English
A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Samuelova 28
1
V tie dni zhromaždili Filištínci svoje vojská do boja proti Izraelu. Achiš povedal Dávidovi: "Musíš vedieť, že ty a tvoji vojaci musíte ísť so mnou do vojny."
2
Dávid odpovedal Achišovi: "Zaiste, teraz poznáš, čo dokáže tvoj sluha." Achiš povedal Dávidovi: "Dobre. Ustanovujem ťa za svojho osobného strážcu na celý čas."
3
Samuel bol už mŕtvy a celý Izrael ho oplakával a pochovali ho v jeho meste Rame. Šaul už predtým vyhnal z krajiny vyvolávačov duchov a veštcov.
4
Filištínci sa zhromaždili a rozložili tábor v Šuneme, Šaul zhromaždil celý Izrael a utáboril sa v Gelboe.
5
Keď Šaul uvidel tábor Filištíncov, zľakol sa, až sa mu srdce rozochvelo.
6
Šaul sa dopytoval Jahveho, ale Jahve mu neodpovedal ani cez sny, ani cez lósy, ani cez prorokov.
7
Vtedy Šaul povedal svojim dvoranom: "Pohľadajte mi nejakú vešticu, pôjdem sa k nej poradiť." Jeho dvorania mu odpovedali: "Jedna veštica je v En-Dore."
8
Šaul sa prestrojil, obliekol si iné šaty, šiel s dvoma mužmi a ešte za noci došli k tej žene. Povedal jej: "Prosím ťa, vešti mi budúcnosť pomocou ducha zomrelého a vyvolaj mi toho, koho ti poviem!"
9
Ale žena mu odpovedala: "Ty zaiste vieš, čo urobil Šaul, ako vykynožil v krajine vyvolávačov duchov a veštcov. Prečo teda kladieš nástrahy môjmu životu, aby si ma zahubil?"
10
Vtedy sa jej Šaul zaprisahal na Jahveho: "Ako je pravda, že žije Jahve, nič zlé ťa nestihne pre túto vec."
11
Žena sa opýtala: "Koho ti mám vyvolať?" On odpovedal: "Vyvolaj mi Samuela!"
12
Keď žena uvidela Samuela, nahlas vykríkla a povedala Šaulovi: "Prečo si ma oklamal? Veď ty si Šaula!"
13
Kráľ jej povedal: "Neboj sa! Ale čo vidíš?" Žena odpovedala Šaulovi: "Vidím akési božstvo vystupovať zo zeme."
14
Šaul sa jej opýtal: "Akú má podobu?" Žena odpovedala: "Vystupuje starý muž, zahalený plášťom." Vtedy Šaul poznal, že to je Samuel, sklonil sa tvárou k zemi a prestrel sa pred ním.
15
Samuel povedal Šaulovi: "Prečo ma znepokojuješ a dávaš ma vyvolávať?" Šaul odpovedal: "Som vo veľkej tiesni, Filištínci bojujú proti mne, Boh odstúpil odo mňa a neodpovedá mi už ani cez prorokov, ani cez sny. Preto som zavolal teba, aby si mi oznámil, čo si mám počať."
16
Samuel povedal: "Prečo sa pýtaš mňa, keď sa Jahve odvrátil od teba a stal sa tvojím nepriateľom?
17
Jahve ti urobil, ako ti hovoril skrze mňa: Jahve ti vytrhol kráľovstvo z ruky a dal ho tvojmu blížnemu Dávidovi,
18
pretože si neposlúchol Jahveho hlas a neuspokojil si jeho planúci hnev proti Amalekovi, preto ti Jahve dnes toto urobil.
19
Navyše, Jahve vydá s tebou do rúk Filištíncov aj Izrael. Ty a tvoji synovia budete zajtra so mnou. Aj izraelský tábor vydá Jahve do rúk Filištíncov."
20
Šaul zrazu padol na zem v celej svojej dĺžke. Veľmi sa zľakol Samuelových slov. Okrem toho nemal silu, lebo celý deň a celú noc nič nejedol.
21
Vtedy tá žena pristúpila k Šaulovi a videla, že je veľmi vydesený. Povedala mu: "Vidíš, tvoja slúžka ťa poslúchla, život som si vystavila nebezpečenstvu, poslúchla som rozkaz, ktorý si mi dal.
22
Teraz zasa ty, prosím, vypočuj hlas svojej slúžky: dovoľ mi predložiť ti jedlo, jedz, aby si mal silu, keď sa vydáš na cestu!"
23
Ale Šaul odmietol a povedal: "Nebudem jesť." Ale jeho sprievodcovia a žena naň naliehali, dokiaľ neposlúchol. Vstal zo zeme a sadol si na lôžko.
24
Žena mala doma vykŕmené teľa, rýchlo ho zabila, vzala aj múku, zamiesila a napiekla z nej nekvasený chlieb.
25
Predložila to pred Šaula a jeho spoločníkov. A oni jedli. Potom vstali a ešte v tú noc odišli.