A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Samuelova 13

1
Šaul mal tridsať rokov, keď začal panovať, a štyridsať rokov kraľoval nad Izraelom.
2
Vybral si tritisíc mužov z Izraela; dvetisíc ich bolo so Šaulom v Michmase a na Betelských vrchoch a tisíc bolo s Jonatanom v Benjamínovej Gibei; ostatok ľudu rozpustil, každého do jeho stanu.
3
Jonatan zabil filištínskeho veliteľa, ktorý býval v Gibei, a Filištínci videli, že Hebreji sa vzbúrili. Šaul dal zatrúbiť na roh po celej krajine: "Nech počujú Hebreji!"
4
A celý Izrael počul, že Šaul zabil filištínskeho veliteľa a Filištínci preto nenávidia Izrael. Ľud sa zhromaždil za Šaulom do Gilgalu.
5
Filištínci sa zhromaždili do boja proti Izraelu: tritisíc vozov, šesťtisíc jazdcov a pešiakov ako piesku na morskom brehu. Tiahli nahor a utáborili sa v Michmase, východne od Bet-Avenu.
6
Keď Izraelci videli, že sú v ťažkom položení, že na nich zblízka tlačia, ľudia sa poskrývali v jaskyniach, dierach, skalných roklinách, v jamách a cisternách.
7
Niektorí Hebreji prešli cez Jordán na územie Gadu a Galaádu. Rozchod Samuela a Šaula Šaul bol ešte v Gilgale a všetok ľud, čo šiel za ním, bol prestrašený.
8
Čakal tam sedem dní, do času, ktorý určil Samuel, ale Samuel neprichádzal do Gilgalu a vojsko opúšťalo Šaula a rozpŕchlo sa.
9
Vtedy Šaul povedal: "Priveďte mi celopal a obety spoločenstva!" A obetoval celopal.
10
Keď dokončoval obetovanie celopalu, prišiel Samuel a Šaul mu vyšiel v ústrety, aby ho pozdravil.
11
Samuel povedal: "Čo si to urobil?" Šaul odpovedal: "Keď som videl, že sa vojsko rozchádza odo mňa a že ty si neprichádzal v určený čas a že Filištínci sa zhromaždili v Michmase,
12
pomyslel som si: Teraz Filištínci pritiahnu na mňa do Gilgalu a ja som ešte neuzmieril Jahveho! Cítil som sa prinútený obetovať celopal ja sám."
13
Nato Samuel povedal Šaulovi: "Nemúdro si si počínal, nezachoval si príkaz Jahveho, svojho Boha, ktorý ti dal. Inak by bol Jahve už teraz potvrdil tvoje kráľovstvo nad Izraelom na večné veky.
14
Ale teraz tvoje kráľovstvo nepotrvá: Jahve si už vyhliadol muža podľa svojho srdca a určil ho za vodcu svojho ľudu, pretože si nezachoval, čo ti prikázal Jahve."
15
Nato sa Samuel pobral z Gilgalu a šiel svojou cestou. Čo zostalo z vojska, šlo so Šaulom proti nepriateľovi a prišlo z Gilgalu do Benjamínovej Gibey. Šaul urobil prehliadku vojska, čo zostalo s ním: bolo ich okolo šesťsto mužov.
16
Šaul, jeho syn Jonatan a vojaci, ktorí boli s nimi, bývali v Benjamínovej Gibei a Filištínci táborili v Michmase.
17
Z filištínskeho tábora vyrazili záškodníci v troch tlupách. Jedna tlupa sa dala cestou na Ofru do kraja Šual,
18
druhá sa dala na Bet-Choron a tretia sa dala cestou k návršiu, ktorá sa zvažuje do Doliny Hyen, na púšť.
19
V celej izraelskej krajine nebolo kováča, lebo Filištínci povedali: "Nech si Hebreji nenarobia meče a kopije!"
20
Preto všetci Izraelci museli chodiť k Filištíncom naostriť si pluh, motyku, sekeru a kosu.
21
Nabrúsenie pluhu a motyky stálo dve tretiny šekla, tretinu šekla nabrúsenie sekier a bodcov na poháňanie volov.
22
Tak sa stalo, že v deň boja vôbec nebolo meča ani kopije v rukách vojakov, ktorí ostali so Šaulom a Jonatanom. Len Šaul a jeho syn Jonatan mali zbrane.
23
Filištínci umiestnili posádku do Michmaského priesmyku.
1 Samuelova 13:1
1 Samuelova 13:2
1 Samuelova 13:3
1 Samuelova 13:4
1 Samuelova 13:5
1 Samuelova 13:6
1 Samuelova 13:7
1 Samuelova 13:8
1 Samuelova 13:9
1 Samuelova 13:10
1 Samuelova 13:11
1 Samuelova 13:12
1 Samuelova 13:13
1 Samuelova 13:14
1 Samuelova 13:15
1 Samuelova 13:16
1 Samuelova 13:17
1 Samuelova 13:18
1 Samuelova 13:19
1 Samuelova 13:20
1 Samuelova 13:21
1 Samuelova 13:22
1 Samuelova 13:23
1 Samuelova 1 / 1Sam 1
1 Samuelova 2 / 1Sam 2
1 Samuelova 3 / 1Sam 3
1 Samuelova 4 / 1Sam 4
1 Samuelova 5 / 1Sam 5
1 Samuelova 6 / 1Sam 6
1 Samuelova 7 / 1Sam 7
1 Samuelova 8 / 1Sam 8
1 Samuelova 9 / 1Sam 9
1 Samuelova 10 / 1Sam 10
1 Samuelova 11 / 1Sam 11
1 Samuelova 12 / 1Sam 12
1 Samuelova 13 / 1Sam 13
1 Samuelova 14 / 1Sam 14
1 Samuelova 15 / 1Sam 15
1 Samuelova 16 / 1Sam 16
1 Samuelova 17 / 1Sam 17
1 Samuelova 18 / 1Sam 18
1 Samuelova 19 / 1Sam 19
1 Samuelova 20 / 1Sam 20
1 Samuelova 21 / 1Sam 21
1 Samuelova 22 / 1Sam 22
1 Samuelova 23 / 1Sam 23
1 Samuelova 24 / 1Sam 24
1 Samuelova 25 / 1Sam 25
1 Samuelova 26 / 1Sam 26
1 Samuelova 27 / 1Sam 27
1 Samuelova 28 / 1Sam 28
1 Samuelova 29 / 1Sam 29
1 Samuelova 30 / 1Sam 30
1 Samuelova 31 / 1Sam 31