A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia 1993

Matúša 11
Ježišov rodokmeň siaha od Abraháma k Dávidovi. Toto sú Ježišovi predkovia:
2
Abrahám, Izák, Jakob (otec Júdu a jeho bratov),
3
Júda, Fares a Zára (ich matkou bola Tamara), Hezron,
4
Aram, Aminadab, Náson,
5
Salmon, Boaz (syn Rachab), Obed (syn Rút), Jesse,
6
Kráľ Dávid, Šalamún (jeho matka bola ženou Uriáša),
7
Roboám, Abia, Azaf,
8
Jozafat, Jorám, Oziáš,
9
Joatam, Achaz, Ezechiáš,
10
Manases, Amos, Joziáš,
11
Jechoniáš a jeho bratia (v čase odvlečenia do Babylona),
12
Salatiel,
13
Zorobábel (po babylonskom zajatí), Abind, Eliakim,
14
Azor, Sádok, Achim,
15
Elind, Eleazar, Máttam, Jakob.
16
Jakob bol otcom Jozefa, ktorý bol mužom Márie, matky Ježiša Krista, Božieho Syna.
17
Od praotca Abraháma po Dávida je to teda štrnásť generácií. Ďalších štrnásť generácií sa vystriedalo od Dávida po babylonské zajatie a od zajatia v Babylone až po Krista zasa štrnásť. Rodokmeň uzaviera Jozef, manžel Márie, ktorej sa narodil Ježiš -- Boží Syn.
18
S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. No ešte prv, ako sa vzali, vysvitlo, že čaká dieťa.
19
Jozef bol muž prísnych zásad, preto sa rozhodol, že sa s ňou rozíde, ale chcel to urobiť v tajnosti, aby ju nevystavil verejnej potupe.
20
Keď o tom uvažoval, vo sne sa mu zjavil Boží posol a povedal mu: Jozef, Dávidov syn, neboj sa vziať si Máriu, lebo dieťa, ktoré čaká, splodil Svätý Duch.
21
Porodí syna a dáš mu meno Ježiš. Lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechu.
22
Takto sa splní predpoveď proroka Izaiáša:
23
Počujte, panna bude tehotná a porodí syna. Nazvete ho Emanuel, čo znamená Boh je s nami. "
24
Keď sa Jozef prebudil, urobil tak, ako mu anjel prikázal, a oženil sa s Máriou.
25
Ale nežil s ňou ako manžel, kým sa jej nenarodil syn, ktorému dali meno Ježiš.Matúša 1:1
Matúša 1:2
Matúša 1:3
Matúša 1:4
Matúša 1:5
Matúša 1:6
Matúša 1:7
Matúša 1:8
Matúša 1:9
Matúša 1:10
Matúša 1:11
Matúša 1:12
Matúša 1:13
Matúša 1:14
Matúša 1:15
Matúša 1:16
Matúša 1:17
Matúša 1:18
Matúša 1:19
Matúša 1:20
Matúša 1:21
Matúša 1:22
Matúša 1:23
Matúša 1:24
Matúša 1:25


Matúša 1 / Mat 1
Matúša 2 / Mat 2
Matúša 3 / Mat 3
Matúša 4 / Mat 4
Matúša 5 / Mat 5
Matúša 6 / Mat 6
Matúša 7 / Mat 7
Matúša 8 / Mat 8
Matúša 9 / Mat 9
Matúša 10 / Mat 10
Matúša 11 / Mat 11
Matúša 12 / Mat 12
Matúša 13 / Mat 13
Matúša 14 / Mat 14
Matúša 15 / Mat 15
Matúša 16 / Mat 16
Matúša 17 / Mat 17
Matúša 18 / Mat 18
Matúša 19 / Mat 19
Matúša 20 / Mat 20
Matúša 21 / Mat 21
Matúša 22 / Mat 22
Matúša 23 / Mat 23
Matúša 24 / Mat 24
Matúša 25 / Mat 25
Matúša 26 / Mat 26
Matúša 27 / Mat 27
Matúša 28 / Mat 28