A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia 1993

Lukáša 241
V nedeľu zavčasu ráno sa ženy pobrali k hrobu a niesli so sebou vonné masti a oleje.
2
Ale obrovský kameň, ktorým bol zakrytý vchod do hrobu, bol odvalený.
3
Vošli dnu, no telo Pána Ježiša tam nenašli.
4
Ako tu bezradné stáli, zrazu sa vedľa nich zjavili dvaja muži v oslepujúco žiarivom odeve.
5
Ženy sa predesili a sklonili tváre hlboko k zemi. Muži sa ich spýtali: Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi?
6
Ježiš tu nie je, Ježiš žije! Spomeňte si, ako vám hovoril už v Galilei,
7
že Syna človeka musia odovzdať do rúk zlých ľudí, že ho ukrižujú, ale na tretí deň vstane z mŕtvych."
8
Ženy sa na to naozaj rozpamätali.
9
Vrátili sa od hrobu a všetko vyrozprávali jedenástim apoštolom aj všetkým ostatným.
10
Bola to Mária Magdaléna, Jana, Mária Jakubova a ešte ďalšie.
11
Ale učeníci im neverili a pokladali túto správu za výplod fantázie.
12
No Peter sa predsa rozbehol k hrobu. Keď sa nahol dnu, videl tam len plachty. Vrátil sa a nemohol pochopiť, čo sa stalo.
13
V ten istý nedeľný deň sa dvaja z Ježišových učeníkov uberali do dediny Emauzy, ktorá je od Jeruzalema vzdialená asi tri hodiny cesty.
14
Idúcky sa zhovárali a znova preberali všetky udalosti okolo Ježišovej smrti,
15
keď sa k nim zrazu pripojil on sám a šiel s nimi.
16
Ale nespoznali ho, lebo oči mali akoby zastreté.
17
O čom sa to rozprávate?" prihovoril sa im. Zostali stáť a na tvárach sa im zračil hlboký smútok.
18
Jeden z nich, Kleofáš, mu odpovedal: Ty si asi jediný z celého Jeruzalema, ktorý nevie, čo sa tam po tieto dni stalo!"
19
Spýtal sa ich: A čo sa vlastne stalo?" -- Ty si nič nepočul o Ježišovi z Nazareta?" čudovali sa. Bol to prorok, ktorý robil neuveriteľné zázraky, vyučoval s veľkou mocou a vysoko si ho vážil aj Boh, aj ľudia.
20
Ale naši veľkňazi a členovia rady ho zatkli a odovzdali rímskemu panovníkovi, aby ho odsúdil na smrť, a potom ho ukrižovali.
21
A my sme dúfali, že on je ten očakávaný Mesiáš, ktorý vyslobodí Izrael. Stalo sa to už predvčerom,
22
no dnes nás niektoré ženy vyľakali správou: Zavčasu ráno boli pri jeho hrobe, ale nenašli jeho telo,
23
a vraj videli anjelov, ktorí im povedali, že Ježiš žije.
24
Niektorí z nás potom utekali k hrobu a presvedčili sa, že ženy vraveli pravdu, ale jeho nenašli."
25
Ježiš im na to povedal: Akí ste nechápaví! Je také ťažké uveriť tomu, čo predpovedali v Písme proroci?
26
Či nebolo jasne napísané, že Mesiáš musí to všetko vytrpieť, kým nevstúpi do svojej slávy?"
27
A potom im začal citovať všetky state Písma od Mojžišovej knihy až po prorokov a vykladal im všetky slová, ktoré sa vzťahovali naňho.
28
Keď sa priblížili k dedine Emauzy, k cieľu svojej cesty, Ježiš akoby chcel ísť ďalej.
29
Ale oni ho prehovorili, aby zostal s nimi na noc, lebo už sa zvečerievalo. Dal sa teda pozvať a vošiel s nimi do domu.
30
Keď zasadli k večeri, vzal do rúk chlieb, poďakoval Bohu, rozlámal ho a podával im.
31
V tej chvíli sa im otvorili oči a spoznali ho, no vzápätí zmizol.
32
Vraveli si vzrušene: Či nám nehorelo srdce, keď sa celou cestou zhováral s nami a vysvetľoval nám zmysel proroctiev?"
33
Nedbali na to, že je neskoro, a hneď sa pobrali naspäť do Jeruzalema, kde ich jedenásti učeníci a ostatní Ježišovi nasledovníci uvítali slovami:
34
Ježiš naozaj vstal z mŕtvych! Ukázal sa Petrovi!"
35
A oni zasa porozprávali, čo sa im prihodilo na ceste a ako spoznali Ježiša podľa lámania chleba.
