A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Samuelova 25

1
Samuel zomrel. Celý Izrael sa zhromaždil a oplakával ho. Pochovali ho v jeho dome v Rame. Dávid sa pohol a odišiel na púšť Maon.
2
V Maone bol človek, ktorý mal svoje hospodárstvo v Karmeli. Bol to veľmi bohatý človek a mal tritisíc oviec a tisíc kôz. Bol práve pri strihaní svojich oviec v Karmeli.
3
Ten človek sa volal Nabal a jeho žena sa volala Abigajil. Bola to veľmi rozumná a pekná žena, ale jej muž bol surový a zlomyseľný; bol z Kalebovho rodu.
4
Dávid sa na púšti dopočul, že Nabal strihá ovce.
5
Dávid poslal desať mládencov a povedal im: "Choďte do Karmelu, zájdite k Nabalovi a pozdravte ho v mojom mene.
6
Takto oslovte môjho brata: ‚Pokoj tebe a pokoj tvojmu domu, pokoj všetkému, čo je tvoje!
7
Práve som počul, že máš strihačov. Tvoji pastieri bývali s nami, nikdy sme im neublížili a nikdy sa im nič nestratilo po celý čas, čo boli v Karmeli.
8
Spýtaj sa svojich sluhov a povedia ti. Nech títo mládenci nájdu priazeň v tvojich očiach, veď prichádzame v dobrý deň. Daj, prosím, svojim sluhom a svojmu synovi Dávidovi, čo máš poruke.‘"
9
Dávidovi mládenci prišli, rozpovedali Nabalovi všetky tieto slová v Dávidovom mene a čakali.
10
Ale Nabal odpovedal Dávidovým sluhom: "Kto je Dávid a kto je Izajov syn? Dnes je mnoho sluhov, ktorí ušli od svojich pánov.
11
Vari mám vziať svoj chlieb, svoje víno a mäso z dobytka, ktorý som pobil pre svojich strihačov, a dať chlapom, o ktorých neviem, odkiaľ sú?"
12
Nato sa Dávidovi mládenci obrátili a vrátili sa svojou cestou. Keď došli, rozpovedali Dávidovi všetko, čo sa stalo.
13
Vtedy Dávid povedal svojim bojovníkom: "Nech si každý pripáše svoj meč!" Každý si pripásal meč. Aj Dávid si pripásal svoj meč. A tak tiahlo za Dávidom asi štyristo chlapov a dvesto ich zostalo pri batožine.
14
Nabalovej žene Abigajil však oznámil jeden zo sluhov: "Pozri, Dávid poslal z púšte poslov, aby pozdravili pána, ale on sa na nich osopil.
15
A títo ľudia boli k nám veľmi dobrí, nikdy nám neublížili a nič sa nám nestratilo po celý čas, čo sme chodili blízko nich, keď sme boli v poli.
16
Boli okolo nás ako hradba, v noci i vo dne po všetky dni, čo sme boli s nimi, keď sme pásli stádo.
17
Preto si dôkladne rozmysli, čo máš robiť, lebo skaza nášho pána a celého jeho domu je už hotovou vecou, no on je taký zloduch, že sa s ním nedá ani hovoriť."
18
Abigajil rýchlo vzala dvesto chlebov, dva kožené mechy vína, päť pripravených oviec, päť mier praženého zrna, sto strapcov sušeného hrozna, dvesto vencov prešovaných fíg a naložila to na osly.
19
Svojim sluhom povedala: "Choďte napred, ja idem za vami!" Ale svojmu mužovi Nabalovi to nepovedala.
20
Zostupovala sediac na oslovi a krytá vrchom a Dávid a jeho mužovia zostupovali proti nej, takže sa s nimi stretla.
21
Dávid si povedal: "Teda nadarmo som chránil všetko, čo mal tento chytrák na púšti a nič sa nestratilo zo všetkého, čo mal? Zlým sa mi odpláca za dobré.
22
Toto zlo nech urobí Jahve Dávidovia a tamto ešte nech pridá, ak do rána zo všetkého, čo má, ponechám nažive jediného mužského."
23
Len čo Abigajil zazrela Dávida, rýchlo zoskočila z osla, padla pred Dávidom na tvár a poklonila sa mu.
24
Padla mu k nohám a povedala: "Na mne nech je vina, pán môj. Nech smie prehovoriť k tebe tvoja slúžka, vypočuj slová svojej slúžky.
25
Nech si nevšíma, prosím, pán môj, toho zloducha Nabala, lebo on je taký zlý, ako hovorí jeho meno: volá sa Blázon a bláznovstvo je v ňom. Ale ja, tvoja slúžka, nevidela som mládencov svojho pána, ktorých si poslal.
26
A tak teraz, pán môj, ako že žije Jahve a ako že ty žiješ, Jahve ti zabránil previniť sa krvou a pomôcť si vlastnou rukou. Nech sú ako Nabal tvoji nepriatelia a tí, čo proti môjmu pánovi zamýšľajú zlo!
27
Preto teraz prijmi dar, ktorý tebe, svojmu pánovi, priniesla tvoja slúžka, nech ho prevezmú mládenci, ktorí kráčajú za mojím pánom.
28
Odpusť, prosím, to previnenie svojej slúžke! Jahve istotne zbuduje môjmu pánovi trvalý dom, lebo môj pán bojuje Jahveho boje a po celý tvoj život niet na tebe nič zlého.
29
A keby aj povstal človek, čo by ťa prenasledoval a siahal ti na život, Jahve, tvoj Boh, skryje tvoj život a uloží ho do svojho miešku života, ale život tvojich nepriateľov vymrští preč ako kamene z praku.
