A A A A A
Slovenská Biblia 1993

Filipanom 21
Pre bratskú lásku, pre Ducha, ktorý nás spája, pre súcit a zľutovanie, vás prosím:
2
buďte svorní, majte sa radi, zápaste o jednotu a jednomyseľnosť, ako nás k tomu nabáda Kristus. Ničím iným mi neurobíte väčšiu radosť.
3
Nebuďte láskaví a jednomyseľní iba z vypočítavosti, nechcite žať vďačnosť a uznanie, ale dožičte ho aj iným.
4
Nemyslite iba na seba a na vlastné blaho, radšej rozmýšľajte, ako prospieť iným.
5
Osvojte si zmýšľanie Ježiša Krista,
6
ktorý -- hoci sám bol Boh -- nedomáhal sa božských nárokov,
7
zriekol sa slávy a moci a ochotne prijal úlohu najobyčajnejšieho človeka.
8
Ba strpel aj také poníženie, že ho popravili na kríži ako najväčšieho zločinca.
9
Ale práve preto ho Boh povýšil
10
a jeho menu dal takú slávu, že sa pri jeho mene raz sklonia všetky sily na nebi, všetci ľudia na zemi i pod zemou a
11
v úcte a na slávu Boha Otca každý vyzná, že Ježiš Kristus je Pán.
12
Moji drahí, kým som bol u vás, vždy ste poslúchali moje slová. Tým skôr teraz, keď nemôžem byť s vami, s bázňou a chvením usilujte sa o záchranu svojich duší.
13
Boh, ktorý pôsobí vo vás, povzbudí k tomu vašu vôľu a dá vám silu premeniť ju v činy.
14
Všetko, čo robíte, robte bez reptania a pochybovania.
15
Ste predsa Božie deti a váš bezúhonný a príkladný život má žiariť ako hviezdy v hustej tme vašim blúdiacim a strateným spoluobčanom a má ich privádzať k pravému životu.
16
Až sa Kristus zjaví, budem šťastný, že som nebežal nadarmo a nenamáhal sa zbytočne!
17
A keby som aj mal svoje poslanie spečatiť vlastnou krvou, radujem sa z toho
18
a aj vy sa radujte so mnou.
19
Dúfam, ak bude Pán chcieť, že budem môcť čoskoro poslať k vám Timoteja, aby som sa aj ja potešil a dozvedel sa o vás, ako sa máte.
20
Inak tu nemám nikoho, kto by sa tak úprimne o vás zaujímal.
21
Všetci ostatní myslia skôr na svoje záujmy ako na záujmy Kristove.
22
Ale Timoteja ste už poznali, keď mi v službe evanjelia pomáhal ako vlastný brat.
23
Hneď, ako sa rozhodne, čo bude so mnou, pošlem ho k vám.
24
Ale spolieham sa na Pána, že čoskoro prídem k vám aj ja osobne.
25
Zatiaľ však pokladám za potrebné poslať Epafrodita. Jeho služby boli pre mňa veľmi užitočné, stál mi po boku ako brat v práci aj v boji.
26
Ale teraz sa mu veľmi zacnelo po všetkých vás, najmä keď sa dopočul, že ste sa dozvedeli o tom, že bol chorý.
27
A naozaj, ochorel takmer na smrť, ale Boh sa nad ním zľutoval. Ale aj mňa tým ušetril od veľkého zármutku.
28
Preto som ho poslal čo najskôr k vám, aby vás osobne upokojil, a aj mňa tým zbavil veľkej starosti.
29
Uvítajte ho teda čo najsrdečnejšie, ako sa na kresťanov patrí.
30
Vážte si ho, veď pre Kristovo dielo vzal na seba veľké riziko a v úsilí nahradiť mi vás všetkých by sa bol vysilil takmer na smrť.Filipanom 2:1

Filipanom 2:2

Filipanom 2:3

Filipanom 2:4

Filipanom 2:5

Filipanom 2:6

Filipanom 2:7

Filipanom 2:8

Filipanom 2:9

Filipanom 2:10

Filipanom 2:11

Filipanom 2:12

Filipanom 2:13

Filipanom 2:14

Filipanom 2:15

Filipanom 2:16

Filipanom 2:17

Filipanom 2:18

Filipanom 2:19

Filipanom 2:20

Filipanom 2:21

Filipanom 2:22

Filipanom 2:23

Filipanom 2:24

Filipanom 2:25

Filipanom 2:26

Filipanom 2:27

Filipanom 2:28

Filipanom 2:29

Filipanom 2:30Filipanom 1 / Fil 1

Filipanom 2 / Fil 2

Filipanom 3 / Fil 3

Filipanom 4 / Fil 4