A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Samuelova 41
Samuelovo slovo bolo pre celý Izrael ako Jahveho slovo. Eli bol veľmi starý a jeho synovia naďalej urážali Jahveho. Porážka Izraelcov a zajatie archy V tom čase sa stalo, že Filištínci sa zhromaždili do boja proti Izraelu a Izraelci vytiahli do boja proti nim. Utáborili sa pri Eben-Ezere, zatiaľ čo Filištínci boli utáborení v Afeku.
2
Filištínci sa zoradili do šíkov proti Izraelcom, nastala tuhá bitka, Filištínci porazili Izrael a pobili na otvorenom poli okolo štyritisíc mužov.
3
Vojsko sa stiahlo do tábora a starší Izraela povedali: "Prečo Jahve dnes dopustil, aby nás Filištínci porazili? Poďme do Šíla po Jahveho archu, nech príde medzi nás a zachráni nás z rúk našich nepriateľov."
4
Ľud poslal do Šíla a vzali odtiaľ archu Jahveho Cebaot, ktorý sídli nad cherubmi; s archou Božej zmluvy boli dvaja Eliho synovia, Chofni a Pinchas.
5
Keď archa Jahveho zmluvy došla do tábora, celý Izrael zajasal takým vojnovým pokrikom, až zem zadunela.
6
Aj Filištínci počuli zvuk pokriku, preto sa pýtali: "Čo znamená tento veľký krik v tábore Hebrejov?" I dozvedeli sa, že to Jahveho archa prišla do tábora.
7
Vtedy sa Filištínci zľakli, lebo si povedali: "Boh prišiel do tábora." A vraveli: "Beda nám! Veď predtým sa niečo také nikdy nestalo.
8
Beda nám! Kto nás vyslobodí z ruky tohto mocného Boha? To on bil Egypt najrozličnejšími ranami na púšti.
9
Majte odvahu, vzmužte sa, Filištínci, aby ste nemuseli slúžiť Hebrejom, ako oni slúžili vám! Nuž, buďte mužmi a bojujte!"
10
A Filištínci bojovali, Izrael bol porazený a každý utiekol do svojho stanu; bola to veľmi veľká porážka a z Izraela padlo tridsaťtisíc pešiakov.
11
Božia archa bola zajatá a dvaja Eliho synovia, Chofni a Pinchas, zomreli.
12
Akýsi Benjamínovec utiekol z bojiska a ešte toho istého dňa došiel do Šíla. Mal roztrhnuté šaty a na hlave prach.
13
Keď dobehol, Eli sedel vo svojom kresle pri bráne a pozoroval cestu, lebo sa mu srdce triaslo o Božiu archu. Ten človek teda doniesol správu do mesta a celé mesto sa dalo do úpenlivého kriku.
14
Eli počul ten krik a pýtal sa: "Čo je to za hrozný hluk?" Ten človek sa poponáhľal oznámiť to Elimu.
15
Eli mal deväťdesiatosem rokov, strnulý pohľad a už nevidel.
16
Ten človek povedal Elimu: "Prichádzam z tábora, dnes som utiekol z bojiska." Nato sa Eli pýtal: "Čo sa stalo, syn môj?"
17
Posol odpovedal: "Izrael utiekol pred Filištíncami, vojsko utrpelo veľkú porážku, aj tvoji dvaja synovia zomreli a Božia archa bola zajatá."
18
Pri zmienke o Božej arche Eli padol zo svojho kresla horeznačky do brány, zlomil si väzy a zomrel, lebo to bol človek starý a ťažký. Bol sudcom v Izraeli štyridsať rokov.
19
Jeho nevesta, Pinchasova manželka, bola tehotná, blízko pôrodu. Keď počula zvesť, že zajali Božiu archu a že jej svokor a muž zomreli, schúlila sa a porodila, lebo prišli na ňu bolesti.
20
Keď už mala zomrieť, prihovárali sa jej ženy, ktoré stáli okolo nej: "Neboj sa, syna si porodila!" Ale ona neodpovedala, ani si to nevšimla.
21
Dieťa pomenovala Ikabod a povedala: "Odsťahovala sa sláva od Izraela," pretože Božia archa bola ukoristená a zomreli jej svokor a manžel.
22
Povedala: "Odsťahovala sa sláva od Izraela, lebo Božia archa padla za korisť."