A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Samuelova 51
Keď Filištínci zajali Božiu archu, preniesli ju z Eben-Ezeru do Ašdodu.
2
Tam Filištínci vzali Božiu archu a vniesli ju do Dagonovho chrámu a postavili ju vedľa Dagona.
3
Keď Ašdoďania na druhý deň ráno vstali a prišli do Dagonovho chrámu, videli, že Dagon ležal tvárou k zemi pred Jahveho archou. Zdvihli Dagona a postavili ho na jeho miesto.
4
Keď ráno nasledujúceho dňa vstali, videli, že Dagon zasa leží tvárou k zemi pred Jahveho archou a Dagonova hlava i jeho obidve ruky ležia odlomené na prahu. Z Dagona zostal len trupe.
5
Preto Dagonovi kňazi a tí, čo vstupujú do Dagonovho chrámu v Ašdode, nešliapu na Dagonov prah až po dnešný deň.
6
Jahveho ruka ťažko doliehala na Ašdoďanov, nivočil ich a postihol nádormi, a to tak Ašdod, ako jeho okolie.
7
Keď obyvatelia Ašdodu videli, čo sa deje, hovorili: "Nech archa Boha Izraela nezostane u nás, lebo jeho ruka tvrdo dolieha na nás a na nášho boha Dagona."
8
Zavolali teda k sebe všetky filištínske kniežatá a povedali im: "Čo máme robiť s archou Boha Izraela?" Odpovedali: "Archu Boha Izraela treba preniesť do Gatu." A tak preniesli archu Boha Izraela.
9
Keď ju preniesli, Božia ruka doľahla na mesto a spôsobila veľmi veľké zdesenie: Boh ranil obyvateľov mesta od najmenšieho po najväčšieho tak, že sa im povyhadzovali vredy.
10
Nato poslali Božiu archu do Ekronu. Keď Božia archa prišla do Ekronu, Ekrončania skríkli: "Doniesli k nám archu Boha Izraela, aby zabili nás i náš ľud!"
11
Zvolali všetky filištínske kniežatá a povedali: "Pošlite späť archu Boha Izraela, nech sa navráti na svoje miesto, aby nepobila nás i náš ľud!" V celom meste nastalo smrteľné zdesenie, lebo Božia ruka naň ťažko doľahla.
12
Ľudia, ktorí nepomreli, boli ranení nádormi a bedákanie mesta vystupovalo k nebu.