30
Keď Jahve splní tebe, môjmu pánovi, všetko dobré, čo ti prisľúbil, a ustanoví ťa za knieža nad Izraelom,
31
nech ti to nie je nepríjemné, nech nie je výčitkou pre môjho pána, že zbytočne vylial krv a že si môj pán sám pomohol k právu. Keď Jahve preukáže dobro môjmu pánovi, rozpomeň sa na svoju slúžku."
32
Dávid odpovedal Abigajil: "Nech je požehnaný Jahve, Boh Izraela, ktorý mi ťa dnes poslal oproti!
33
Požehnaná tvoja múdrosť a požehnaná si ty sama, že si mi dnes zabránila preliať krv a dopomôcť si k právu vlastnou rukou.
34
Lebo ako že žije Jahve, Boh Izraela, ktorý zabránil spôsobiť ti niečo zlé: keby si sa nebola poponáhľala a keby si mi nebola rýchlo vyšla v ústrety, nebol by zostal Nabalovi do ranného úsvitu ani jeden mužského rodu."
35
Dávid prijal, čo mu doniesla, a povedal jej: "Choď domov v pokoji, pozri, vypočul som tvoj hlas a dal som ti milosť."
36
Keď Abigajil prišla k Nabalovi, v jeho dome bola hostina, podobná kráľovskej hostine. Nabal bol nadmieru veselý a celkom opitý, a tak mu až do bieleho rána nič neoznámila.
37
Ráno, keď Nabal vytriezvel, jeho žena mu všetko oznámila. Vtedy mu zamrelo srdce v hrudi a zostal ako skamenený.
38
Asi o desať dní Jahve zasiahol Nabala, takže zomrel.
39
Keď Dávid počul, že Nabal zomrel, povedal: "Nech je požehnaný Jahve, ktorý sám potrestal Nabala za moje pohanenie a zdržal mňa, svojho sluhu, aby som sa nedopustil zlého. Jahve nechal dopadnúť Nabalovu zlobu na jeho vlastnú hlavu." Dávid poslal poslov k Abigajil, aby sa stala jeho ženou.
40
Dávidovi poslovia prišli teda k Abigajil do Karmelu a povedali jej: "Dávid nás poslal k tebe, chce si ťa vziať za ženu."
41
Nato Abigajil vstala, prestrela sa tvárou k zemi a povedala: "Hľa, tvoja otrokyňa bude slúžkou, ktorá umýva nohy sluhov svojho pána."
42
Abigajil sa rýchlo pripravila, sadla si na osla a v sprievode piatich slúžok išla za Dávidovými poslami a stala sa jeho ženou.
43
Dávid si vzal i Achinoam z Jizreelu a obidve mu boli manželkami.
44
Medzitým Šaul dal svoju dcéru Mikal, Dávidovu manželku, Paltimu, Lajišovmu synovi z Gallimu.
1 Samuelova 25:1
1 Samuelova 25:2
1 Samuelova 25:3
1 Samuelova 25:4
1 Samuelova 25:5
1 Samuelova 25:6
1 Samuelova 25:7
1 Samuelova 25:8
1 Samuelova 25:9
1 Samuelova 25:10
1 Samuelova 25:11
1 Samuelova 25:12
1 Samuelova 25:13
1 Samuelova 25:14
1 Samuelova 25:15
1 Samuelova 25:16
1 Samuelova 25:17
1 Samuelova 25:18
1 Samuelova 25:19
1 Samuelova 25:20
1 Samuelova 25:21
1 Samuelova 25:22
1 Samuelova 25:23
1 Samuelova 25:24
1 Samuelova 25:25
1 Samuelova 25:26
1 Samuelova 25:27
1 Samuelova 25:28
1 Samuelova 25:29
1 Samuelova 25:30
1 Samuelova 25:31
1 Samuelova 25:32
1 Samuelova 25:33
1 Samuelova 25:34
1 Samuelova 25:35
1 Samuelova 25:36
1 Samuelova 25:37
1 Samuelova 25:38
1 Samuelova 25:39
1 Samuelova 25:40
1 Samuelova 25:41
1 Samuelova 25:42
1 Samuelova 25:43
1 Samuelova 25:44
1 Samuelova 1 / 1Sam 1
1 Samuelova 2 / 1Sam 2
1 Samuelova 3 / 1Sam 3
1 Samuelova 4 / 1Sam 4
1 Samuelova 5 / 1Sam 5
1 Samuelova 6 / 1Sam 6
1 Samuelova 7 / 1Sam 7
1 Samuelova 8 / 1Sam 8
1 Samuelova 9 / 1Sam 9
1 Samuelova 10 / 1Sam 10
1 Samuelova 11 / 1Sam 11
1 Samuelova 12 / 1Sam 12
1 Samuelova 13 / 1Sam 13
1 Samuelova 14 / 1Sam 14
1 Samuelova 15 / 1Sam 15
1 Samuelova 16 / 1Sam 16
1 Samuelova 17 / 1Sam 17
1 Samuelova 18 / 1Sam 18
1 Samuelova 19 / 1Sam 19
1 Samuelova 20 / 1Sam 20
1 Samuelova 21 / 1Sam 21
1 Samuelova 22 / 1Sam 22
1 Samuelova 23 / 1Sam 23
1 Samuelova 24 / 1Sam 24
1 Samuelova 25 / 1Sam 25
1 Samuelova 26 / 1Sam 26
1 Samuelova 27 / 1Sam 27
1 Samuelova 28 / 1Sam 28
1 Samuelova 29 / 1Sam 29
1 Samuelova 30 / 1Sam 30
1 Samuelova 31 / 1Sam 31