A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Samuelova 6

1
Jahveho archa bola v kraji Filištíncov sedem mesiacov.
2
Potom Filištínci zvolali kňazov a veštcov a pýtali sa: "Čo máme robiť s Jahveho archou? Poraďte nám, ako ju poslať na jej miesto."
3
Oni odpovedali: "Ak pošlete archu Boha Izraela späť, neposielajte ju naprázdno, ale zaplaťte zmierny dar. Potom sa uzdravíte a dozviete sa, prečo sa jeho ruka od vás neodvrátila."
4
A pýtali sa: "Aký zmierny dar mu máme dať?" Oni odpovedali: "Podľa počtu filištínskych kniežat dajte päť zlatých vredov a päť zlatých myší, lebo tá istá rana postihla vás i vaše kniežatá.
5
Urobte podoby svojich vredov a podoby myší, ktoré hubia krajinu, a vzdajte česť Bohu Izraela! Azda odľahčí tlak svojej ruky z vás, z vašich bohov a z vašej krajiny.
6
Prečo by ste si mali zatvrdzovať srdcia, ako si ich zatvrdzovali Egypťania a faraón? Spomeňte si, ako sa tento Boh s nimi zahrával a museli ich prepustiť a oni napokon odišli.
7
A tak teraz choďte, zhotovte nový voz a vezmite dve otelené kravy, ktoré ešte nenosili jarmo na sebe, kravy zapriahnite do voza a ich teľce odveďte od nich do maštale.
8
Potom vezmite Jahveho archu, naložte ju na voz, zlaté predmety, ktoré platíte ako zmierny dar, položte do skrinky po jej boku a nechajte, nech ide, kam chce.
9
A pozorujte: ak pôjde cestou k svojim hraniciam, smerom na Bet-Šemeš, tak on dopustil na nás toto veľké nešťastie, ale ak nie, budeme vedieť, že sa nás nedotkla jeho ruka, ale že sa to stalo náhodou."
10
Tí chlapi tak urobili: vzali dve otelené kravy, zapriahli ich do voza, ich teľce však zdržali v maštali.
11
Jahveho archu položili na voz, tiež skrinku so zlatými myšami a s podobou svojich vredov.
12
Kravy šli rovno smerom na Bet-Šemeš. Šli priamym smerom a stále bučali a neodbočili ani napravo, ani naľavo. Filištínske kniežatá išli za nimi až po chotár Bet-Šemeša.
13
Betšemešania práve žali pšenicu v doline. Keď pozdvihli zrak, uvideli archu, s radosťou jej utekali oproti.
14
Keď voz došiel na pole Jozueho Betšemešského, ostal stáť. Tam bola veľká skala. Porúbali drevo voza a kravy obetovali Jahvemu ako celopal.
15
Leviti predtým zložili Jahveho archu a skrinku, ktorá bola pri nej a v ktorej boli zlaté predmety, a všetko položili na tú veľkú skalu. Obyvatelia Bet-Šemeša v ten deň prinášali celopaly a obety Jahvemu.
16
Päť filištínskych kniežat to videlo a vrátilo sa do Ekronu ešte v ten deň.
17
Toto sú zlaté vredy, ktoré Filištínci zaplatili Jahvemu ako zmierny dar: za Ašdod jeden, za Gazu jeden, za Aškalon jeden, za Gat jeden a za Ekron jeden.
18
A zlatých myší toľko, koľko bolo filištínskych miest patriacich piatim kniežatám, od opevneného mesta až po dediny bez múrov. A svedkom je veľká skala, na ktorú položili Jahveho archu a ktorá je tam až podnes na roli Jozueho Betšemešského.
19
Ale synovia Jechoniáša z obyvateľov Bet-Šemeša sa netešili, keď pozorovali Jahveho archu, a Jahve z nich pobil sedemdesiat chlapova. Ľud smútil, lebo Jahve ho tak ťažko ranil.
20
Vtedy obyvatelia Bet-Šemeša povedali: "Kto môže obstáť pred Jahvem, svätým Bohom? Ku komu má odísť od nás?"
21
Poslali poslov k obyvateľom Kirjat-Jearimu s odkazom: "Filištínci vrátili Jahveho archu, príďte a odneste si ju k sebe!"
1 Samuelova 6:1
1 Samuelova 6:2
1 Samuelova 6:3
1 Samuelova 6:4
1 Samuelova 6:5
1 Samuelova 6:6
1 Samuelova 6:7
1 Samuelova 6:8
1 Samuelova 6:9
1 Samuelova 6:10
1 Samuelova 6:11
1 Samuelova 6:12
1 Samuelova 6:13
1 Samuelova 6:14
1 Samuelova 6:15
1 Samuelova 6:16
1 Samuelova 6:17
1 Samuelova 6:18
1 Samuelova 6:19
1 Samuelova 6:20
1 Samuelova 6:21
1 Samuelova 1 / 1Sam 1
1 Samuelova 2 / 1Sam 2
1 Samuelova 3 / 1Sam 3
1 Samuelova 4 / 1Sam 4
1 Samuelova 5 / 1Sam 5
1 Samuelova 6 / 1Sam 6
1 Samuelova 7 / 1Sam 7
1 Samuelova 8 / 1Sam 8
1 Samuelova 9 / 1Sam 9
1 Samuelova 10 / 1Sam 10
1 Samuelova 11 / 1Sam 11
1 Samuelova 12 / 1Sam 12
1 Samuelova 13 / 1Sam 13
1 Samuelova 14 / 1Sam 14
1 Samuelova 15 / 1Sam 15
1 Samuelova 16 / 1Sam 16
1 Samuelova 17 / 1Sam 17
1 Samuelova 18 / 1Sam 18
1 Samuelova 19 / 1Sam 19
1 Samuelova 20 / 1Sam 20
1 Samuelova 21 / 1Sam 21
1 Samuelova 22 / 1Sam 22
1 Samuelova 23 / 1Sam 23
1 Samuelova 24 / 1Sam 24
1 Samuelova 25 / 1Sam 25
1 Samuelova 26 / 1Sam 26
1 Samuelova 27 / 1Sam 27
1 Samuelova 28 / 1Sam 28
1 Samuelova 29 / 1Sam 29
1 Samuelova 30 / 1Sam 30
1 Samuelova 31 / 1Sam 31