdovy. Sprevádzal ju veľký zástup ľudí.
13
Keď ju Pán videl, prišlo mu jej ľúto a povedal: Neplač!"
14
Potom pristúpil bližšie k máram, dotkol sa ich a tí, čo ich niesli, zastali. Povedal: Chlapec, vravím ti, vstaň!"
15
Tu si mŕtvy sadol a začal sa zhovárať s tými, čo boli okolo neho. Tak Ježiš vrátil matke syna.
16
Všetkých zachvátil veľký strach a zvelebovali a oslavovali Boha: Veľký prorok povstal medzi nami! Boh navštívil svoj ľud!"
17
Správa o tejto udalosti sa rozniesla po celom Judsku i po celom okolí.
18
O tom všetkom sa dozvedel aj Ján od svojich učeníkov. Zavolal si dvoch z nich
19
a poslal ich k Ježišovi: Si naozaj Mesiáš, alebo máme čakať niekoho iného?"
20
Keď prišli k Ježišovi s touto otázkou,
21
zastihli ho práve uprostred veľkého zástupu, ako uzdravoval chorých, chromých, postihnutých duševnými chorobami a mnohým slepým vracal zrak.
22
Odpovedal im: Choďte a povedzte Jánovi, čo ste videli a čo ste počuli: slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú celkom zdraví, hluchí počujú, mŕtvi ožívajú a chudobným sa zvestuje radostná správa.
23
Šťastný je každý, kto o mne nepochybuje."
24
Keď Jánovi poslovia odišli, začal Ježiš rozprávať o Jánovi zástupom: Keď ste šli na judskú púšť, čo ste chceli obdivovať? Trstinu kolísanú vetrom?
25
Alebo ste chceli vidieť človeka oblečeného do prepychových šiat? Takí bývajú iba v palácoch.
26
Alebo ste chceli počuť proroka? Áno, poznali ste ešte niekoho väčšieho ako proroka.
27
Ján je ten, o ktorom prorok Malachiáš napísal:Posielam svojho posla pred tebou, aby ti pripravil cestu.
28
Ján dostal najväčšiu úlohu zo všetkých ľudí: oznámiť, že Kristus prichádza. A predsa aj najmenší v Božom kráľovstve je väčší ako Ján.
29
Všetci, ktorí počuli Jána kázať -- a boli medzi nimi aj ľudia pochybnej povesti -- prijali Jána ako Božieho posla, a preto sa dali od neho pokrstiť.
30
Farizeji a učitelia Zákona však Jánov krst odmietli, lebo nepochopili, že aj oni potrebujú Božie odpustenie.
31
Ježiš pokračoval: Ku komu môžem prirovnať týchto ľudí? Komu sa podobajú?
32
Sú ako deti, ktoré sa hrajú na námestí chvíľu na svadbu, chvíľu na pohreb a vzájomne si vyčítajú:Pískali sme vám, no netancovali ste. --A my sme vám zasa smutne spievali, a neplakali ste.
33
Keď sa Ján Krstiteľ postil a nevzal do úst ani kvapku vína, vraveli ste, že je fanatik,
34
ale keď Syn človeka je a pije, vravíte pohŕdavo: Pozrite sa na toho žrúta a pijana, ktorý sa priatelí so zdieračmi a kadejakou spodinou.
35
Ale kto prijme Božiu múdrosť, ten to pochopí."
36
Jeden z farizejov pozval Ježiša na obed. Ježiš pozvanie prijal a stoloval s ním.
37
V tom meste žila žena veľmi zlej povesti. Keď sa dozvedela, že Ježiš je na návšteve u farizeja Šimona, priniesla alabastrovú nádobku so vzácnym vonným olejom.
38
S plačom pristúpila odzadu k jeho nohám, zmáčala ich slzami, utierala svojimi vlasmi, bozkávala a natierala vonným olejom.
