A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Samuelova 15

1
Samuel povedal Šaulovi: "Mňa poslal Jahve, aby som ťa pomazal za kráľa nad jeho ľudom, nad Izraelom. Preto teraz počúvaj Jahveho slová:
2
Takto hovorí Jahve Cebaot: Rozhodol som sa potrestať to, čo Amalek urobil Izraelu, že sa mu postavil do cesty, keď vychádzal z Egypta.
3
Choď teraz, udri na Amaleka, vykonaj kliatbu na ňom i na všetkom, čo má, nezľutuj sa nad ním, pobi chlapov i ženy, deti i dojčatá, voly i ovce, ťavy i osly."
4
Vtedy Šaul zvolal ľud a spočítal ho v Telaime: dvestotisíc pešiakov a desaťtisíc mužov z Judska.
5
Šaul došiel až k mestu Amaleka a v doline umiestnil zálohu.
6
Šaul povedal Kenijcom: "Choďte, vzdiaľte sa, vyjdite spomedzi Amalekovcov, aby som vás nezmietol s nimi, lebo vy ste preukázali láskavosť všetkým Izraelcom, keď odchádzali z Egypta." A Kenijci sa vzdialili spomedzi Amalekovcov.
7
Potom Šaul bil Amalekovcov od Chavily až ako sa ide do Šuru, ktorý je východne od Egypta.
8
Agaga, kráľa Amalekovcov, chytil živého a všetok ľud pobil ostrím meča na vyplnenie kliatby.
9
Ale Šaul a vojsko ušetrili Agaga i najlepšie kusy oviec a dobytka, vykŕmené kusy a baránky, skrátka všetko, čo bolo dobré; na tom nechceli vykonať kliatbu, vyhubiť to. Ale na všetkom, čo bolo biedne alebo bezcenné, vykonali kliatbu.
10
Vtedy Samuel počul Jahveho slovo takto:
11
"Ľutujem, že som Šaula urobil kráľom, lebo sa odvrátil odo mňa a moje slová nevyplnil." Samuel sa veľmi rozčúlil a kričal k Jahvemu po celú noc.
12
Samuel vstal včasráno a pobral sa na stretnutie so Šaulom, ale oznámili mu, že Šaul išiel do Karmelu, tam si postavil pamätník, potom šiel ďalej a zišiel do Gilgalu.
13
Keď prišiel Samuel k Šaulovi, povedal Šaul: "Žehnaj ťa Jahve! Splnil som Jahveho slovo."
14
Ale Samuel sa pýtal: "Čo je to za bľakot oviec, ktorý mi dolieha do uší, a bučanie dobytka, ktoré počujem?"
15
Šaul odpovedal: "Od Amalekovcov ich prihnali, lebo ľud ušetril, čo bolo najlepšie z oviec a z dobytka, aby to obetoval Jahvemu, tvojmu Bohu. Ale na ostatnom sme vykonali kliatbu."
16
Ale Samuel povedal Šaulovi: "Nechaj to, oznámim ti, čo mi hovoril Jahve tejto noci." Povedal mu: "Hovor!"
17
Samuel pokračoval: "Hoci si bol malým vo vlastných očiach, teraz si hlavou izraelských kmeňov. Jahve ťa pomazal za kráľa nad Izraelom.
18
Jahve ťa poslal na výpravu a povedal ti: "Choď, vykonaj kliatbu na hriešnikoch, na Amalekovcoch, bojuj proti nim až do ich vyhladenia!"
19
Prečo si neposlúchol Jahveho? Prečo si sa vrhol na korisť a urobil si, čo sa Jahvemu nepáči?"
20
Šaul odpovedal Samuelovi: "Veď som poslúchol Jahveho! Išiel som na výpravu, na ktorú ma Jahve poslal, priviedol som Agaga, kráľa Amalekovcov, a na Amalekovcoch som vykonal kliatbu.
21
Ľud však vzal z koristi, z oviec a dobytka to najlepšie z určeného na kliatbu, aby ich obetoval Jahvemu, tvojmu Bohu, v Gilgale."
22
Ale Samuel mu odpovedala: "Či má Jahve takú záľubu v celopaloch a obetách ako v poslušnosti Jahvemu slovu? Veru, poslušnosť je lepšia ako obeta a počúvať ho je nad tuk baranov.
23
Vzbura proti Jahvemu je hriechom ako čarodejníctvo, ako zločin s terafim je svojvoľnosť! Pretože si zavrhol Jahveho slovo, aj Jahve zavrhol teba, už nebudeš kráľom!"
