A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Samuelova 9

1
Bol istý muž z kmeňa Benjamín menom Kiš, syn Abiela, syna Cerora, syna Bekorata, syna Afiacha; Benjamínovec, človek zámožný.
2
Ten mal syna menom Šaul, statného a krásneho mládenca, a nebolo krajšieho od neho medzi Izraelcami, bol o hlavu vyšší ako všetok ľud.
3
Raz sa stratili oslice Šaulovho otca Kiša. Kiš povedal svojmu synovi Šaulovi: "Nože si vezmi jedného zo sluhov a choď hľadať oslice!"
4
Prešli Efraimskú vrchovinu, prešli územie Šališa, ale ich nenašli. Potom prešli aj územie Šaalim, ale nebolo ich. Aj územie Benjamína prešli, ale ich nenašli.
5
Keď však došli na územie Cufu, Šaul povedal sluhovi, ktorý šiel s ním: "Poď, vráťme sa, ináč sa otec prestane trápiť pre oslice a začne mať starosť o nás."
6
Ale on mu odpovedal: "Pozri, v tomto meste býva Boží muž. Je to človek vážený, ktorému sa určite splní všetko, čo povie. Nože, poďme tam! Azda nám ukáže cestu, ktorou máme ísť."
7
Šaul povedal svojmu sluhovi: "Pozri, ak by sme išli, čo dáme tomu mužovi? Chlieb sa nám už minul z káps a nemáme dar, ktorý by sme mohli dať Božiemu mužovi. Čo máme so sebou?"
8
Sluha sa znovu ozval a odpovedal Šaulovi: "Pozri, mám pri sebe štvrť strieborného šekla, dám ho Božiemu mužovi, aby nám ukázal cestu."
9
Za starodávna v Izraeli, ak sa niekto šiel dopytovať Boha, takto hovorili: "Poďme k vidcovi." Lebo koho dnes volajú prorokom, toho za starodávna volali vidcom.
10
Šaul povedal svojmu sluhovi: "Dobre hovoríš. Poďme teda!" A išli do mesta, v ktorom bol Boží muž.
11
Keď vystupovali hore svahom do mesta, stretli dievčatá, ktoré šli naberať vodu, a opýtali sa ich: "Je tu videc?"
12
Ony im odpovedali: "Je tu. Je pred tebou. Ponáhľaj sa: dnes prišiel do mesta, lebo dnes je obeta za ľud na výšine.
13
Keď vstúpite do mesta, nájdete ho prv, než vystúpi na výšinu jesť; ľud nezačne jesť, kým on nepríde, lebo on má požehnať obetu, len potom začnú jesť pozvaní. Choďte teda hore, lebo práve teraz ho nájdete."
14
Vystúpili teda do mesta. Keď vchádzali do brány, Samuel šiel práve oproti nim a uberal sa na výšinu.
15
Deň pred Šaulovým príchodom Jahve vyjavil Samuelovi svoje úmysly týmito slovami:
16
"Zajtra o tomto čase pošlem k tebe muža z krajiny Benjamín; toho pomaž za kráľa nad mojím izraelským ľudom a on vyslobodí môj ľud z ruky Filištíncov, lebo som videl útrapy svojho ľudu a jeho volanie o pomoc preniklo ku mne."
17
A keď Samuel uzrel Šaula, Jahve mu oznámil: "Pozri, to je ten človek, o ktorom som ti hovoril. On bude súdiť môj ľud."
18
Šaul sa priblížil k Samuelovej bráne a povedal: "Povedz mi, prosím ťa, kde je tu vidcov dom."
19
Samuel odpovedal Šaulovi: "Ja som videc. Vystúp preto so mnou na výšinu, dnes budete jesť so mnou. Zajtra ráno ťa prepustím a oznámim ti všetko, čo máš na srdci.
20
Pre oslice, ktoré sa ti stratili pred troma dňami, sa netráp, lebo sa našli. Veď komu pripadne všetko drahocenné v Izraeli? Či nie tebe a celému domu tvojho otca?"
21
Šaul odpovedal takto: "Či ja nie som Benjamínovec z najmenšieho izraelského kmeňa? A moja rodina je najmenšia z rodín kmeňa Benjamín. Prečo mi také niečo vravíš?"
22
Samuel pojal Šaula a jeho sluhu, uviedol ich do siene a dal im miesto v čele pozvaných, ktorých bolo okolo tridsať mužov.
23
Samuel povedal kuchárovi: "Daj sem tú porciu, ktorú som ti dal a o ktorej som ti povedal, aby si ju odložil."
24
Kuchár vzal stehno i s bokom a položil to pred Šaula. Samuel povedal: "Toto je porcia, určená pre teba. Jedz, bolo to rezervované pre teba na túto slávnosť, keď som zvolal ľud." A tak Šaul jedol v ten deň so Samuelom.
25
Zišli z výšiny do mesta. Pre Šaula pripravili posteľ na streche a on si tam ľahol.
26
Keď vychádzala ranná zora, Samuel zavolal Šaulovi na strechu: "Vstaň, odprevadím ťa." Šaul vstal a obaja, on i Samuel, vyšli von.
27
Keď prichádzali na koniec mesta, povedal Samuel Šaulovi: "Povedz mládencovi, aby šiel napred. Ty však zastaň na chvíľu, aby som ti oznámil Božie slovo."
1 Samuelova 9:1
1 Samuelova 9:2
1 Samuelova 9:3
1 Samuelova 9:4
1 Samuelova 9:5
1 Samuelova 9:6
1 Samuelova 9:7
1 Samuelova 9:8
1 Samuelova 9:9
1 Samuelova 9:10
1 Samuelova 9:11
1 Samuelova 9:12
1 Samuelova 9:13
1 Samuelova 9:14
1 Samuelova 9:15
1 Samuelova 9:16
1 Samuelova 9:17
1 Samuelova 9:18
1 Samuelova 9:19
1 Samuelova 9:20
1 Samuelova 9:21
1 Samuelova 9:22
1 Samuelova 9:23
1 Samuelova 9:24
1 Samuelova 9:25
1 Samuelova 9:26
1 Samuelova 9:27
1 Samuelova 1 / 1Sam 1
1 Samuelova 2 / 1Sam 2
1 Samuelova 3 / 1Sam 3
1 Samuelova 4 / 1Sam 4
1 Samuelova 5 / 1Sam 5
1 Samuelova 6 / 1Sam 6
1 Samuelova 7 / 1Sam 7
1 Samuelova 8 / 1Sam 8
1 Samuelova 9 / 1Sam 9
1 Samuelova 10 / 1Sam 10
1 Samuelova 11 / 1Sam 11
1 Samuelova 12 / 1Sam 12
1 Samuelova 13 / 1Sam 13
1 Samuelova 14 / 1Sam 14
1 Samuelova 15 / 1Sam 15
1 Samuelova 16 / 1Sam 16
1 Samuelova 17 / 1Sam 17
1 Samuelova 18 / 1Sam 18
1 Samuelova 19 / 1Sam 19
1 Samuelova 20 / 1Sam 20
1 Samuelova 21 / 1Sam 21
1 Samuelova 22 / 1Sam 22
1 Samuelova 23 / 1Sam 23
1 Samuelova 24 / 1Sam 24
1 Samuelova 25 / 1Sam 25
1 Samuelova 26 / 1Sam 26
1 Samuelova 27 / 1Sam 27
1 Samuelova 28 / 1Sam 28
1 Samuelova 29 / 1Sam 29
1 Samuelova 30 / 1Sam 30
1 Samuelova 31 / 1Sam 31