A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Samuelova 26

1
Zifania prišli k Šaulovi do Gibey a povedali: "Dávid sa skrýva na kopci Chakila na okraji púšte."
2
Šaul sa vybral a tiahol na púšť Zif a s ním tritisíc vybraných mužov Izraela hľadať Dávida na púšti Zif.
3
Šaul sa utáboril na kopci Chakila na okraji púšte, pri ceste. Dávid sa zdržoval na púšti a videl, že Šaul vyšiel za ním na púšť.
4
Dávid poslal vyzvedačov a zistil, že Šaul naozaj prišiel na určité miesto.
5
Dávid sa ihneď dal na cestu a prišiel na miesto, kde Šaul táboril. Videl miesto, kde nocovali Šaul a Abner, Nerov syn, veliteľ jeho vojska. Šaul ležal uprostred tábora a vojsko táborilo okolo neho.
6
Dávid sa obrátil na Achimelecha, Chetejca, a na Abišaja, Cerujinho syna a Joabovho brata, a povedal im: "Kto zíde so mnou do tábora k Šaulovi?" Abišaj povedal: "Ja zídem s tebou."
7
Dávid s Abišajom vošli v noci do tábora, našli Šaula ležať a spať v tábore, kopiju mal pri hlave zabodnutú do zeme. Abner a vojaci spali okolo neho.
8
Vtedy Abišaj povedal Dávidovi: "Dnes ti Boh vydal tvojho nepriateľa do ruky. Dovoľ mi prebodnúť ho kopijou a pribiť ho k zemi jednou ranou, druhej nebude treba!"
9
Ale Dávid povedal Abišajovi: "Nezabíjaj ho! Veď kto môže beztrestne siahnuť rukou na Jahveho pomazaného?"
10
Dávid dodal: "Ako že žije Jahve, sám Jahve ho zasiahne alebo príde jeho deň a zomrie, alebo vytiahne do boja a tam zahynie.
11
Jahve ma uchovaj, aby som rukou siahol na Jahveho pomazaného. Teraz však vezmi kopiju, ktorú má pri hlave, a krčah na vodu a poďme preč."
12
Dávid vzal kopiju a krčah na vodu od Šaulovej hlavy a odišli. Nikto nič nevidel, nikto nič nespozoroval, nikto sa nezobudil, všetci spali, lebo na nich zaľahol tvrdý spánok od Jahveho.
13
Dávid prešiel na druhú stranu doliny a zastal si obďaleč na temene vrchu; medzi nimi bola veľká vzdialenosť.
14
Tu Dávid zavolal na vojsko a na Abnera, Nerovho syna: "Abner, neodpovieš mi?" Abner odpovedal: "Kto si, čo to vykrikuješ?"
15
Dávid kričal Abnerovi: "Či ty nie si chlap? Kto sa ti v Izraeli vyrovná? Prečo si teda nestrážil kráľa, svojho pána? Lebo niekto z ľudu prišiel zabiť kráľa, tvojho pána.
16
Nie je dobré, čo si urobil. Ako že žije Jahve, všetci si zaslúžite smrť, lebo ste si nestrážili pána, Jahveho pomazaného. Len sa pozri, kde je kráľova kopija a krčah na vodu, ktorý mal pri hlave!"
17
Šaul poznal Dávidov hlas a pýtal sa: "Je to tvoj hlas, syn môj, Dávid?" Dávid odpovedal: "Je to môj hlas, pán môj, kráľ."
18
A pokračoval: "Prečo môj pán prenasleduje svojho sluhu? Čo som urobil? Čo je na mne zlé?
19
Teraz nech môj pán, kráľ, láskavo vypočuje slová svojho sluhu: Ak ťa Jahve popudzuje proti mne, nech je uzmierený obetou, ale ak ľudia, nech sú prekliati pred Jahvem, pretože ma dnes vyhnali, aby som nemal podiel na Jahveho dedičstve, akoby hovorili: ‚Choď slúžiť cudzím bohom!‘
20
Teraz nech moja krv nie je vyliata na zem ďaleko od tváre Jahveho! Veď kráľ Izraela vyšiel, aby siahol na môj živote ako ten, čo prenasleduje jarabicu po horách."
21
Šaul povedal: "Zhrešil som! Vráť sa, syn môj, Dávid, neurobím ti už nič zlé, pretože dnešného dňa bol môj život vzácny v tvojich očiach. Veru, nerozumne som si počínal, veľmi som poblúdil."
22
Dávid odpovedal: "Tu je kráľova kopija. Nech príde jeden z mládencov a vezme ju.
23
Jahve, ktorý odmeňuje spravodlivosť a vernosť, odmení toho, do ktorého ruky ťa dnes odovzdal, a ja som odoprel siahnuť rukou na Jahveho pomazaného.
24
Aký vzácny bol dnes tvoj život v mojich očiach, taký vzácny nech je môj život v Jahveho očiach. On nech ma vyslobodí z každého súženia!"
25
Vtedy Šaul povedal Dávidovi: "Požehnaný si, syn môj, Dávid. Ty vykonáš veľké veci a iste zvíťazíš." Dávid šiel svojou cestou a Šaul sa vrátil domov.
1 Samuelova 26:1
1 Samuelova 26:2
1 Samuelova 26:3
1 Samuelova 26:4
1 Samuelova 26:5
1 Samuelova 26:6
1 Samuelova 26:7
1 Samuelova 26:8
1 Samuelova 26:9
1 Samuelova 26:10
1 Samuelova 26:11
1 Samuelova 26:12
1 Samuelova 26:13
1 Samuelova 26:14
1 Samuelova 26:15
1 Samuelova 26:16
1 Samuelova 26:17
1 Samuelova 26:18
1 Samuelova 26:19
1 Samuelova 26:20
1 Samuelova 26:21
1 Samuelova 26:22
1 Samuelova 26:23
1 Samuelova 26:24
1 Samuelova 26:25
1 Samuelova 1 / 1Sam 1
1 Samuelova 2 / 1Sam 2
1 Samuelova 3 / 1Sam 3
1 Samuelova 4 / 1Sam 4
1 Samuelova 5 / 1Sam 5
1 Samuelova 6 / 1Sam 6
1 Samuelova 7 / 1Sam 7
1 Samuelova 8 / 1Sam 8
1 Samuelova 9 / 1Sam 9
1 Samuelova 10 / 1Sam 10
1 Samuelova 11 / 1Sam 11
1 Samuelova 12 / 1Sam 12
1 Samuelova 13 / 1Sam 13
1 Samuelova 14 / 1Sam 14
1 Samuelova 15 / 1Sam 15
1 Samuelova 16 / 1Sam 16
1 Samuelova 17 / 1Sam 17
1 Samuelova 18 / 1Sam 18
1 Samuelova 19 / 1Sam 19
1 Samuelova 20 / 1Sam 20
1 Samuelova 21 / 1Sam 21
1 Samuelova 22 / 1Sam 22
1 Samuelova 23 / 1Sam 23
1 Samuelova 24 / 1Sam 24
1 Samuelova 25 / 1Sam 25
1 Samuelova 26 / 1Sam 26
1 Samuelova 27 / 1Sam 27
1 Samuelova 28 / 1Sam 28
1 Samuelova 29 / 1Sam 29
1 Samuelova 30 / 1Sam 30
1 Samuelova 31 / 1Sam 31