A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Samuelova 271
Dávid si povedal vo svojom srdci: "Jedného dňa predsa len zahyniem Šaulovou rukou. Najlepšie pre mňa bude zachrániť sa v krajine Filištíncov. Potom ma Šaul prestane hľadať po celom izraelskom území, a tak ujdem jeho ruke."
2
Dávid sa teda vydal na cestu a so svojimi šesťsto chlapmi prešiel ku gatskému kráľovi Achišovi, Maochovmu synovi.
3
Dávid sa usadil u Achiša v Gate, on i jeho vojaci, každý so svojou rodinou, Dávid so svojimi dvoma ženami: s Jizreelčankou Achinoam a s Abigajil, ženou Nabala z Karmelu.
4
Šaulovi oznámili, že Dávid utiekol do Gatu, a on ho prestal ďalej hľadať.
5
Dávid povedal Achišovi: "Ak som našiel milosť v tvojich očiach, nech mi dajú miesto v niektorom vidieckom meste, aby som tam mohol bývať. Prečo by mal tvoj sluha bývať s tebou v kráľovskom meste?"
6
Achiš mu dal v ten deň Ciklag. Preto Ciklag patrí judským kráľom až podnes.
7
Dávid býval v krajine Filištíncov rok a štyri mesiace.
8
Dávid a jeho mužovia tiahli a napadali Gešuranov, Girzanov a Amalekovcov, lebo to boli kmene, ktoré bývali v kraji, ktorý sa tiahne od Telamu smerom na Šur a až do Egyptskej krajiny.
9
Dávid nivočil krajinu, nenechal nažive ani muža, ani ženu, bral ovce a voly, osly, ťavy i šaty, potom sa vracal a prichádzal k Achišovi.
10
Keď sa Achiš pýtal: "Kam ste dnes vpadli?" Dávid odpovedal: "Do Negebu Júdu," alebo "do Negebu Jerameela," alebo "do Negebu Kenijcov".
11
Dávid nenechal nažive ani muža, ani ženu, aby ich nemusel priviesť do Gatu, lebo si povedal: "Mohli by svedčiť proti nám a vyzradiť: ‚Toto robil Dávid.‘" Takto sa správal po celý čas, čo býval na filištínskom území.
12
Achiš dôveroval Dávidovi; povedal si: "Iste sa svojmu izraelskému ľudu sprotivil, bude navždy mojím sluhom."