39
Keď to videl hostiteľ, povedal si v duchu: Keby to bol prorok, vedel by, aká je to žena, a nedovolil by, aby sa ho taká hriešnica vôbec dotkla."
40
Tu ho Ježiš oslovil: Rád by som sa ťa, Šimon, na niečo spýtal." -- Prosím, len vrav," povedal Šimon.
41
Jeden z veriteľov mal dvoch dlžníkov. Prvý mu bol dlžný päťsto strieborných, druhý päťdesiat.
42
Keďže ani jeden nemal z čoho dlžobu zaplatiť, odpustil obidvom. Čo myslíš, ktorý z tých dvoch ho bude mať radšej?" --
43
Myslím, že ten, ktorému viac odpustil," odpovedal Šimon. Správne uvažuješ," odpovedal Ježiš.
44
Potom ukázal na ženu pri svojich nohách a povedal Šimonovi: Pozri na tú ženu. Prišiel som do tvojho domu, ale ty si mi nedoniesol vodu na umytie nôh, ako je zvykom; táto žena mi ich umyla svojimi slzami a poutierala vlastnými vlasmi.
45
Na uvítanie si ma nebozkal, ale táto žena mi neprestáva bozkávať nohy.
46
Nepotrel si mi hlavu olejom, ale ona mi vzácnym olejom natierala nohy.
47
A preto ti vravím, že jej mnohé hriechy sú odpustené, lebo mi prejavila veľkú lásku. Komu sa málo odpúšťa, málo miluje!"
48
A na to povedal žene: Odpúšťajú sa ti hriechy."
49
Tí, ktorí s ním sedeli za stolom, vraveli si v duchu: Ktože je to, že si trúfa odpúšťať hriechy?"
50
A Ježiš ešte raz povedal žene: Tvoja viera ťa zachránila, choď v pokoji!"Lukáša 7:1
Lukáša 7:2
Lukáša 7:3
Lukáša 7:4
Lukáša 7:5
Lukáša 7:6
Lukáša 7:7
Lukáša 7:8
Lukáša 7:9
Lukáša 7:10
Lukáša 7:11
Lukáša 7:12
Lukáša 7:13
Lukáša 7:14
Lukáša 7:15
Lukáša 7:16
Lukáša 7:17
Lukáša 7:18
Lukáša 7:19
Lukáša 7:20
Lukáša 7:21
Lukáša 7:22
Lukáša 7:23
Lukáša 7:24
Lukáša 7:25
Lukáša 7:26
Lukáša 7:27
Lukáša 7:28
Lukáša 7:29
Lukáša 7:30
Lukáša 7:31
Lukáša 7:32
Lukáša 7:33
Lukáša 7:34
Lukáša 7:35
Lukáša 7:36
Lukáša 7:37
Lukáša 7:38
Lukáša 7:39
Lukáša 7:40
Lukáša 7:41
Lukáša 7:42
Lukáša 7:43
Lukáša 7:44
Lukáša 7:45
Lukáša 7:46
Lukáša 7:47
Lukáša 7:48
Lukáša 7:49
Lukáša 7:50


Lukáša 1 / Luk 1
Lukáša 2 / Luk 2
Lukáša 3 / Luk 3
Lukáša 4 / Luk 4
Lukáša 5 / Luk 5
Lukáša 6 / Luk 6
Lukáša 7 / Luk 7
Lukáša 8 / Luk 8
Lukáša 9 / Luk 9
Lukáša 10 / Luk 10
Lukáša 11 / Luk 11
Lukáša 12 / Luk 12
Lukáša 13 / Luk 13
Lukáša 14 / Luk 14
Lukáša 15 / Luk 15
Lukáša 16 / Luk 16
Lukáša 17 / Luk 17
Lukáša 18 / Luk 18
Lukáša 19 / Luk 19
Lukáša 20 / Luk 20
Lukáša 21 / Luk 21
Lukáša 22 / Luk 22
Lukáša 23 / Luk 23
Lukáša 24 / Luk 24