24
Šaul povedal Samuelovi: "Zhrešil som, keď som prestúpil Jahveho rozkaz i tvoje slová, lebo som sa bál ľudu a jeho som poslúchol.
25
Prosím ťa, teraz odpusť môj hriech, vráť sa so mnou, chcem sa klaňať Jahvemu."
26
Ale Samuel povedal Šaulovi: "Nevrátim sa s tebou; keďže si zavrhol Jahveho slovo, aj Jahve zavrhol teba, aby si už nebol kráľom nad Izraelom."
27
Keď sa Samuel obrátil na odchod, Šaul zachytil okraj jeho plášťa a ten sa odtrhol.
28
Vtedy mu Samuel povedal: "Dnes Jahve odtrhol od teba kráľovstvo Izraela a dal ho tvojmu blížnemu, lepšiemu než si ty".
29
(Jahve, ktorý je Slávou Izraela, neklame a neželie, lebo nie je človekom, aby niečo musel oželieť.)
30
Šaul povedal: "Zhrešil som, ale preukáž mi ešte úctu pred staršími môjho ľudu a pred Izraelom, vráť sa so mnou, aby som sa poklonil Jahvemu, tvojmu Bohu."
31
Samuel sa vrátil v Šaulovej spoločnosti a Šaul sa poklonil Jahvemu.
32
Vtedy Samuel povedal: "Priveďte mi Agaga, kráľa Amalekovcov!" Agag prišiel k nemu neistým krokom a povedal: "Veru, trpká je smrť!"
33
Samuel povedal: "Ako tvoj meč pozbavil ženy ich detí, tak tvoja mať bude pozbavená svojho dieťaťa medzi ženami!" Potom Samuel rozsekal Agaga na kusy pred Jahvem v Gilgale.
34
Nato Samuel odišiel do Ramy a Šaul sa vrátil domov, do Šaulovej Gibey.
35
Samuel už nevidel Šaula až do svojej smrti. Samuel žialil nad Šaulom, ale Jahve ľutoval, že urobil Šaula kráľom nad Izraelom.
1 Samuelova 15:1
1 Samuelova 15:2
1 Samuelova 15:3
1 Samuelova 15:4
1 Samuelova 15:5
1 Samuelova 15:6
1 Samuelova 15:7
1 Samuelova 15:8
1 Samuelova 15:9
1 Samuelova 15:10
1 Samuelova 15:11
1 Samuelova 15:12
1 Samuelova 15:13
1 Samuelova 15:14
1 Samuelova 15:15
1 Samuelova 15:16
1 Samuelova 15:17
1 Samuelova 15:18
1 Samuelova 15:19
1 Samuelova 15:20
1 Samuelova 15:21
1 Samuelova 15:22
1 Samuelova 15:23
1 Samuelova 15:24
1 Samuelova 15:25
1 Samuelova 15:26
1 Samuelova 15:27
1 Samuelova 15:28
1 Samuelova 15:29
1 Samuelova 15:30
1 Samuelova 15:31
1 Samuelova 15:32
1 Samuelova 15:33
1 Samuelova 15:34
1 Samuelova 15:35
1 Samuelova 1 / 1Sam 1
1 Samuelova 2 / 1Sam 2
1 Samuelova 3 / 1Sam 3
1 Samuelova 4 / 1Sam 4
1 Samuelova 5 / 1Sam 5
1 Samuelova 6 / 1Sam 6
1 Samuelova 7 / 1Sam 7
1 Samuelova 8 / 1Sam 8
1 Samuelova 9 / 1Sam 9
1 Samuelova 10 / 1Sam 10
1 Samuelova 11 / 1Sam 11
1 Samuelova 12 / 1Sam 12
1 Samuelova 13 / 1Sam 13
1 Samuelova 14 / 1Sam 14
1 Samuelova 15 / 1Sam 15
1 Samuelova 16 / 1Sam 16
1 Samuelova 17 / 1Sam 17
1 Samuelova 18 / 1Sam 18
1 Samuelova 19 / 1Sam 19
1 Samuelova 20 / 1Sam 20
1 Samuelova 21 / 1Sam 21
1 Samuelova 22 / 1Sam 22
1 Samuelova 23 / 1Sam 23
1 Samuelova 24 / 1Sam 24
1 Samuelova 25 / 1Sam 25
1 Samuelova 26 / 1Sam 26
1 Samuelova 27 / 1Sam 27
1 Samuelova 28 / 1Sam 28
1 Samuelova 29 / 1Sam 29
1 Samuelova 30 / 1Sam 30
1 Samuelova 31 / 1Sam 31