36
Práve keď o tom rozprávali, Ježiš sa zrazu zjavil medzi nimi a pozdravil ich: Pokoj vám!"
37
Ale všetci sa strašne preľakli, lebo sa domnievali, že vidia ducha.
38
Prečo sa ľakáte a prečo sa rodia vo vašom srdci pochybnosti?" napomenul ich.
39
Pozrite na moje ruky a nohy, som to naozaj ja. Môžete sa ma dotknúť, nie som duch, ten nemá telo z mäsa a kostí!"
40
Pri tých slovách im ukázal rany od klincov na rukách aj na nohách.
41
No ešte vždy tomu nemohli uveriť, radovali sa aj pochybovali, a tak ich požiadal: Máte tu niečo na jedenie?"
42
Podali mu kúsok pečenej ryby a medového plásta.
43
Zjedol to pred ich očami.
44
Potom im povedal: Spomeňte si, keď som ešte býval s vami, pripomínal som vám, že sa musí naplniť všetko, čo je o mne napísané v Zákone Mojžišovom, v Prorokoch aj v Žalmoch."
45
Vtedy im otvoril myseľ, takže konečne rozumeli slovám Písma.
46
Pokračoval: Áno, už dávno bolo napísané, že Mesiáš musí trpieť, zomrieť a tretí deň vstane z mŕtvych.
47
A z Jeruzalema sa zvesť o záchrane musí zaniesť všetkým národom; odpustenie hriechov je pre všetkých, ktorí sa obrátia k nemu.
48
A vy ste videli, že sa toto proroctvo naplnilo. A teraz sa ľudia všetkých národov musia dozvedieť, že on má právo odpúšťať hriechy a moc zmeniť ich život. Začne sa to rozhlasovať najprv v Jeruzaleme. Vy budete svedčiť, čo sa stalo a čoho ste boli svedkami.
49
A ja vám pošlem Ducha Svätého, ktorého vám sľúbil môj Otec. Čakajte v Jeruzaleme, kým vás nevyzbrojí touto mocou."
50
Potom ich viedol známou cestou z Jeruzalema do Betánie. Zastal, zdvihol ruky k nebu a požehnal ich.
51
A keď im žehnal, vzďaľoval sa od nich a vznášal sa do neba.
52
Padli pred ním na kolená a potom sa s nesmiernou radosťou vrátili do Jeruzalema.
53
Celý čas trávili v chráme a velebili Boha.Lukáša 24:1
Lukáša 24:2
Lukáša 24:3
Lukáša 24:4
Lukáša 24:5
Lukáša 24:6
Lukáša 24:7
Lukáša 24:8
Lukáša 24:9
Lukáša 24:10
Lukáša 24:11
Lukáša 24:12
Lukáša 24:13
Lukáša 24:14
Lukáša 24:15
Lukáša 24:16
Lukáša 24:17
Lukáša 24:18
Lukáša 24:19
Lukáša 24:20
Lukáša 24:21
Lukáša 24:22
Lukáša 24:23
Lukáša 24:24
Lukáša 24:25
Lukáša 24:26
Lukáša 24:27
Lukáša 24:28
Lukáša 24:29
Lukáša 24:30
Lukáša 24:31
Lukáša 24:32
Lukáša 24:33
Lukáša 24:34
Lukáša 24:35
Lukáša 24:36
Lukáša 24:37
Lukáša 24:38
Lukáša 24:39
Lukáša 24:40
Lukáša 24:41
Lukáša 24:42
Lukáša 24:43
Lukáša 24:44
Lukáša 24:45
Lukáša 24:46
Lukáša 24:47
Lukáša 24:48
Lukáša 24:49
Lukáša 24:50
Lukáša 24:51
Lukáša 24:52
Lukáša 24:53


Lukáša 1 / Luk 1
Lukáša 2 / Luk 2
Lukáša 3 / Luk 3
Lukáša 4 / Luk 4
Lukáša 5 / Luk 5
Lukáša 6 / Luk 6
Lukáša 7 / Luk 7
Lukáša 8 / Luk 8
Lukáša 9 / Luk 9
Lukáša 10 / Luk 10
Lukáša 11 / Luk 11
Lukáša 12 / Luk 12
Lukáša 13 / Luk 13
Lukáša 14 / Luk 14
Lukáša 15 / Luk 15
Lukáša 16 / Luk 16
Lukáša 17 / Luk 17
Lukáša 18 / Luk 18
Lukáša 19 / Luk 19
Lukáša 20 / Luk 20
Lukáša 21 / Luk 21
Lukáša 22 / Luk 22
Lukáša 23 / Luk 23
Lukáša 24 / Luk 24