A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Samuelova 81
Keď Samuel zostarol, ustanovil svojich synove za sudcov v Izraeli.
2
Jeho prvorodený syn sa volal Joel a druhý Abija. Boli sudcami v Beer-Šebe.
3
Ale jeho synovia nenasledovali jeho príklad, išli za ziskom, prijímali úplatky a prekrúcali právo.
4
Vtedy sa zhromaždili všetci starší Izraela a prišli k Samuelovi do Ramy.
5
Povedali mu: "Ty si zostarol a tvoji synovia nenasledujú tvoj príklad. Nože, ustanov nám kráľa, aby nás súdil ako všetky národy."
6
Samuelovi sa nepáčilo, že povedali: "Daj nám kráľa, aby nás súdil." A Samuel sa modlil k Jahvemu.
7
Vtedy Jahve povedal Samuelovi: "Urob všetko, čo ti hovorí ľud, lebo nezavrhli teba, ale zavrhli mňa, aby som nebol kráľom nad nimi.
8
Aj tebe robia všetko, čo robili mne odo dňa, keď som ich vyviedol z Egypta až doteraz — opustili ma a slúžili cudzím bohom.
9
Dobre teda, vyhovej ich žiadosti, ale najprv ich slávnostne napomeň a pouč ich o práve kráľa, ktorý bude panovať nad nimi."
10
Samuel predniesol všetky Jahveho slová ľudu, ktorý od neho žiadal kráľa.
11
Povedal: "Toto je právo kráľa, ktorý bude panovať nad vami: bude brať vašich synov a pridelí ich ku svojim vozom a medzi svojich jazdcov a pobežia pred jeho vozom.
12
Urobí si ich veliteľmi nad tisícami a veliteľmi nad päťdesiatimi mužmi; dá im orať svoju orbu, žať svoju žatvu, vyrábať svoje bojové zbrane a výstroj pre svoje vozy.
13
Vaše dcéry vezme za voňavkárky, kuchárky a pekárky.
14
Vezme vaše najlepšie polia, vaše vinice a olivové sady a dá ich svojim dôstojníkom.
15
Z vašich siatin a z vašich viníc bude brať desiatky a dá ich svojim dvoranom a svojim úradníkom.
16
Zoberie najlepších z vašich otrokov a z vašich otrokýň, z vašich volov a z vašich oslov a použije ich pri svojich prácach.
17
Bude vyberať desiatky z vašich stád a vy sami sa stanete jeho otrokmi.
18
Potom jedného dňa budete kričať o pomoc kvôli kráľovi, ktorého ste si sami vybrali, ale Jahve vám neodpovie v ten deň."
19
Ľud odoprel počúvať Samuela a povedal: "Nie. Nech kráľ panuje nad nami!
20
Aj my budeme ako všetky národy: náš kráľ nás bude súdiť, bude nám tiahnuť v čele a bojovať naše boje."
21
Samuel vypočul všetky slová ľudu a predniesol ich Jahvemu.
22
Ale Jahve povedal Samuelovi: "Vyhovej ich žiadosti a nastoľ im kráľa!" Vtedy Samuel povedal izraelským mužom: "Vráťte sa každý do svojho mesta!"