A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Samuelova 27

1
Dávid si povedal vo svojom srdci: "Jedného dňa predsa len zahyniem Šaulovou rukou. Najlepšie pre mňa bude zachrániť sa v krajine Filištíncov. Potom ma Šaul prestane hľadať po celom izraelskom území, a tak ujdem jeho ruke."
2
Dávid sa teda vydal na cestu a so svojimi šesťsto chlapmi prešiel ku gatskému kráľovi Achišovi, Maochovmu synovi.
3
Dávid sa usadil u Achiša v Gate, on i jeho vojaci, každý so svojou rodinou, Dávid so svojimi dvoma ženami: s Jizreelčankou Achinoam a s Abigajil, ženou Nabala z Karmelu.
4
Šaulovi oznámili, že Dávid utiekol do Gatu, a on ho prestal ďalej hľadať.
5
Dávid povedal Achišovi: "Ak som našiel milosť v tvojich očiach, nech mi dajú miesto v niektorom vidieckom meste, aby som tam mohol bývať. Prečo by mal tvoj sluha bývať s tebou v kráľovskom meste?"
6
Achiš mu dal v ten deň Ciklag. Preto Ciklag patrí judským kráľom až podnes.
7
Dávid býval v krajine Filištíncov rok a štyri mesiace.
8
Dávid a jeho mužovia tiahli a napadali Gešuranov, Girzanov a Amalekovcov, lebo to boli kmene, ktoré bývali v kraji, ktorý sa tiahne od Telamu smerom na Šur a až do Egyptskej krajiny.
9
Dávid nivočil krajinu, nenechal nažive ani muža, ani ženu, bral ovce a voly, osly, ťavy i šaty, potom sa vracal a prichádzal k Achišovi.
10
Keď sa Achiš pýtal: "Kam ste dnes vpadli?" Dávid odpovedal: "Do Negebu Júdu," alebo "do Negebu Jerameela," alebo "do Negebu Kenijcov".
11
Dávid nenechal nažive ani muža, ani ženu, aby ich nemusel priviesť do Gatu, lebo si povedal: "Mohli by svedčiť proti nám a vyzradiť: ‚Toto robil Dávid.‘" Takto sa správal po celý čas, čo býval na filištínskom území.
12
Achiš dôveroval Dávidovi; povedal si: "Iste sa svojmu izraelskému ľudu sprotivil, bude navždy mojím sluhom."
1 Samuelova 27:1
1 Samuelova 27:2
1 Samuelova 27:3
1 Samuelova 27:4
1 Samuelova 27:5
1 Samuelova 27:6
1 Samuelova 27:7
1 Samuelova 27:8
1 Samuelova 27:9
1 Samuelova 27:10
1 Samuelova 27:11
1 Samuelova 27:12
1 Samuelova 1 / 1Sam 1
1 Samuelova 2 / 1Sam 2
1 Samuelova 3 / 1Sam 3
1 Samuelova 4 / 1Sam 4
1 Samuelova 5 / 1Sam 5
1 Samuelova 6 / 1Sam 6
1 Samuelova 7 / 1Sam 7
1 Samuelova 8 / 1Sam 8
1 Samuelova 9 / 1Sam 9
1 Samuelova 10 / 1Sam 10
1 Samuelova 11 / 1Sam 11
1 Samuelova 12 / 1Sam 12
1 Samuelova 13 / 1Sam 13
1 Samuelova 14 / 1Sam 14
1 Samuelova 15 / 1Sam 15
1 Samuelova 16 / 1Sam 16
1 Samuelova 17 / 1Sam 17
1 Samuelova 18 / 1Sam 18
1 Samuelova 19 / 1Sam 19
1 Samuelova 20 / 1Sam 20
1 Samuelova 21 / 1Sam 21
1 Samuelova 22 / 1Sam 22
1 Samuelova 23 / 1Sam 23
1 Samuelova 24 / 1Sam 24
1 Samuelova 25 / 1Sam 25
1 Samuelova 26 / 1Sam 26
1 Samuelova 27 / 1Sam 27
1 Samuelova 28 / 1Sam 28
1 Samuelova 29 / 1Sam 29
1 Samuelova 30 / 1Sam 30
1 Samuelova 31 / 1Sam 31