A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Samuelova 191
Šaul povedal Jonatanovi, svojmu synovi, a všetkým svojim dôstojníkom, že sa rozhodol Dávida zabiť. Ale Šaulov syn Jonatan mal Dávida veľmi rád,
2
preto oznámil Dávidovi: "Môj otec Šaul ťa chce zabiť. Preto sa maj ráno na pozore, skry sa a zostaň v úkryte!
3
Ja vyjdem a budem stáť vedľa svojho otca na poli, kde budeš skrytý, budem so svojím otcom hovoriť o tebe, uvidím, čo má proti tebe, a oznámim ti to."
4
Jonatan potom hovoril svojmu otcovi Šaulovi v dobrom o Dávidovi: "Nech sa kráľ neprehreší proti svojmu sluhovi Dávidovi, lebo on sa neprevinil voči tebe, ba jeho skutky boli pre teba veľmi prospešné.
5
Veď svoj život vystavil nebezpečenstvu, keď zabil Filištínca, a Jahve tak pripravil veľké víťazstvo pre celý Izrael: ty si to videl a tešil si sa. Prečo by si mal hrešiť proti nevinnému človekovi a Dávida bez príčiny zabiť?"
6
Šaul na Jonatánove slová ustúpil a zaprisahal sa: "Ako že žije Jahve, nedám ho zabiť."
7
Nato Jonatan zavolal Dávida a oznámil mu všetky tieto slová. Potom Jonatan zaviedol Dávida k Šaulovi a Dávid prevzal svoju službu ako predtým.
8
Znovu vypukla vojna. Dávid vyrazil do boja proti Filištíncom a spôsobil im takú veľkú porážku, že pred ním utiekli.
9
Ale zlý duch od Jahveho napadol Šaula, keď sedel vo svojom dome s kopijou v ruke a Dávid preberal rukou na strunách.
10
Šaul sa pokúsil pribodnúť Dávida kopijou ku stene, ale on sa Šaulovi uhol, takže kopiju vrazil do steny. Dávid ušiel a zachránil sa. Mikal zachráni Dávida V tú istú noc
11
Šaul poslal chlapov, nech strážia Dávidov dom, aby ráno Dávida zabili. Ale Dávidova žena Mikal mu to oznámila slovami: "Ak si tejto noci nezachrániš život, zajtra budeš mŕtvy."
12
Mikal spustila Dávida oknom, on odišiel, utiekol, a tak sa zachránil.
13
Mikal vzala sochu domáceho bôžika, položila ju na posteľ, na hlavu jej dala chumáč kozej srsti a prikryla šatami.
14
Keď Šaul poslal vojakov, aby Dávida zajali, povedala im: "Je chorý."
15
Ale Šaul poslal vojakov späť, aby Dávida pozreli, a povedal im: "Prineste ho ku mne aj s posteľou, nech ho zabijem."
16
Keď sa poslovia vrátili, videli na posteli ležať sochu bôžika s chumáčom kozej srsti na záhlaví.
17
Vtedy Šaul dohováral Mikal: "Prečo si ma takto zradila? Pustila si môjho nepriateľa a on ušiel." Mikal odpovedala Šaulovi: "Povedal mi: Pusť ma, inak ťa zabijem!"
18
Dávid teda utiekol a zachránil sa. Išiel k Samuelovi do Ramy a rozpovedal mu všetko, čo mu urobil Šaul. Nato odišiel so Samuelom a bývali v prorockom dome.
19
Šaulovi to oznámili slovami: "Pozri, Dávid býva v prorockom dome v Rame."
20
Šaul poslal vojakov, aby zajali Dávida. Oni uvideli skupinu prorokov v prorockom vytržení a Samuela na ich čele. Tu zostúpil Boží duch na Šaulových vojakov a aj oni upadli do vytrženia.
21
Oznámili to Šaulovi a on poslal iných poslov a aj tí upadli do vytrženia. Šaul poslal tretiu skupinu poslov, ale aj tí upadli do vytrženia.
22
Potom sa aj sám vybral do Ramy a došiel až k veľkej cisterne v Seku. A dopytoval sa: "Kde je Samuel a Dávid?" Povedali mu: "Sú v prorockom dome v Rame."
23
Šiel teda do prorockého domu v Rame a i na neho zostúpil Boží duch a kráčal stále v prorockom vytržení, až prišiel do prorockého domu v Rame.
24
Aj on pozhadzoval zo seba šaty a bol vo vytržení pred Samuelom, potom sa nahý zrútil na zem a zostal tak celý ten deň a celú noc. Odvtedy sa hovorieva: "Či je Šaul medzi prorokmi?"