A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Samuelova 29

1
Filištínci zhromaždili celé svoje vojsko do Afeku, Izrael však táboril pri prameni, ktorý je v Jizreeli.
2
Filištínske kniežatá defilovali po stovkách a po tisíckach a Dávid a jeho vojaci postupovali vzadu s Achišom.
3
Filištínske kniežatá sa pýtali: "Čo tu robia títo Hebreji?" Achiš odpovedal filištínskym kniežatám: "Veď je to Dávid, sluha izraelského kráľa Šaula! Už je u mňa rok, či dva a odkedy prešiel ku mne až do dnešného dňa, nenašiel som nič proti nemu."
4
Ale filištínske kniežatá sa na neho nahnevali a povedali mu: "Pošli nazad toho chlapa, nech sa vráti na miesto, ktoré si mu pridelil, ale nech nejde s nami do boja, aby sa v boji neobrátil proti nám. Veď čím by si lepšie mohol získať priazeň svojho pána ako hlavami našich mužov?
5
Či to nie je ten istý Dávid, o ktorom spievali pri tancoch: ‚Šaul pobil svoje tisíce, Dávid svoje desaťtisíce‘?"
6
Achiš teda zavolal Dávida a povedal mu: "Ako je pravda, že žije Jahve, ty si statočný a s tvojím vychádzaním a vchádzaním v mojom tábore som bol spokojný. Odo dňa, čo si ku mne prišiel, až po dnešný deň nenašiel som na tebe nič zlé. Ale ostatným kniežatám sa nepáčiš.
7
Preto sa teraz vráť a choď v pokoji, aby si nenahneval filištínske kniežatá."
8
Dávid povedal Achišovi: "Čo som urobil a čo si našiel na svojom sluhovi odo dňa, čo som vstúpil do tvojej služby, až po dnešný deň, že nemám ísť bojovať proti nepriateľom kráľa, svojho pána?"
9
Achiš odpovedal Dávidovi: "Viem to, lebo mne si milý ako Boží anjel, ale filištínske kniežatá povedali: ‚Nech nejde s nami do boja!‘
10
Preto ráno vstaň aj so sluhami tvojho pána, ktorí prišli s tebou, a choďte na miesto, ktoré som vám pridelil. Nechovaj vo svojom srdci nijakú zatrpknutosť, lebo ty si mi milý. Vstaňte, len čo sa ráno rozvidní, a odíďte."
11
Dávid včasráno vstal so svojimi mužmi, aby odišiel a vrátil sa do krajiny Filištíncov. Filištínci však tiahli do Jizreelu.
1 Samuelova 29:1
1 Samuelova 29:2
1 Samuelova 29:3
1 Samuelova 29:4
1 Samuelova 29:5
1 Samuelova 29:6
1 Samuelova 29:7
1 Samuelova 29:8
1 Samuelova 29:9
1 Samuelova 29:10
1 Samuelova 29:11
1 Samuelova 1 / 1Sam 1
1 Samuelova 2 / 1Sam 2
1 Samuelova 3 / 1Sam 3
1 Samuelova 4 / 1Sam 4
1 Samuelova 5 / 1Sam 5
1 Samuelova 6 / 1Sam 6
1 Samuelova 7 / 1Sam 7
1 Samuelova 8 / 1Sam 8
1 Samuelova 9 / 1Sam 9
1 Samuelova 10 / 1Sam 10
1 Samuelova 11 / 1Sam 11
1 Samuelova 12 / 1Sam 12
1 Samuelova 13 / 1Sam 13
1 Samuelova 14 / 1Sam 14
1 Samuelova 15 / 1Sam 15
1 Samuelova 16 / 1Sam 16
1 Samuelova 17 / 1Sam 17
1 Samuelova 18 / 1Sam 18
1 Samuelova 19 / 1Sam 19
1 Samuelova 20 / 1Sam 20
1 Samuelova 21 / 1Sam 21
1 Samuelova 22 / 1Sam 22
1 Samuelova 23 / 1Sam 23
1 Samuelova 24 / 1Sam 24
1 Samuelova 25 / 1Sam 25
1 Samuelova 26 / 1Sam 26
1 Samuelova 27 / 1Sam 27
1 Samuelova 28 / 1Sam 28
1 Samuelova 29 / 1Sam 29
1 Samuelova 30 / 1Sam 30
1 Samuelova 31 / 1Sam 31