A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Samuelova 5

1
Keď Filištínci zajali Božiu archu, preniesli ju z Eben-Ezeru do Ašdodu.
2
Tam Filištínci vzali Božiu archu a vniesli ju do Dagonovho chrámu a postavili ju vedľa Dagona.
3
Keď Ašdoďania na druhý deň ráno vstali a prišli do Dagonovho chrámu, videli, že Dagon ležal tvárou k zemi pred Jahveho archou. Zdvihli Dagona a postavili ho na jeho miesto.
4
Keď ráno nasledujúceho dňa vstali, videli, že Dagon zasa leží tvárou k zemi pred Jahveho archou a Dagonova hlava i jeho obidve ruky ležia odlomené na prahu. Z Dagona zostal len trupe.
5
Preto Dagonovi kňazi a tí, čo vstupujú do Dagonovho chrámu v Ašdode, nešliapu na Dagonov prah až po dnešný deň.
6
Jahveho ruka ťažko doliehala na Ašdoďanov, nivočil ich a postihol nádormi, a to tak Ašdod, ako jeho okolie.
7
Keď obyvatelia Ašdodu videli, čo sa deje, hovorili: "Nech archa Boha Izraela nezostane u nás, lebo jeho ruka tvrdo dolieha na nás a na nášho boha Dagona."
8
Zavolali teda k sebe všetky filištínske kniežatá a povedali im: "Čo máme robiť s archou Boha Izraela?" Odpovedali: "Archu Boha Izraela treba preniesť do Gatu." A tak preniesli archu Boha Izraela.
9
Keď ju preniesli, Božia ruka doľahla na mesto a spôsobila veľmi veľké zdesenie: Boh ranil obyvateľov mesta od najmenšieho po najväčšieho tak, že sa im povyhadzovali vredy.
10
Nato poslali Božiu archu do Ekronu. Keď Božia archa prišla do Ekronu, Ekrončania skríkli: "Doniesli k nám archu Boha Izraela, aby zabili nás i náš ľud!"
11
Zvolali všetky filištínske kniežatá a povedali: "Pošlite späť archu Boha Izraela, nech sa navráti na svoje miesto, aby nepobila nás i náš ľud!" V celom meste nastalo smrteľné zdesenie, lebo Božia ruka naň ťažko doľahla.
12
Ľudia, ktorí nepomreli, boli ranení nádormi a bedákanie mesta vystupovalo k nebu.
1 Samuelova 5:1
1 Samuelova 5:2
1 Samuelova 5:3
1 Samuelova 5:4
1 Samuelova 5:5
1 Samuelova 5:6
1 Samuelova 5:7
1 Samuelova 5:8
1 Samuelova 5:9
1 Samuelova 5:10
1 Samuelova 5:11
1 Samuelova 5:12
1 Samuelova 1 / 1Sam 1
1 Samuelova 2 / 1Sam 2
1 Samuelova 3 / 1Sam 3
1 Samuelova 4 / 1Sam 4
1 Samuelova 5 / 1Sam 5
1 Samuelova 6 / 1Sam 6
1 Samuelova 7 / 1Sam 7
1 Samuelova 8 / 1Sam 8
1 Samuelova 9 / 1Sam 9
1 Samuelova 10 / 1Sam 10
1 Samuelova 11 / 1Sam 11
1 Samuelova 12 / 1Sam 12
1 Samuelova 13 / 1Sam 13
1 Samuelova 14 / 1Sam 14
1 Samuelova 15 / 1Sam 15
1 Samuelova 16 / 1Sam 16
1 Samuelova 17 / 1Sam 17
1 Samuelova 18 / 1Sam 18
1 Samuelova 19 / 1Sam 19
1 Samuelova 20 / 1Sam 20
1 Samuelova 21 / 1Sam 21
1 Samuelova 22 / 1Sam 22
1 Samuelova 23 / 1Sam 23
1 Samuelova 24 / 1Sam 24
1 Samuelova 25 / 1Sam 25
1 Samuelova 26 / 1Sam 26
1 Samuelova 27 / 1Sam 27
1 Samuelova 28 / 1Sam 28
1 Samuelova 29 / 1Sam 29
1 Samuelova 30 / 1Sam 30
1 Samuelova 31 / 1Sam 31