A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Samuelova 4

1
Samuelovo slovo bolo pre celý Izrael ako Jahveho slovo. Eli bol veľmi starý a jeho synovia naďalej urážali Jahveho. Porážka Izraelcov a zajatie archy V tom čase sa stalo, že Filištínci sa zhromaždili do boja proti Izraelu a Izraelci vytiahli do boja proti nim. Utáborili sa pri Eben-Ezere, zatiaľ čo Filištínci boli utáborení v Afeku.
2
Filištínci sa zoradili do šíkov proti Izraelcom, nastala tuhá bitka, Filištínci porazili Izrael a pobili na otvorenom poli okolo štyritisíc mužov.
3
Vojsko sa stiahlo do tábora a starší Izraela povedali: "Prečo Jahve dnes dopustil, aby nás Filištínci porazili? Poďme do Šíla po Jahveho archu, nech príde medzi nás a zachráni nás z rúk našich nepriateľov."
4
Ľud poslal do Šíla a vzali odtiaľ archu Jahveho Cebaot, ktorý sídli nad cherubmi; s archou Božej zmluvy boli dvaja Eliho synovia, Chofni a Pinchas.
5
Keď archa Jahveho zmluvy došla do tábora, celý Izrael zajasal takým vojnovým pokrikom, až zem zadunela.
6
Aj Filištínci počuli zvuk pokriku, preto sa pýtali: "Čo znamená tento veľký krik v tábore Hebrejov?" I dozvedeli sa, že to Jahveho archa prišla do tábora.
7
Vtedy sa Filištínci zľakli, lebo si povedali: "Boh prišiel do tábora." A vraveli: "Beda nám! Veď predtým sa niečo také nikdy nestalo.
8
Beda nám! Kto nás vyslobodí z ruky tohto mocného Boha? To on bil Egypt najrozličnejšími ranami na púšti.
9
Majte odvahu, vzmužte sa, Filištínci, aby ste nemuseli slúžiť Hebrejom, ako oni slúžili vám! Nuž, buďte mužmi a bojujte!"
10
A Filištínci bojovali, Izrael bol porazený a každý utiekol do svojho stanu; bola to veľmi veľká porážka a z Izraela padlo tridsaťtisíc pešiakov.
11
Božia archa bola zajatá a dvaja Eliho synovia, Chofni a Pinchas, zomreli.
12
Akýsi Benjamínovec utiekol z bojiska a ešte toho istého dňa došiel do Šíla. Mal roztrhnuté šaty a na hlave prach.
13
Keď dobehol, Eli sedel vo svojom kresle pri bráne a pozoroval cestu, lebo sa mu srdce triaslo o Božiu archu. Ten človek teda doniesol správu do mesta a celé mesto sa dalo do úpenlivého kriku.
14
Eli počul ten krik a pýtal sa: "Čo je to za hrozný hluk?" Ten človek sa poponáhľal oznámiť to Elimu.
15
Eli mal deväťdesiatosem rokov, strnulý pohľad a už nevidel.
16
Ten človek povedal Elimu: "Prichádzam z tábora, dnes som utiekol z bojiska." Nato sa Eli pýtal: "Čo sa stalo, syn môj?"
17
Posol odpovedal: "Izrael utiekol pred Filištíncami, vojsko utrpelo veľkú porážku, aj tvoji dvaja synovia zomreli a Božia archa bola zajatá."
18
Pri zmienke o Božej arche Eli padol zo svojho kresla horeznačky do brány, zlomil si väzy a zomrel, lebo to bol človek starý a ťažký. Bol sudcom v Izraeli štyridsať rokov.
19
Jeho nevesta, Pinchasova manželka, bola tehotná, blízko pôrodu. Keď počula zvesť, že zajali Božiu archu a že jej svokor a muž zomreli, schúlila sa a porodila, lebo prišli na ňu bolesti.
20
Keď už mala zomrieť, prihovárali sa jej ženy, ktoré stáli okolo nej: "Neboj sa, syna si porodila!" Ale ona neodpovedala, ani si to nevšimla.
21
Dieťa pomenovala Ikabod a povedala: "Odsťahovala sa sláva od Izraela," pretože Božia archa bola ukoristená a zomreli jej svokor a manžel.
22
Povedala: "Odsťahovala sa sláva od Izraela, lebo Božia archa padla za korisť."
1 Samuelova 4:1
1 Samuelova 4:2
1 Samuelova 4:3
1 Samuelova 4:4
1 Samuelova 4:5
1 Samuelova 4:6
1 Samuelova 4:7
1 Samuelova 4:8
1 Samuelova 4:9
1 Samuelova 4:10
1 Samuelova 4:11
1 Samuelova 4:12
1 Samuelova 4:13
1 Samuelova 4:14
1 Samuelova 4:15
1 Samuelova 4:16
1 Samuelova 4:17
1 Samuelova 4:18
1 Samuelova 4:19
1 Samuelova 4:20
1 Samuelova 4:21
1 Samuelova 4:22
1 Samuelova 1 / 1Sam 1
1 Samuelova 2 / 1Sam 2
1 Samuelova 3 / 1Sam 3
1 Samuelova 4 / 1Sam 4
1 Samuelova 5 / 1Sam 5
1 Samuelova 6 / 1Sam 6
1 Samuelova 7 / 1Sam 7
1 Samuelova 8 / 1Sam 8
1 Samuelova 9 / 1Sam 9
1 Samuelova 10 / 1Sam 10
1 Samuelova 11 / 1Sam 11
1 Samuelova 12 / 1Sam 12
1 Samuelova 13 / 1Sam 13
1 Samuelova 14 / 1Sam 14
1 Samuelova 15 / 1Sam 15
1 Samuelova 16 / 1Sam 16
1 Samuelova 17 / 1Sam 17
1 Samuelova 18 / 1Sam 18
1 Samuelova 19 / 1Sam 19
1 Samuelova 20 / 1Sam 20
1 Samuelova 21 / 1Sam 21
1 Samuelova 22 / 1Sam 22
1 Samuelova 23 / 1Sam 23
1 Samuelova 24 / 1Sam 24
1 Samuelova 25 / 1Sam 25
1 Samuelova 26 / 1Sam 26
1 Samuelova 27 / 1Sam 27
1 Samuelova 28 / 1Sam 28
1 Samuelova 29 / 1Sam 29
1 Samuelova 30 / 1Sam 30
1 Samuelova 31 / 1Sam 31