A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Samuelova 211
Dávid ihneď odišiel a Jonatan sa vrátil do mesta.
2
Dávid prišiel do Nobu ku kňazovi Achimelechovi. Achimelech mu vyšiel rozrušený v ústrety a pýtal sa: "Prečo si sám a nikto nie je s tebou?"
3
Dávid odpovedal kňazovi Achimelechovi: "Kráľ mi dal rozkaz a povedal mi: ‚Nech sa nikto nedozvie o veci, pre ktorú ťa posielam, a o rozkaze, ktorý ti dávam.‘ Mojim chlapom som určil schôdzku na určenom mieste.
4
A teraz, čo máš poruke? Daj mi päť chlebov alebo čokoľvek nájdeš!"
5
Kňaz odpovedal Dávidovi: "Nemám poruke obyčajný chlieb, mám len posvätný chlieb, len či sa tvoji chlapi zdržali od žien!"
6
Dávid odpovedal kňazovi: "Isteže, od žien sme boli odlúčení už včera a predvčerom ako vždy, keď tiahnem do boja, preto telá mužov sú čisté. Táto cesta je svetská, ale oni sú dnes naozaj čistí, čo sa tej veci týka."
7
Vtedy mu kňaz dal, čo bolo zasvätené, lebo tam nebolo iného chleba, len predkladané chleby, ktoré vzali spred Jahveho, aby ich nahradili čerstvým chlebom.
8
V ten deň tam bol jeden zo Šaulových ľudí, ktorý sa tam zdržiaval pred Jahvem. Menoval sa Doeg Edomský a bol najmocnejší zo Šaulových pastierov.
9
Dávid povedal Achimelechovi: "Nemáš tu poruke kopiju alebo meč? Nevzal som si kopiju, ani inú zbraň, lebo kráľova záležitosť bola veľmi súrna."
10
Kňaz odpovedal: "Je tu meč Filištínca Goliáša, ktorého si zabil v Terebintovej doline. Pozri, je tu, zavinutý do plášťa za efódom Ak chceš ten, vezmi si ho, lebo okrem neho tu niet iného." Dávid odpovedal: "Podobného mu niet. Daj mi ho!"
11
V ten deň sa Dávid pohol a utekal pred Šaulom. Napokon prišiel k Achišovi, kráľovi Gatu.
12
Ale Achišovi dvorania povedali kráľovi: "Či to nie je Dávid, kráľ krajiny? Či jemu nespievali pri tancoch takto: ‚Šaul pobil svoje tisíce a Dávid svoje desaťtisíce?‘"
13
Dávid uvažoval o týchto slovách a dostal veľký strach pred gatským kráľom Achišom.
14
Preto sa pretvaroval pred nimi ako choromyseľný, počínal si ako blázon: bubnovala na dverách mestskej brány a sliny si nechal tiecť po brade.
15
Achiš povedal svojim dvoranom: "Či nevidíte, že je to blázon, prečo ste ho priviedli ku mne?
16
Či mám málo bláznov, že ste mi i tohto priviedli, aby šalel predo mnou? Tento má vkročiť do môjho domu?"