A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Samuelova 31

1
Filištínci bojovali proti Izraelu a Izraelci sa dali na útek pred Filištíncami a padali zabití na vrchu Gelboe.
2
Filištínci prenasledovali Šaula a jeho synov a zabili Jonatana, Abinadaba a Malkišuu, Šaulových synov.
3
Potom sa ťažký boj sústredil okolo Šaula. Zastihli ho lukostrelci, ktorí ho ťažko zranili.
4
Vtedy povedal Šaul svojmu zbrojnošovi: "Vytas svoj meč a prebodni ma, aby neprišli tí neobrezanci a neurobili si zo mňa posmech!" Ale jeho zbrojnoš nechcel, lebo bol naplnený hrôzou. Vtedy Šaul schytil svoj meč a hodil sa naň.
5
Keď zbrojnoš videl, že Šaul je mŕtvy, aj on naľahol na svoj meč a zomrel s ním.
6
Tak zomrel Šaul, jeho traja synovia a jeho zbrojnoš.
7
Keď Izraelci, ktorí boli na druhej strane doliny a na druhej strane Jordánu, videli, že sa Izraelci dali na útek a že Šaul a jeho synovia zomreli, opustili svoje mestá a utiekli. Filištínci prišli a usadili sa v nich.
8
Keď na druhý deň prišli Filištínci olupovať zabitých, našli Šaula i jeho troch synov padlých na vrchu Gelboe.
9
Odťali mu hlavu, olúpili ho o jeho zbrane a dali kolovať po filištínskom kraji, aby oznámili dobrú zvesť svojim modlám a svojmu ľudu.
10
Potom uložili jeho zbrane v chráme Aštarty a jeho mŕtvolu zavesili na hradby v Bet-Šane.
11
Keď sa obyvatelia Jabeša v Galaáde dozvedeli, čo urobili Filištínci Šaulovi,
12
všetci bojovníci sa dali na cestu a pochodovali celú noc, sňali z hradieb Bet-Šanu Šaulovo telo a telá jeho synov, odniesli ich do Jabeša a tam ich spálili.
13
Potom vzali ich kosti, pochovali ich v Jabeši pod tamariškou a postili sa sedem dní.
1 Samuelova 31:1
1 Samuelova 31:2
1 Samuelova 31:3
1 Samuelova 31:4
1 Samuelova 31:5
1 Samuelova 31:6
1 Samuelova 31:7
1 Samuelova 31:8
1 Samuelova 31:9
1 Samuelova 31:10
1 Samuelova 31:11
1 Samuelova 31:12
1 Samuelova 31:13
1 Samuelova 1 / 1Sam 1
1 Samuelova 2 / 1Sam 2
1 Samuelova 3 / 1Sam 3
1 Samuelova 4 / 1Sam 4
1 Samuelova 5 / 1Sam 5
1 Samuelova 6 / 1Sam 6
1 Samuelova 7 / 1Sam 7
1 Samuelova 8 / 1Sam 8
1 Samuelova 9 / 1Sam 9
1 Samuelova 10 / 1Sam 10
1 Samuelova 11 / 1Sam 11
1 Samuelova 12 / 1Sam 12
1 Samuelova 13 / 1Sam 13
1 Samuelova 14 / 1Sam 14
1 Samuelova 15 / 1Sam 15
1 Samuelova 16 / 1Sam 16
1 Samuelova 17 / 1Sam 17
1 Samuelova 18 / 1Sam 18
1 Samuelova 19 / 1Sam 19
1 Samuelova 20 / 1Sam 20
1 Samuelova 21 / 1Sam 21
1 Samuelova 22 / 1Sam 22
1 Samuelova 23 / 1Sam 23
1 Samuelova 24 / 1Sam 24
1 Samuelova 25 / 1Sam 25
1 Samuelova 26 / 1Sam 26
1 Samuelova 27 / 1Sam 27
1 Samuelova 28 / 1Sam 28
1 Samuelova 29 / 1Sam 29
1 Samuelova 30 / 1Sam 30
1 Samuelova 31 / 1Sam 31