A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Samuelova 21

1
Dávid ihneď odišiel a Jonatan sa vrátil do mesta.
2
Dávid prišiel do Nobu ku kňazovi Achimelechovi. Achimelech mu vyšiel rozrušený v ústrety a pýtal sa: "Prečo si sám a nikto nie je s tebou?"
3
Dávid odpovedal kňazovi Achimelechovi: "Kráľ mi dal rozkaz a povedal mi: ‚Nech sa nikto nedozvie o veci, pre ktorú ťa posielam, a o rozkaze, ktorý ti dávam.‘ Mojim chlapom som určil schôdzku na určenom mieste.
4
A teraz, čo máš poruke? Daj mi päť chlebov alebo čokoľvek nájdeš!"
5
Kňaz odpovedal Dávidovi: "Nemám poruke obyčajný chlieb, mám len posvätný chlieb, len či sa tvoji chlapi zdržali od žien!"
6
Dávid odpovedal kňazovi: "Isteže, od žien sme boli odlúčení už včera a predvčerom ako vždy, keď tiahnem do boja, preto telá mužov sú čisté. Táto cesta je svetská, ale oni sú dnes naozaj čistí, čo sa tej veci týka."
7
Vtedy mu kňaz dal, čo bolo zasvätené, lebo tam nebolo iného chleba, len predkladané chleby, ktoré vzali spred Jahveho, aby ich nahradili čerstvým chlebom.
8
V ten deň tam bol jeden zo Šaulových ľudí, ktorý sa tam zdržiaval pred Jahvem. Menoval sa Doeg Edomský a bol najmocnejší zo Šaulových pastierov.
9
Dávid povedal Achimelechovi: "Nemáš tu poruke kopiju alebo meč? Nevzal som si kopiju, ani inú zbraň, lebo kráľova záležitosť bola veľmi súrna."
10
Kňaz odpovedal: "Je tu meč Filištínca Goliáša, ktorého si zabil v Terebintovej doline. Pozri, je tu, zavinutý do plášťa za efódom Ak chceš ten, vezmi si ho, lebo okrem neho tu niet iného." Dávid odpovedal: "Podobného mu niet. Daj mi ho!"
11
V ten deň sa Dávid pohol a utekal pred Šaulom. Napokon prišiel k Achišovi, kráľovi Gatu.
12
Ale Achišovi dvorania povedali kráľovi: "Či to nie je Dávid, kráľ krajiny? Či jemu nespievali pri tancoch takto: ‚Šaul pobil svoje tisíce a Dávid svoje desaťtisíce?‘"
13
Dávid uvažoval o týchto slovách a dostal veľký strach pred gatským kráľom Achišom.
14
Preto sa pretvaroval pred nimi ako choromyseľný, počínal si ako blázon: bubnovala na dverách mestskej brány a sliny si nechal tiecť po brade.
15
Achiš povedal svojim dvoranom: "Či nevidíte, že je to blázon, prečo ste ho priviedli ku mne?
16
Či mám málo bláznov, že ste mi i tohto priviedli, aby šalel predo mnou? Tento má vkročiť do môjho domu?"
1 Samuelova 21:1
1 Samuelova 21:2
1 Samuelova 21:3
1 Samuelova 21:4
1 Samuelova 21:5
1 Samuelova 21:6
1 Samuelova 21:7
1 Samuelova 21:8
1 Samuelova 21:9
1 Samuelova 21:10
1 Samuelova 21:11
1 Samuelova 21:12
1 Samuelova 21:13
1 Samuelova 21:14
1 Samuelova 21:15
1 Samuelova 21:16
1 Samuelova 1 / 1Sam 1
1 Samuelova 2 / 1Sam 2
1 Samuelova 3 / 1Sam 3
1 Samuelova 4 / 1Sam 4
1 Samuelova 5 / 1Sam 5
1 Samuelova 6 / 1Sam 6
1 Samuelova 7 / 1Sam 7
1 Samuelova 8 / 1Sam 8
1 Samuelova 9 / 1Sam 9
1 Samuelova 10 / 1Sam 10
1 Samuelova 11 / 1Sam 11
1 Samuelova 12 / 1Sam 12
1 Samuelova 13 / 1Sam 13
1 Samuelova 14 / 1Sam 14
1 Samuelova 15 / 1Sam 15
1 Samuelova 16 / 1Sam 16
1 Samuelova 17 / 1Sam 17
1 Samuelova 18 / 1Sam 18
1 Samuelova 19 / 1Sam 19
1 Samuelova 20 / 1Sam 20
1 Samuelova 21 / 1Sam 21
1 Samuelova 22 / 1Sam 22
1 Samuelova 23 / 1Sam 23
1 Samuelova 24 / 1Sam 24
1 Samuelova 25 / 1Sam 25
1 Samuelova 26 / 1Sam 26
1 Samuelova 27 / 1Sam 27
1 Samuelova 28 / 1Sam 28
1 Samuelova 29 / 1Sam 29
1 Samuelova 30 / 1Sam 30
1 Samuelova 31 / 1Sam 31