A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Samuelova 23

1
Dávidovi oznámili túto správu: "Filištínci obliehajú Keilu a plienia humná."
2
Dávid sa radil s Jahvem: "Mám ísť a napadnúť Filištíncov?" Jahve povedal: "Choď, udri na Filištíncov a oslobodíš Keilu."
3
Ale Dávidovi ľudia mu hovorili: "Pozri, tu v Judsku sa máme čoho báť, a čo ešte, keď pôjdeme do Keily proti filištínskym šíkom!"
4
Dávid sa ešte raz radil s Jahvem a Jahve mu odpovedal: "Vstaň, zíď do Keily, lebo ti vydám Filištíncov do rúk!"
5
Dávid teda išiel so svojimi bojovníkmi do Keily, bojoval proti Filištíncom, vzal im stáda a spôsobil im veľkú porážku. Tak Dávid oslobodil obyvateľov Keily.
6
Keď Achimelechov syn Ebjatar utiekol k Dávidovi, mal so sebou efód a s ním zišiel do Keily.
7
Keď oznámili Šaulovi, že Dávid šiel do Keily, Šaul povedal: "Jahve mi ho vydal do rúk, lebo sa zavrel tým, že vstúpil do mesta, ktoré má brány."
8
Šaul vyzval všetok ľud do zbrane, aby tiahli na Keilu a obľahli Dávida i jeho mužov.
9
Keď sa Dávid dozvedel, že Šaul tajne strojí proti nemu úklady, povedal kňazovi Ebjatarovi: "Prines efód."
10
Dávid povedal: "Jahve, Bože Izraela, ja, tvoj sluha, som jasne počul, že Šaul chce prísť do Keily, aby kvôli mne zničil mesto.
11
Pritiahne Šaul, ako som ja, tvoj sluha, počul? Jahve, Bože Izraela, oznám to, prosím, svojmu sluhovi." Jahve odpovedal: "Pritiahne."
12
Dávid sa opýtal: "Vydajú vodcovia Keily mňa a mojich mužov Šaulovi do rúk?" A Jahve odpovedal: "Vydajú vás."
13
Nato sa Dávid pobral i so svojimi ľuďmi, asi šesťsto chlapmi, vytiahli z Keily a chodili z miesta na miesto. Keď Šaulovi oznámili, že Dávid ušiel z Keily, upustil od výpravy.
14
Dávid ostal na púšti v horských úkrytoch. Býval na horách v púšti Zif. Šaul ho hľadal po celý čas, ale Boh mu ho nevydal do rúk.
15
Dávid si uvedomil, že Šaul robí celé ťaženie, aby ho pripravil o život. Vtedy sa Dávid zdržiaval v Chorši na púšti Zif.
16
Šaulov syn Jonatan sa vybral na cestu a prišiel k Dávidovi do Chorše a v Božom mene ho posmeľoval.
17
Povedal mu: "Neboj sa, ruka môjho otca Šaula ťa nedostihne. Ty budeš kraľovať nad Izraelom a ja budem druhým po tebe. Aj môj otec sám to vie."
18
Obidvaja uzavreli zmluvu pred Jahvem. Dávid ostal v Chorši a Jonatan sa vrátil domov.
19
Zifania prišli k Šaulovi do Gibey a oznámili mu: "Dávid sa skrýva u nás v horských úkrytoch v Chorši, v lese na kopci Chakola, južne od púšte.
20
Teraz však, kráľ, kedy sa ti len zapáči, príď k nám a našou vecou bude vydať ho kráľovi do rúk."
21
Šaul odpovedal: "Nech vás Jahve požehná za to, že ste mali so mnou zľutovanie!
22
Choďte teda a ďalej zisťujte, pozorujte miesto, kam sa ponáhľajú jeho kroky, lebo mi povedali, že je veľmi prefíkaný.
23
Prezrite a preskúmajte všetky jeho skrýše a potom sa vráťte ku mne s niečím určitým. Pôjdem s vami a ak bude v krajine, vyhľadám ho medzi všetkými rodmi Júdu."
24
Oni sa neodkladne vybrali do Zifu pred Šaulom. Dávid a jeho ľudia však boli na púšti Maon na rovine na juhu stepi.
25
Šaul sa so svojimi ľuďmi vydal hľadať ho. Oznámili to Dávidovi a on zišiel do úžiny, ktorá je na púšti Maon.
26
Šaul tiahol po jednej strane vrchu, Dávid a jeho ľudia po druhej strane vrchu. Dávid zúfalo utekal pred Šaulom a Šaul a jeho ľudia sa usilovali prejsť na stranu, kde bol Dávid a jeho ľudia, aby sa ich zmocnili.
27
Vtom pribehol k Šaulovi posol s odkazom a hlásil mu: "Poď rýchlo, lebo Filištínci vtrhli do krajiny!"
28
Šaul teda prestal prenasledovať Dávida a tiahol proti Filištíncom. Preto pomenovali to miesto Skala rozdelenia.
1 Samuelova 23:1
1 Samuelova 23:2
1 Samuelova 23:3
1 Samuelova 23:4
1 Samuelova 23:5
1 Samuelova 23:6
1 Samuelova 23:7
1 Samuelova 23:8
1 Samuelova 23:9
1 Samuelova 23:10
1 Samuelova 23:11
1 Samuelova 23:12
1 Samuelova 23:13
1 Samuelova 23:14
1 Samuelova 23:15
1 Samuelova 23:16
1 Samuelova 23:17
1 Samuelova 23:18
1 Samuelova 23:19
1 Samuelova 23:20
1 Samuelova 23:21
1 Samuelova 23:22
1 Samuelova 23:23
1 Samuelova 23:24
1 Samuelova 23:25
1 Samuelova 23:26
1 Samuelova 23:27
1 Samuelova 23:28
1 Samuelova 1 / 1Sam 1
1 Samuelova 2 / 1Sam 2
1 Samuelova 3 / 1Sam 3
1 Samuelova 4 / 1Sam 4
1 Samuelova 5 / 1Sam 5
1 Samuelova 6 / 1Sam 6
1 Samuelova 7 / 1Sam 7
1 Samuelova 8 / 1Sam 8
1 Samuelova 9 / 1Sam 9
1 Samuelova 10 / 1Sam 10
1 Samuelova 11 / 1Sam 11
1 Samuelova 12 / 1Sam 12
1 Samuelova 13 / 1Sam 13
1 Samuelova 14 / 1Sam 14
1 Samuelova 15 / 1Sam 15
1 Samuelova 16 / 1Sam 16
1 Samuelova 17 / 1Sam 17
1 Samuelova 18 / 1Sam 18
1 Samuelova 19 / 1Sam 19
1 Samuelova 20 / 1Sam 20
1 Samuelova 21 / 1Sam 21
1 Samuelova 22 / 1Sam 22
1 Samuelova 23 / 1Sam 23
1 Samuelova 24 / 1Sam 24
1 Samuelova 25 / 1Sam 25
1 Samuelova 26 / 1Sam 26
1 Samuelova 27 / 1Sam 27
1 Samuelova 28 / 1Sam 28
1 Samuelova 29 / 1Sam 29
1 Samuelova 30 / 1Sam 30
1 Samuelova 31 / 1Sam 31